Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ВИКЛАДАЧА ВНЗ


Рік публікації2014
АвториДенисенко В. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словакомп’ютеризація навчання, функції викладача ВНЗ
Аннотація

Інтенсивний процес комп’ютеризації освіти ставить перед сучасними педагогами ряд економічних, технічних, соціальних, психологічних та педагогічних завдань, які потребують вирішення. Використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі відкриває величезні можливості для розвитку пізнавальних здібностей – від сенсорно-перцептивних до мовленнєво-розумових їх форм.
У широкому розповсюдженні та використанні технічних засобів, оптичної та акустичної техніки, програмованого навчання, кіно, телебачення, комп’ютера сучасні науковці-дослідники вбачають один із головних факторів підвищення якості навчання й виховання як у загальноосвітній, так і у вищій школі.
На жаль, процес органічного поєднання технічних і педагогічних наук з точки зору розвитку теорії та практики впровадження комп’ютерних (мультимедіа) засобів навчання відбувається не настільки потужно, як це очікувалось; і як це диктується потребами сучасного суспільства. Повільні темпи впровадження комп’ютеризації процесу навчання у вищий школі викликані причинами різного характеру й масштабу.
Основним завданням статті є висвітлення проблеми використання комп’ютерних засобів навчання в процесі викладання у вищих навчальних закладах. Проведений аналіз комп’ютеризації навчання дозволив визначити вплив і роль на забезпечення основних функцій педагога у ВНЗ. Встановлено, що викладач виступає одним із ведучих суб’єктів управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів і всі його функції практично можуть мати комп’ютерну підтримку.

Нумерація сторінок065-070
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000468
Додаток
[file] 65-70.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т.
/ Акад. пед. наук СССР. — М. : Педагогика, 1980. – Т.1. – С. 95-96.
2. Буза А.Г. Психофизиологические особенности восприятия учебной информации [Електорнний ресурс]. / Буза А.Г.// VI Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» 15февраля – 31 марта 2014 года Режим доступу: http:// www.scienceforum.ru
3. Машбиц Є.І. Основи нових інформаційних технологій навчання. – К.: Основа. – 1997. – С. 21.
4. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб пособ. /Европ. Ин-т экспертов. /Якунин В.А. – СПб: Изд-во «Полиус», 1998. – 639с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Ananev B.G. Izbrannyie psihologicheskie trudyi: V 2-h t.
/ Akad. ped. nauk SSSR. — M. : Pedagogika, 1980. – T.1. – S. 95-96.
2. Buza A.G. Psihofiziologicheskie osobennosti vospriyatiya uchebnoy informatsii [Elektornniy resurs]. / Buza A.G.// VI Mezhdunarodnaya studencheskaya elektronnaya nauchnaya konferentsiya «Studencheskiy nauchnyiy forum» 15fevralya – 31 marta 2014 goda Rezhim dostupu: http:// www.scienceforum.ru
3. Mashbits E.I. Osnovi novih InformatsIynih tehnologIy navchannya. – K.: Osnova. – 1997. – S. 21.
4. Yakunin V.A. Pedagogicheskaya psihologiya: Ucheb posob. /Evrop. In-t ekspertov. /Yakunin V.A. – SPb: Izd-vo «Polius», 1998. – 639s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Денисенко В.В. КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ВИКЛАДАЧА ВНЗ / В.В.Денисенко // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 18. - С. 65-70.