Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ OF-LINE ПРОМІЖНОГО (МОДУЛЬНОГО) ТЕСТУВАННЯ З ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЄЮ, ЯКА СТИМУЛЮЄ СТУДЕНТА ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВРік публікації2015
АвториМазур М. П., Яновський М. Л.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаЄКТС, ідентифікація особи, індекс довіри, контроль тестування, тестування, фото- і відеофіксація
Аннотація

Більшість існуючих систем тестування надають доступ до тестових завдань за допомогою різноманітних програмних засобів: вводу паролю з клавіатури, голосу з мікрофону, сканування відбитків пальців, підпису студента або інших пристроїв. При цьому подальший хід тестування, як правило, не відслідковується, що може бути основою для зловживань. Розроблена у Хмельницькому національному університеті система of-line контролю (тестування) із фото-відеофіксацією об’єднана із закріпленим за кожним студентом параметром – «рейтингом довіри». Зміна цього параметру, міняє для студента процедуру тестування: від самотестування з будь-якого місця світу, до проходження цієї процедури на віддаленому інформаційно-комунікаційному центрі університету і аж до тестування під контролем викладача у центральному університеті. В результаті цього викладач-тьютор одержує протокол тестування, який містить зафільмовані через випадковий інтервал часу фото всієї процедури контролю та результати відповідей студента на кожне запитання. Результати протоколу викладачем затверджуються чи анулюються. Результати фото-відеофіксації і відповіді на тестові завдання дозволяють викладачу одержати інформацію для аналізу навчального процесу студента, оцінки якості тестів, та можливості за їх допомогою оцінити рівень знань студента.

Нумерація сторінок035-043
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
DOI: 10.14308/ite000518
Додаток
[file] 035-043.pdf


Література: 

1. Аванесов В. С. Научные проблемы тестового контроля / В. С. Аванесов. – М, 1994. – 135 с. – (Гос. комитет РФ по высшему образованию).
2. Мазур М.П. Інформаційне, методичне та організаційне забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України : монографія / М.П. Мазур, Ю.О. Зубань, В.О. Любчак, С.А. Іванець. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 152 с.
3. Радьков А. М. Научные основы тестирования в системе непрерывного обучения математике : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук / А. М. Радьков– Могилев, 1996. – 229 с.
4. Панкратов В. Разработка критериев анализа систем автоматизации тестирования / В. Панкратов. // argc & argv. – 2003. – № 6.
5. Епифанцев Б.Н., Покусаева О.А. Распознавание пользователей ПЭВМ по клавиатурному почерку: Байесовский подход // Науч.-метод. сб. № 50. М.: Военное издательство, 2001. – С. 70-73.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Avanesov V. S. Nauchnyie problemyi testovogo kontrolya / V. S. Avanesov. – M, 1994. – 135 s. – (Gos. komitet RF po vyisshemu obrazovaniyu).
2. Mazur M.P. InformatsIyne, metodichne ta organIzatsIyne zabezpechennya distantsIynogo navchannya u vischih navchalnih zakladah UkraYini : monografIya / M.P. Mazur, Yu.O. Zuban, V.O. Lyubchak, S.A. Ivanets. – Sumi : Sumskiy derzhavniy unIversitet, 2013. – 152 s.
3. Radkov A. M. Nauchnyie osnovyi testirovaniya v sisteme nepreryivnogo obucheniya matematike : avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. ped. nauk / A. M. Radkov– Mogilev, 1996. – 229 s.
4. Pankratov V. Razrabotka kriteriev analiza sistem avtomatizatsii testirovaniya / V. Pankratov. // argc & argv. – 2003. – # 6.
5. Epifantsev B.N., Pokusaeva O.A. Raspoznavanie polzovateley PEVM po klaviaturnomu pocherku: Bayesovskiy podhod // Nauch.-metod. sb. # 50. M.: Voennoe izdatelstvo, 2001. – S. 70-73.


Стаття надійшла до редакції: 

04.03.2015


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Мазур М.П. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ OF-LINE ПРОМІЖНОГО (МОДУЛЬНОГО) ТЕСТУВАННЯ З ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЄЮ, ЯКА СТИМУЛЮЄ СТУДЕНТА ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ / М.П.Мазур, М.Л.Яновський // Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 22. - С. 35-43.