Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Тестовий контроль знань та його аналіз на прикладі середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».Рік публікації2009
АвториАлфьоров Є. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаалгоритмічні тести, поточний та підсумковий контроль знань, тести, типи відповідей
Аннотація

У статті розглядаються можливості тестового контролю в забезпеченні оптимізації навчального процесу як ефективного засобу активізації навчальної діяльності студентів при вивченні курсу «Основи алгоритмізації та програмування».

Нумерація сторінок187-193
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000072
Додаток
[file] 187-193.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підручник. /Зінаїда Іванівна Слєпкань. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2006. – 582 с.: іл.
2. Інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» [Електронний ресурс] / Херсонський державний університет. – режим доступу: http://www.weboap.ksu.ks.ua
3. Програмний засіб Інтегроване середовище курсу «Основи алгоритмізації та програмування» для вищих навчальних закладів/Настанова користувача. –Випуск 1. – Херсон, 2008. – 25 с.: іл.
4. Автоматизований тестовий контроль знань [Електронний ресурс] / В.І. Волинець. – Вінницький державний технічний університет, Вінниця. – режим доступу: http://www.vstu.vinnica.ua:8103/ies2000/doclad/c/221.htm

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Sljepkan' Z. I. Metodyka navchannja matematyky: Pidruchnyk. /Zinai'da Ivanivna Sljepkan'. – 2-e vyd., dopov. i pererobl. – K.: Vyshha shk., 2006. – 582 s.: il.
2. Integrovane seredovyshhe vyvchennja kursu «Osnovy algorytmizacii' ta programuvannja» [Elektronnyj resurs] / Hersons'kyj derzhavnyj universytet. – rezhym dostupu: http://www.weboap.ksu.ks.ua
3. Programnyj zasib Integrovane seredovyshhe kursu «Osnovy algorytmizacii' ta programuvannja» dlja vyshhyh navchal'nyh zakladiv/Nastanova korystuvacha. –Vypusk 1. – Herson, 2008. – 25 s.: il.
4. Avtomatyzovanyj testovyj kontrol' znan' [Elektronnyj resurs] / V.I. Volynec'. – Vinnyc'kyj derzhavnyj tehnichnyj universytet, Vinnycja. – rezhym dostupu: http://www.vstu.vinnica.ua:8103/ies2000/doclad/c/221.htm0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Алфьоров Є.А. Тестовий контроль знань та його аналіз на прикладі середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». / Є.А.Алфьоров // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 187-193.