Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МУЛЬТИМЕДІЙНА ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З ФИЗИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ


Рік публікації2014
АвториКозловский Е. О., Кравцов Г. М.
Мова статтіРосійська
Ключові словавіртуальна лабораторія, мультимедіа технології., система дистанційного навчання, Херсонський віртуальный університет
Аннотація

Представлені результати розробки програмного модуля «Віртуальна лабораторія» в системі дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет» (СДН ХВУ) стосовно завдань фізики. Актуальність дослідження обумовлена тим, що в існуючих системах дистанційного навчання відсутня підтримка створення та використання віртуальних лабораторних робіт з дисциплін природничо-наукового профілю. Предметом дослідження є програмний модуль створення і використання віртуальних лабораторних робіт у системі дистанційного навчання. Мета дослідження – опис технології розробки програмного забезпечення віртуальної лабораторії з фізики для системи дистанційного навчання. Описано інформаційні технології проектування та розробки, а також структура віртуальної лабораторії та її місце в СДО ХВУ. Також описані основні режими роботи програмного модуля в системі і методи його використання в навчальному процесі .
В основі структури програмного модуля «Віртуальна лабораторія» лежить мультимедійний Веб-редактор віртуальних лабораторних робіт, який створений за технологією об'єктно-орієнтованого проектування. Програмна бібліотека мультимедійних 3D об'єктів, створених в середовищі розробки інтерактивних графічних об'єктів Unity3D, уніфікує процес розробки віртуальних лабораторних робіт. Базовим математичним пакетом для підтримки обчислень є математичний процесор Waterloo Maple. Застосування розробленого програмного інтерфейсу дозволить викладачам створювати лабораторні роботи і використовувати їх у своїх дистанційних курсах. Учні, в свою чергу, зможуть проводити дослідження, виконуючи віртуальні лабораторні роботи.

Нумерація сторінок080-089
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000470
Додаток
[file] 80-89.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. – К.: Атіка, 2009. – 684 с.
2. Козловський Є.О., Кравцов Г.М. Віртуальна лабораторія в структурі системи дистанційного навчання / Інформаційні технології в освіті. Випуск 10. – Херсон. – 2011. – С. 102 – 109.
3. Козловский Е.О., Кравцов Г.М. Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе Херсонский виртуальный университет / Інформаційні технології в освіті. Випуск 12. – Херсон. – 2012. – С. 55 – 60.
4. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем /Т.А. Гаврилова, и др./ СПб: Питер, 2000. - 384 с.
5. Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование / Вильямс, 2008.
6. Материалы сайта Инфотехно - Сравнительная характеристика систем дистанционного обучения (http://www.infotechno.ru/analizSDO.htm).
7. Готская И.Б., Жучков В.М. Кораблев А.В. Аналитическая записка « Выбор системы дистанционного обучения» РГПУ им.А.И Герцена (edu.of.ru)

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bikov V. Yu. ModelI organIzatsIynih sistem vIdkritoYi osvIti: MonografIya. – K.: AtIka, 2009. – 684 s.
2. Kozlovskiy E.O., Kravtsov G.M. VIrtualna laboratorIya v strukturI sistemi distantsIynogo navchannya / InformatsIynI tehnologIYi v osvItI. Vipusk 10. – Herson. – 2011. – S. 102 – 109.
3. Kozlovskiy E.O., Kravtsov G.M. Ob'ektnaya model strukturyi programmnogo obespecheniya virtualnoy laboratorii v sisteme Hersonskiy virtualnyiy universitet / InformatsIynI tehnologIYi v osvItI. Vipusk 12. – Herson. – 2012. – S. 55 – 60.
4. Gavrilova T.A. Bazyi znaniy intellektualnyih sistem /T.A. Gavrilova, i dr./ SPb: Piter, 2000. - 384 s.
5. Gradi Buch. Ob'ektno-orientirovannyiy analiz i proektirovanie / Vilyams, 2008.
6. Materialyi sayta Infotehno - Sravnitelnaya harakteristika sistem distantsionnogo obucheniya (http://www.infotechno.ru/analizSDO.htm).
7. Gotskaya I.B., Zhuchkov V.M. Korablev A.V. Analiticheskaya zapiska « Vyibor sistemyi distantsionnogo obucheniya» RGPU im.A.I Gertsena (edu.of.ru)


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кравцов Г.М. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ / Г.М.Кравцов, Е.О.Козловский // Информационные технологии в образовании. - 2014. - № 18. - С. 80-89.