Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУРік публікації2015
АвториАрхіпова Т. Л., Осипова Н. В., Львов М. С.
Мова статті Російська
Ключові словаінформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-освітнє середовище., Веб-спільнота, навчальний процес, соціальна мережа
Аннотація

У статті представлений аналіз соціальних мереж з точки зору можливостей їх використання в системі освіти. Інтеграція нових інформаційно-комунікаційних технологій з технологіями навчання поступово змінює концепцію сучасної освіти та сприяє формуванню інформаційно-освітнього середовища, орієнтованого на інтереси і розвиток особистості, досягнення нею сучасних рівнів освіченості, інтернаціоналізацію та розширення доступу до освітніх ресурсів, створення умов для мобільності студентів і викладачів, поліпшення якості освіти та формування єдиного освітнього простору. Особливістю такого середовища є забезпечення творчої дослідницької діяльності викладача і студентів у процесі навчання. Мережеві сервіси надають засоби, за допомогою яких студенти можуть виступати в ролі активних творців інформаційного контенту.
У роботі представлені результати дослідження переваг та недоліків використання Веб-спільнот в навчальному процесі. Сформульовано педагогічні умови ефективної організації навчального процесу у віртуальному освітньому середовищі з використанням соціальних мереж. Аналізується досвід застосування соціальних мереж у навчальному процесі ВНЗ. Такі мережеві технології, як форуми, блоги, вікі, освітні портали та автоматизовані системи дистанційного навчання, володіючи безсумнівними дидактичними та методичними перевагами, поступаються соціальним мережам з точки зору залученості користувачів в їх комунікаційний простір, а також відповідності інтелектуальним, творчим і соціальним потребам.

Нумерація сторінок007-018
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
DOI: 10.14308/ite000516
Додаток
[file] 007-018.pdfСтаття надійшла до редакції: 

02.02.2015


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті: