Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: шляхи реалізації.Рік публікації2008
АвториВасильєва. Г. І., Досенко Г. П.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слова-
Аннотація

В статті розглядається практичний аспект впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу управління та навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладах, обґрунтована потреба впровадження INTERNET-ресурсів в освітній процес, та описано досвід роботи з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на прикладі Білозерського району Херсонської області.

Нумерація сторінок099-105
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000041
Додаток
[file] 099-105.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Лунячек В.Е. Управління загальноосвітнім навчальним зак¬ладом з використанням комп'ютерних технологій: Автореферат дис. канд. пед. наук. – К: ЦІППО, 2002. – 20 с.
2. Лунячек В.Е. Аналіз освітніх ресурсів Інтернету. Комп'ютер у школі та сім'ї. – К: Преса України. – 2002. – № 1. – С. 17-20.
3. Часопис “РС Маganize Russian Edition”. – 1996. – № 1-12; 1997. – № 1-4.
4. Компьютер – 1996. – № 120-167. – 1997. – № 180-190.
5. Комп'ютерний часопис “Comp Unity”. – 1996. – № 9.
6. Міжнародний комп'ютерний щотижневик “Computer World”, Росія.
7. Щотижневик “PC Week Russian Edition”.
8. Осіпа Р.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті. – Київ, 2005. – 77 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Lunjachek V.E. Upravlinnja zagal'noosvitnim navchal'nym zak¬ladom z vykorystannjam komp'juternyh tehnologij: Avtoreferat dys. kand. ped. nauk. – K: CIPPO, 2002. – 20 s.
2. Lunjachek V.E. Analiz osvitnih resursiv Internetu. Komp'juter u shkoli ta sim'i'. – K: Presa Ukrai'ny. – 2002. – № 1. – S. 17-20.
3. Chasopys “RS Maganize Russian Edition”. – 1996. – № 1-12; 1997. – № 1-4.
4. Komp'juter – 1996. – № 120-167. – 1997. – № 180-190.
5. Komp'juternyj chasopys “Comp Unity”. – 1996. – № 9.
6. Mizhnarodnyj komp'juternyj shhotyzhnevyk “Computer World”, Rosija.
7. Shhotyzhnevyk “PC Week Russian Edition”.
8. Osipa R.A. Informacijno-komp’juterni tehnologii' v osviti. – Kyi'v, 2005. – 77 s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Васильєва. Г.І. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: шляхи реалізації. / Г.І.Васильєва., Г.П.Досенко // Інформаційні технології в освіті. - 2008. - № 2. - С. 99-105.