Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ


Рік публікації2013
АвториЗапорожченко Ю. Г.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, навчання дітей з функціональними обмеженнями., синхронний та асинхронний способи навчальної взаємодії
Аннотація

У статті окреслено основні переваги дистанційного навчання для учнів з функціональними обмеженнями; описано види моделей навчання відповідно до способу взаємодії учасників процесу; охарактеризовано види інформаційно-комунікаційних технологій, застосовних для кожного способу взаємодії.

Нумерація сторінок075-082
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000430
Додаток
[file] 075-082.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти = Models of the Education Orqanizational Systems: [монографія] / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 682 с.
2. Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліформізм знання. – Київ – Полтава – Харків : ПОІПОПП, 1998. – 360 с.
3. Кудин В. А. Образование в судьбах народов / В. Кудин. – К. : ПП «Гама-Принт», 2007. – 218 с.
4. Проект Положення про депозитарій електронних освітніх ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/img/zstored/files/polozhennya_pro_depozitariy.doc
5. Телетайп (teletype,TTY) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%....
6. Технология ISDN [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://masters.donntu.edu.ua/2001/kita/seplyarsky/isdn/isdntehn.htm.
7. Erickson T. Social Translucence: An Approach to Designing Systems that Support Social Processes / Erickson T., Kellogg W. [Electronic resource] // ACM Transactions on Computer-Human Interaction. – Vol. 7. – № 1. – 2000. – P. 59–83. – Access : http://www.ics.uci.edu/~corps/phaseii/EricksonKellogg-SocialTranslucence....
8. ICTs in Education for People with Special Needs : specialized training course [Electronic resource]. – Moscow : UNESCO Institute for Information Technologies in Education. – 160 p. – Access : http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214644.pdf.
9. O’Connor B. E-learning and Students with Disabilities: From Outer Edge to Leading Edge / prof. Barrie O’Connor [Electronic resource]. – Access : http://nw2000.flexiblelearning.net.au/main/key04.htm.
10. Wheeler S. Teaching & Learning in the Information Age / Steve Wheeler [Electronic resource]. – Access : http://www.slideshare.net/timbuckteeth/teaching-in-the-digital-age-prese....

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Ju. Modeli organizacijnix sistem vidkritoji osviti = Models of the Education Orqanizational Systems: [monografija] / V. Ju. Bikov. – Kijiv : Atika, 2009. – 682 s.
2. Klepko S.F. Integrativna osvita i poliformizm znannja. – Kijiv – Poltava – Xarkiv : POIPOPP, 1998. – 360 s.
3. Kudin V. A. Obrazovanie v sud'bax narodov / V. Kudin. – K. : PP «Gama-Print», 2007. – 218 s.
4. Proekt Polozhennja pro depozitarij elektronnix osvitnix resursiv [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : http://mon.gov.ua/img/zstored/files/polozhennya_pro_depozitariy.doc
5. Teletajp (teletype,TTY) [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%....
6. Texnologija ISDN [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://masters.donntu.edu.ua/2001/kita/seplyarsky/isdn/isdntehn.htm.
7. Erickson T. Social Translucence: An Approach to Designing Systems that Support Social Processes / Erickson T., Kellogg W. [Electronic resource] // ACM Transactions on Computer-Human Interaction. – Vol. 7. – № 1. – 2000. – P. 59–83. – Access : http://www.ics.uci.edu/~corps/phaseii/EricksonKellogg-SocialTranslucence....
8. ICTs in Education for People with Special Needs : specialized training course [Electronic resource]. – Moscow : UNESCO Institute for Information Technologies in Education. – 160 p. – Access : http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214644.pdf.
9. O’Connor B. E-learning and Students with Disabilities: From Outer Edge to Leading Edge / prof. Barrie O’Connor [Electronic resource]. – Access : http://nw2000.flexiblelearning.net.au/main/key04.htm.
10. Wheeler S. Teaching & Learning in the Information Age / Steve Wheeler [Electronic resource]. – Access : http://www.slideshare.net/timbuckteeth/teaching-in-the-digital-age-prese....0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Запорожченко Ю.Г. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ / Ю.Г.Запорожченко // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 16. - С. 75-82.