Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Відповідність системи дистанційного навчання «Основи алгоритмізації та програмування» до міжнародних стандартів якості».


Рік публікації2009
АвториБакуменко К. В.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінтеграція, інтегроване середовище, модуль, система
Аннотація

У статті розглядається відповідність інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» до вимог міжнародних стандартів якості систем дистанційної освіти IMS та SCORM.

Нумерація сторінок194-202
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000073
Додаток
[file] 194-202.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Благодатских В.А. Стандартизация разработки программных средств: Учеб. пособие. – М., 2005. – 288 с.
2. Богомолов В.А. Обзор бесплатных систем управления обучением / Educational Technology and Society. – 2007 – № 10(3). – С. 439 – 459.
3. Крупский А.Ю. Разработка и стандартизация программных средств / Крупский А.Ю., Феоктистова Л.А. – СП., 2008. – 100 с.
4. Матвєєва Л.Є. Процес розробки програмного забезпечення. Від теорії до практики / Матвєєва Л.Є., Волков В.А. – К., 2008. – 11 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Blagodatskih V.A. Standartizacija razrabotki programmnyh sredstv: Ucheb. posobie. – M., 2005. – 288 s.
2. Bogomolov V.A. Obzor besplatnyh sistem upravlenija obucheniem / Educational Technology and Society. – 2007 – № 10(3). – S. 439 – 459.
3. Krupskij A.Ju. Razrabotka i standartizacija programmnyh sredstv / Krupskij A.Ju., Feoktistova L.A. – SP., 2008. – 100 s.
4. Matveeva L.E. Proces rozrobku programnogo zabezpechennja. Vіd teorіі do praktuku / Matvееva L.Е., Volkov V.A. – K., 2008. – 11 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Bakumenko E. Accordance System Of Distance Learning “Foundations Of Algorithmization And Programming” To International Standards Of Quality. / E.Bakumenko // Informational Technologies in Education. - 2009. - № 3. - P. 194-202.