Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗНАНЬРік публікації2014
АвториЛьвов М. С.
Мова статтіРосійська
Ключові словаматематичні моделі тестів, середовище тестування, структурно-логічні схеми (СЛС)., тестування
Аннотація

У роботі представлено підхід до побудови системи тестування процедурних геометричних знань, тобто знань основних обчислювальних формул і умінь їх застосовувати. Цей підхід полягає в побудові математичних моделей для кожного навчального модуля дисципліни Геометрія. Основні об'єкти побудови - шаблони тестових завдань являють собою математичні моделі тестів, що задаються в загальному вигляді. Шаблон класу однотипних тестових завдань представлений геометричним кресленням, системою формул - співвідношень, що зв'язують елементи креслення, шаблонами умовою тестового завдання і шаблоном відповіді. Кожен такий шаблон використовується як в алгоритмах генерації множини однотипних конкретних тестових завдань, так і в алгоритмах автоматичної перевірки правильності відповідей. Пропонований метод дає можливість описати відносно просто цілий клас конкретних тестових завдань. Важливою особливістю системи є можливість автоматичної перевірки не тільки остаточної відповіді, але і проміжних формул відповіді. Для реалізації даної системи тестування необхідно використовувати методи комп'ютерної алгебри та технології алгебраїчного програмування.

Нумерація сторінок042-050
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000465
Додаток
[file] 42-50.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Львов М.C. Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий / М.Львов // Управляющие системы и машины.- 2006.-№6. - С. 70-75.
2. Львов М.С. Проектирование логического вывода как пошагового решения задач в математических системах учебного назначения / М. С. Львов // Управляющие системы и машины.- 2008.-№1.- С.25-32.
3. Львов М.C. Концепция информационной поддержки учебного процесса и ее реализация в педагогических программных средах / М.C. Львов // Управляющие системы и машины.- 2009.- № 2. — С. 52-57, 72.
4. Львов М.С. Концепция, архитектура и функциональность гибкой распределенной программной среды учебного назначения для средней школы. Рабочее место методиста / М.С.Львов // Управляющие системы и машины.- 2009.-№ 6.- С. 71-78.
5. Львов М.С. Распределенные программные среды учебного назначения. Подсистема управления учебным процессом / М.С. Львов // Управляющие системы и машины.- 2010.-№ 1. - С. 66 - 71.
6. Львов М.С. Математические модели предметных областей в системах компьютерной математики учебного назначения. / М.С.Львов // Вестник Харк. нац. ун-та. – 2011. – № 987. – С. 46–60. – (Серия "Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления").
7. Львов М.С. Математические тесты в системах компьютерной математики учебного назначения. / М.С.Львов // Управляющие системы и машины. – 2011. – №6. – С.60–67 .
8. Львов М.С. Интеллектуальные свойства систем компьютерной математики учебного назначения и методы их реализации. / М.C.Львов // Искуственный интеллект. –2011. – № 2. – С.45–52.
9. Львов М.С. Синтез інтерпретаторів алгебраїчних операцій в розширеннях багатосортних алгебр / М.С.Львов // Вісник Харьківського національного университету. – 2009. – № 847. – С. 221–238. – (Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»).
10. Львов М.С. Математичні моделі та методи підтримки ходу розв’язання навчальних задач з аналітичної геометрії / М.С.Львов // Искуственный интеллект. – № 1. – 2010. –C. 86–92.
11. Львов M.C.Тригонометрические вычисления в системах компьютерной математики учебного назначения. / М.C.Львов // Искуственный интеллект. –2011. – № 4. – С.417 –423.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Lvov M.C. Osnovnyie printsipyi postroeniya pedagogicheskih programmnyih sredstv podderzhki prakticheskih zanyatiy / M.Lvov // Upravlyayuschie sistemyi i mashinyi.- 2006.-#6. - S. 70-75.
2. Lvov M.S. Proektirovanie logicheskogo vyivoda kak poshagovogo resheniya zadach v matematicheskih sistemah uchebnogo naznacheniya / M. S. Lvov // Upravlyayuschie sistemyi i mashinyi.- 2008.-#1.- S.25-32.
3. Lvov M.C. Kontseptsiya informatsionnoy podderzhki uchebnogo protsessa i ee realizatsiya v pedagogicheskih programmnyih sredah / M.C. Lvov // Upravlyayuschie sistemyi i mashinyi.- 2009.- # 2. — S. 52-57, 72.
4. Lvov M.S. Kontseptsiya, arhitektura i funktsionalnost gibkoy raspredelennoy programmnoy sredyi uchebnogo naznacheniya dlya sredney shkolyi. Rabochee mesto metodista / M.S.Lvov // Upravlyayuschie sistemyi i mashinyi.- 2009.-# 6.- S. 71-78.
5. Lvov M.S. Raspredelennyie programmnyie sredyi uchebnogo naznacheniya. Podsistema upravleniya uchebnyim protsessom / M.S. Lvov // Upravlyayuschie sistemyi i mashinyi.- 2010.-# 1. - S. 66 - 71.
6. Lvov M.S. Matematicheskie modeli predmetnyih oblastey v sistemah kompyuternoy matematiki uchebnogo naznacheniya. / M.S.Lvov // Vestnik Hark. nats. un-ta. – 2011. – # 987. – S. 46–60. – (Seriya "Matematicheskoe modelirovanie. Informatsionnyie tehnologii. Avtomatizirovannyie sistemyi upravleniya").
7. Lvov M.S. Matematicheskie testyi v sistemah kompyuternoy matematiki uchebnogo naznacheniya. / M.S.Lvov // Upravlyayuschie sistemyi i mashinyi. – 2011. – #6. – S.60–67 .
8. Lvov M.S. Intellektualnyie svoystva sistem kompyuternoy matematiki uchebnogo naznacheniya i metodyi ih realizatsii. / M.C.Lvov // Iskustvennyiy intellekt. –2011. – # 2. – S.45–52.
9. Lvov M.S. Sintez InterpretatorIv algebraYichnih operatsIy v rozshirennyah bagatosortnih algebr / M.S.Lvov // VIsnik HarkIvskogo natsIonalnogo universitetu. – 2009. – # 847. – S. 221–238. – (SerIya «Matematichne modelyuvannya. InformatsIynI tehnologIYi. AvtomatizovanI sistemi upravlInnya»).
10. Lvov M.S. MatematichnI modelI ta metodi pIdtrimki hodu rozv’yazannya navchalnih zadach z analItichnoYi geometrIYi / M.S.Lvov // Iskustvennyiy intellekt. – # 1. – 2010. –C. 86–92.
11. Lvov M.C.Trigonometricheskie vyichisleniya v sistemah kompyuternoy matematiki uchebnogo naznacheniya. / M.C.Lvov // Iskustvennyiy intellekt. –2011. – # 4. – S.417 –423.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Львов М.С. ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ / М.С.Львов // Информационные технологии в образовании. - 2014. - № 18. - С. 42-50.