Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Оптимізація навчального процесу засобами математичного моделювання.Рік публікації2009
АвториВереітіна І. А.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаНавчальний процес – Об’єм знань – Поверхня об’єму знань – Критерій оптимальності – Параметри оптимізації
Аннотація

Результати роботи спрямовані на уточнення методики аналізу навчального процесу та комплексних заходів щодо його удосконалення, а саме визначенню критерію оптимальності навчального процесу – об’єму знань та впливових параметрів оптимізації – видів діяльності за умови забезпечення якісної освіти. За результатами математичного моделювання задачі оптимізації навчального процесу на прикладі вивчення іноземної мови наведено, що між об’ємом знань та видами навчання існує суттєва нелінійна залежність, яку слід враховувати під час складання робочої програми з дисципліни та при оцінюванні знань і умінь.

Нумерація сторінок203-208
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000074
Додаток
[file] 203-208.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Байдак Ю.В., Вереітіна І.А. Методологія та організація наукових досліджень.: Навчальний посібник. – Одесса: ОДАХ, 2007. – 114 с.
2. R.Karnikau, F.McElroy, Communication for the Safety Professional, Chicago 1975.
3. Bonwel C.C. The Active Learning Continuum: Choosing Activities to Engage Students in the Classroom / Active learning strategies for the higher education.– Szeged, 1997.– S.5-18.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Bajdak Ju.V., Vereitina I.A. Metodologija ta organizacija naukovyh doslidzhen'.: Navchal'nyj posibnyk. – Odessa: ODAH, 2007. – 114 s.
2. R.Karnikau, F.McElroy, Communication for the Safety Professional, Chicago 1975.
3. Bonwel C.C. The Active Learning Continuum: Choosing Activities to Engage Students in the Classroom / Active learning strategies for the higher education.– Szeged, 1997.– S.5-18.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Вереітіна І.А. Оптимізація навчального процесу засобами математичного моделювання. / І.А.Вереітіна // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 203-208.