Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ДО ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ТЕСТІВ.Рік публікації2009
АвториСметанюк Л. В., Кравцов Г. М.
Мова статтіРосійська
Ключові словаадаптивний тест, дистанційне навчання, моделювання тестів, моніторинг якості знань
Аннотація

Представлені результати моделювання тестів та процесу адаптивного тестування в системі контролю знань з використанням адаптивних тестів в системі дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет».

Нумерація сторінок148-155
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000066
Додаток
[file] 148-155.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Рішення Колегії МОНУ від 24 квітня 2003 року № 5/5-4. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. –
2. http://www.kspu.kr.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=....
3. Сметанюк Л.В. Методические и организационные проблемы использования программных средств учебного назначения в высших учебных заведениях при проведении контроля знаний студентов в виде тестирования. Інформаційні технологіїї в освіті: Збірник науковіх праць. Випуск 1. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – С.141 – 145.
4. Стандарт СДО IMS. – www.imsglobal.org.
5. Система дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”. – http://dls.kherson.ua/dls.
6. Н.В. Белоус, С.А. Пархоменко. Компьютерное адаптивное тестирование. Проблемы высшей школы. Вестник ХГТУ №2(18), 2003. – С.421 – 423.
7. DeAyala, R. J.; Koch, William R. A Computerized Implementation of a Flexilevel Test and Its Comparison with a Bayesian Computerized Adaptive Test, 1986. –www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED269437.
8. Vale, C. David; Weiss, David J. A Study of Computer-Administered Stradaptive Ability Testing. Research Report 75-4, 1975. – www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED118602.
9. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования). – М., «Интеллект-центр», 2001. – 296 с.
10. Аванесов В.С. Теория и методика педагогических измерений (Материалы публикаций в открытых источниках и Интернет) Подготовлено ЦТ и МКО УГТУ-УПИ, 2005. – http://testolog.narod.ru/Theory41.html.
11. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловский Е.О. Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS / «Information Technologies in Education for all». Киев. – 2006. – С.283 – 292.
12. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г. Адаптивные и объектные тесты в модели контроля знаний по стандарту IMS / УСиМ № 1, 2008. – С.42 – 48.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Rishennja Kolegii' MONU vid 24 kvitnja 2003 roku № 5/5-4. Pro provedennja pedagogichnogo eksperymentu shhodo zaprovadzhennja kredytno-modul'noi' systemy organizacii' navchal'nogo procesu u vyshhyh navchal'nyh zakladah III-IV rivniv akredytacii'. –
2. http://www.kspu.kr.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=... 888959.
3. Smetanjuk L.V. Metodicheskie i organizacionnye problemy ispol'zovanija programmnyh sredstv uchebnogo naznachenija v vysshih uchebnyh zavedenijah pri provedenii kontrolja znanij studentov v vide testirovanija. Іnformacіjnі tehnologіїї v osvіtі: Zbіrnik naukovіh prac'. Vipusk 1. – Herson: Vidavnictvo HDU, 2008. – S.141 – 145.
4. Standart SDO IMS. – www.imsglobal.org.
5. Sistema distancionnogo obuchenija “Hersonskij virtual'nyj universitet”. – http://dls.kherson.ua/dls.
6. N.V. Belous, S.A. Parhomenko. Komp'juternoe adaptivnoe testirovanie. Problemy vysshej shkoly. Vestnik HGTU №2(18), 2003. – S.421 – 423.
7. DeAyala, R. J.; Koch, William R. A Computerized Implementation of a Flexilevel Test and Its Comparison with a Bayesian Computerized Adaptive Test, 1986. –www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED269437.
8. Vale, C. David; Weiss, David J. A Study of Computer-Administered Stradaptive Ability Testing. Research Report 75-4, 1975. – www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordDetail?accno=ED118602.
9. Majorov A. N. Teorija i praktika sozdanija testov dlja sistemy obrazovanija. (Kak vybirat', sozdavat' i ispol'zovat' testy dlja celej obrazovanija). – M., «Intellekt-centr», 2001. – 296 s.
10. Avanesov V.S. Teorija i metodika pedagogicheskih izmerenij (Materialy publikacij v otkrytyh istochnikah i Internet) Podgotovleno CT i MKO UGTU-UPI, 2005. – http://testolog.narod.ru/Theory41.html.
11. Kravcov G.M., Kravcov D.G., Kozlovskij E.O. Sistema distancionnogo testirovanija na osnove standarta IMS / «Information Technologies in Education for all». Kiev. – 2006. – S.283 – 292.
12. Kravcov G.M., Kravcov D.G. Adaptivnye i ob#ektnye testy v modeli kontrolja znanij po standartu IMS / USiM № 1, 2008. – S.42 – 48.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Сметанюк Л.В. К ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ ТЕСТОВ. / Л.В.Сметанюк, Г.М.Кравцов // Информационные технологии в образовании. - 2009. - № 3. - С. 148-155.