Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”)


Рік публікації2008
АвториГнєдкова О. О., Козьміна А. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

У даній статті проаналізовані та представленні результати проведення дистанційного курсу “Практикум тьютора”, який проводився на базі системи дистанційної освіти “Херсонський Віртуальний Університет”. Мета курсу – навчити викладачів створювати власні дистанційні курси та організовувати процес навчання в системі дистанційної освіти. Розглянуто основні складові дистанційного курсу, такі як: роль тьютора (викладача), організація спілкування між учасників протягом навчання, а також рейтингова система оцінювання. Визначені труднощі, з якими зустрілися автори (тьютори) даного курсу та надано рекомендації щодо усунення труднощів і створення ефективного дистанційного курсу навчання.

Нумерація сторінок079-084
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000037
Додаток
[file] 079-084.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение // Евразийская ассоциация дистанционного образования. Материалы IV Международной конференции по дистанционному образованию. http://www.iet.mesi.ru/broshur/broshur.htm.
2. Гиркин И.В. Новые подходы к организации учебного процесса с использованием современных компьютерных технологий // Информационные технологии. – 1998. – №6. – С. 44-47.
3. Евреинов Э.В., Каймин В.А. Информатика и дистанционное образование. – М.: “ВАК”, 1998. – 88 с.
4. Околесов О. П. Системный подход к построению электронного курса для дистанционного обучения // Педагогика. – 1999. – № 6. – С. 50-56.
5. Орчаков О.А., Калмыков А.А. Проектирование дистанционных курсов, пособие для преподавателей и методистов. – М: МГУ, 2002. – 256 с.
6. Пидкасистый П.И. Тыщенко О.Б. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения // Педагогика. – 2000. – №5. – С. 7-12.
7. Полат Е.С, Бухарки¬на М.Ю., Моисеева М.В, Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Из¬дательский центр “Академия”, 2001. – 272 с.
8. Полат Е. С. Петров А.Е. Дистанционное обучение: каким ему быть? // Педагогика. – 1999. – №7. – С. 29-34.
9. Barr,R., Tagg, J. From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate education. – 1995, Change, 27 (6), 13-25.
10. Ken W. White, Bob H.Weight. The online teaching guide: a handbook of attitudes, strategies, and techniques for the virtual classroom.- 2000, Allyn and Bacon. – 356 p.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Andreev A.A. Vvedenie v distancionnoe obuchenie // Evrazijskaja associacija distancionnogo obrazovanija. Materialy IV Mezhdunarodnoj konferencii po distancionnomu obrazovaniju. http://www.iet.mesi.ru/broshur/broshur.htm.
2. Girkin I.V. Novye podhody k organizacii uchebnogo processa s ispol'zovaniem sovremennyh komp'juternyh tehnologij // Informacionnye tehnologii. – 1998. – №6. – S. 44-47.
3. Evreinov Je.V., Kajmin V.A. Informatika i distancionnoe obrazovanie. – M.: “VAK”, 1998. – 88 s.
4. Okolesov O. P. Sistemnyj podhod k postroeniju jelektronnogo kursa dlja distancionnogo obuchenija // Pedagogika. – 1999. – № 6. – S. 50-56.
5. Orchakov O.A., Kalmykov A.A. Proektirovanie distancionnyh kursov, posobie dlja prepodavatelej i metodistov. – M: MGU, 2002. – 256 s.
6. Pidkasistyj P.I. Tyshhenko O.B. Komp'juternye tehnologii v sisteme distancionnogo obuchenija // Pedagogika. – 2000. – №5. – S. 7-12.
7. Polat E.S, Buharkina M.Ju., Moiseeva M.V, Petrov A.E. Novye pedagogicheskie i informacionnye tehnologii v sisteme obrazovanija. – M.: Izdatel'skij centr “Akademija”, 2001. – 272 s.
8. Polat E. S. Petrov A.E. Distancionnoe obuchenie: kakim emu byt'? // Pedagogika. – 1999. – №7. – S. 29-34.
9. Barr,R., Tagg, J. From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate education. – 1995, Change, 27 (6), 13-25.
10. Ken W. White, Bob H.Weight. The online teaching guide: a handbook of attitudes, strategies, and techniques for the virtual classroom.- 2000, Allyn and Bacon. – 356 p.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гнєдкова О.О. Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”) / О.О.Гнєдкова, А.О.Козьміна // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 2. - С. 79-84.