Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Організація процесу тестування у дистанційному навчанні (на базі системи дистанційної освіти «Херсонський віртуальний університет, 2.0»).Рік публікації2009
АвториГнєдкова О. О., Кравцов Д. Г.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаадаптивне тестування, дистанційне навчання, лінійне тестування, пси-тестування, тестування
Аннотація

У даній статті представлена характеристика процесу тестування, а також розглянуті різні типів питань тесту, які реалізовані в системі дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет, 2.0».

Нумерація сторінок209-215
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000075
Додаток
[file] 209-215.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Дистанционное обучение: Учеб. Пособие / Под ред. Е.С.Полат. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998. – 192с.
2. Кравцов Г.М. Система дистанционного обучения ХГУ // Материалы второй международной научно-практической конференции “Информатизация образования Украины: состояние, проблемы, перспективы”. Херсон. – 2003. – С.70-72.
3. Васильев В.И., Демидов, А.Н., Малышев Н.Г., Тягунова Т.Н. Методологические правила конструирования компьютерных тестов. – М.:ВТУ, 2000. – 64 с.
4. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г. Модель контроля знаний в системе дистанционного тестирования “Web-Examiner” по стандарту IMS // New Information Technologies for All: State of the Art and Prospects. Kiev. – 2007. – С. 208-209.
5. H. Kravtsov, D. Kravtsov. Knowledge Control Model of Distance Learning System on IMS Standard / Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment, and Education. – Springer Science + Business Media V.B. – 2008. – P.195 – 198.
6. Кравцов Г.М., Кравцов Д.Г., Козловський Е.О. Система дистанционного тестирования на основе стандарта IMS // “Information Technologies in Education for all”. – Киев. – 2006. – С.283 – 292.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Distancionnoe obuchenie: Ucheb. Posobie / Pod red. E.S.Polat. – M.: Gumanit. izd. Centr VLADOS, 1998. – 192s.
2. Kravcov G.M. Sistema distancionnogo obuchenija HGU // Materialy vtoroj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Informatizacija obrazovanija Ukrainy: sostojanie, problemy, perspektivy”. Herson. – 2003. – S.70-72.
3. Vasil'ev V.I., Demidov, A.N., Malyshev N.G., Tjagunova T.N. Metodologicheskie pravila konstruirovanija komp'juternyh testov. – M.:VTU, 2000. – 64 s.
4. Kravcov G.M., Kravcov D.G. Model' kontrolja znanij v sisteme distancionnogo testirovanija “Web-Examiner” po standartu IMS // New Information Technologies for All: State of the Art and Prospects. Kiev. – 2007. – S. 208-209.
5. H. Kravtsov, D. Kravtsov. Knowledge Control Model of Distance Learning System on IMS Standard / Innovative Techniques in Instruction Technology, E-learning, E-assessment, and Education. – Springer Science + Business Media V.B. – 2008. – P.195 – 198.
6. Kravcov G.M., Kravcov D.G., Kozlovs'kij E.O. Sistema distancionnogo testirovanija na osnove standarta IMS // “Information Technologies in Education for all”. – Kiev. – 2006. – S.283 – 292.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Gnedkova O. Organization of Testing in Distance Learning (on the base of Distance Learning System “Kherson Virtual University, 2.0”). / O.Gnedkova, D.Kravtsov // Informational Technologies in Education. - 2009. - № 3. - P. 209-215.