Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІРік публікації2014
АвториБілоусова Л. І., Колгатін О. Г., Колгатіна Л. С.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, самостійна робота, управління
Аннотація

Методом анкетування студентів проведено діагностику особливостей реалізації самостійної роботи в навчальному процесі педагогічного університету. Аналіз отриманих даних дає можливість підтвердити корисність систематичної самостійної роботи, визначити деякі причини труднощів. Зокрема, студенти, які часто працюють самостійно, успішніше в навчанні, люблять свою майбутню професію; самостійна робота не замінює аудиторну, а скоріше доповнює її, так, студенти, які часто працюють самостійно, частіше відвідують лекції. Встановлено деякі статистично значущі фактори, які перешкоджають самостійній роботі: перевантаження з інших предметів; інерція, лінощі; житлові умови; наявність хобі, яке є окремим від навчальної задачі; родинні проблеми. Студенти широко використовують Інтернет ресурси в процесі самостійної роботи, але це відбувається спонтанно й не чинить належного позитивного впливу на успішність навчання. Тому, управління самостійною роботою має забезпечуватися спеціальними засобами в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі, які спрямовані на підвищення ефективності застосування Інтернет ресурсів в процесі самостійної роботи студентів.

Нумерація сторінок007-012
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000492
Додаток
[file] 7-12.pdf


Література: 

1. Malykhin O.V. Management of the independent learning activity of students of pedagogical higher educational institutions: theoretical-methodological aspect : Monograph / O. V. Malykhin. – Kriviy Rig : Publishing house, 2009. – 307 p.
2. Bykov V. Yu. Models of the open education organizational systems : Monograph. – Kyiv : Atika, 2009. – 684 p.
3. Spivakovsky O.V, Lvov M.S., Kravtsov G.M. Innovative methods of management of information assets of the University // The computer in the school and the family. Issue 3. – Kyiv. – 2013. – p. 3-7.
4. Definition of the essence and principle of organization of independent work in a foreign language / A. V. Kotova // Kharkov University bulletin. – Kharkiv, 2011. – No. 18. – P. 109-116. – Mode of access : http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3408/2/11kotvuz.pdf.
5. Shimko I. M. Didactic conditions of organization of independent academic work of students of the university : abstract of dissertation for the degree of candidate of Pedagogical science on spec. 13.00.04 – Theory and methods of professional education / I. M. Shimko. – Kyiv, 2002. – 20 C.
6. Sherbak Yu. A. Organisation of independent work of future economists in universities / Yu. A. Sherbak // Scientific bulletin of Kremenets regional humanitarian-pedagogical Institute named after Taras Shevchenko. Series: Pedagogics. – Kremenets : PC KRHPI named after Taras Shevchenko, 2013. – V.2. – P. 44-52.
7. Mitryasova O. P. Modern information technology in the practice of teaching in high school / O. P. Mitryasova // Pedagogical sciences: theory, history, and innovative technologies. – 2013. No. 6 (32). – P. 375-383.
8. Ponchikova M.M. Problems of organization of independent work of philological directions for students – future teachers of primary school [Electronic resource] / M. M. Ponchikova // Scientific bulletin of the Donbas. Pedagogical science. – 2013. – № 2 (22). – Mode of access : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN22/13pmmupk.pdf.


Стаття надійшла до редакції: 

06.06.2014


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Bilousova L. DIAGNOSIS OF PROBLEMS OF MANAGEMENT OF THE STUDENTS' INDEPENDENT WORK IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION PEDAGOGICAL ENVIRONMENT / L.Bilousova, O.Kolgatin, L.Kolgatina // Informational Technologies in Education. - 2014. - № 20. - P. 07-12.