Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Діагностика навчальних досягнень з теми «Мова гіпертекстової розмітки HTML».


Рік публікації2009
АвториЄфіменко В. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформатика, педагогічна діагностика, тест
Аннотація

Застосування автоматизованого поточного тестування підчас викладання інформатики розглядається з точки зору педагогічної діагностики. Визначаються переваги автоматизованого тестування та особливості тестової діагностики навчальних досягнень учнів. Пропонується багатоваріантний тест для поточного тестування з теми «Мова гіпертекстової розмітки HTML», обґрунтовується його структура.

Нумерація сторінок225-229
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000077
Додаток
[file] 225-229.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика / К. Ингенкамп; [Пер. с нем. М.Н.Рассказова].–М.: Педагогика, 1991.–240 с.
2. Определение, предмет и основные функции педагогической диагностики // Педагогическая диагностика, №1, 2002, с.41-43.
3. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В.І.Лозова, Г.В. Троцко. – Харків: ОВС, 2002.– 400 с.
4. Педагогические тесты. Вопросы разработки и применения: пособие для преподавателей / [Аванесов В.С., Хохлова Т.С., Ступак Ю.А. и др.].–Дніпропетровськ: Пороги, 2005.–64 с.
5. Сервис онлайн тестирования Quizful.– Режим доступа к сайту: http://www.quizful.net/
6. Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Браумана.– Режим доступа к сайту: http://test.specialist.ru/test.asp
7. Шестопалов Євген Анатолійович / Тести з інформатики для 7-11 класів. [Електронний ресурс] / Є. А.Шестопалов.– Режим доступу до сайту: http://www.aspekt-edu.kiev.ua
8. Квашнин Михаил Георгиевич / Универсальный тест. [Електронний ресурс] / М.Г.Квашнин.– Режим доступа к сайту: http://winsoft.nm.ru
9. http://www.oneplusyou.com/bb/html_quiz
10. Л.А.Анеликова / Тесты. Информатика и информационные технологии. 6-11 классы/ Анеликова Л.А.–М.:Дрофа, 2004. –251, [5] с.:ил.
11. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Тестологічний аналіз у системі "Експерт" / Л.І.Білоусова, О.Г.Колгатін, Л.С.Колгатіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №7, 2003. – С.41-43.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Ingenkamp K. Pedagogicheskaja diagnostika / K. Ingenkamp; [Per. s nem. M.N.Rasskazova].–M.: Pedagogika, 1991.–240 s.
2. Opredelenie, predmet i osnovnye funkcii pedagogicheskoj diagnostiki // Pedagogicheskaja diagnostika, №1, 2002, s.41-43.
3. Lozova V.І. Teoretychnі osnovy vyhovannja і navchannja: navchal'nyj posіbnyk / V.І.Lozova, G.V. Trocko. – Harkіv: OVS, 2002.– 400 s.
4. Pedagogicheskie testy. Voprosy razrabotki i primenenija: posobie dlja prepodavatelej / [Avanesov V.S., Hohlova T.S., Stupak Ju.A. i dr.].–Dnіpropetrovs'k: Porogi, 2005.–64 s.
5. Servis onlajn testirovanija Quizful.– Rezhim dostupa k sajtu: http://www.quizful.net/
6. Centr komp'juternogo obuchenija «Specialist» pri MGTU im. N.Je.Braumana.– Rezhim dostupa k sajtu: http://test.specialist.ru/test.asp
7. Shestopalov Єvgen Anatolіjovych / Testy z іnformatyky dlja 7-11 klasіv. [Elektronnyj resurs] / E. A.Shestopalov.– Rezhym dostupu do sajtu: http://www.aspekt-edu.kiev.ua
8. Kvashnin Mihail Georgievich / Universal'nyj test. [Elektronnij resurs] / M.G.Kvashnin.– Rezhym dostupa k sajtu: http://winsoft.nm.ru
9. http://www.oneplusyou.com/bb/html_quiz
10. L.A.Anelikova / Testy. Informatika i informacionnye tehnologii. 6-11 klassy/ Anelikova L.A.–M.:Drofa, 2004. –251, [5] s.:il.
11. Bіlousova L.І., Kolgatіn O.G., Kolgatіna L.S. Testologіchnyj analіz u systemі "Ekspert" / L.І.Bіlousova, O.G.Kolgatіn, L.S.Kolgatіna // Komp’juter u shkolі ta sіm'i'. – №7, 2003. – S.41-43.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Єфіменко В.С. Діагностика навчальних досягнень з теми «Мова гіпертекстової розмітки HTML». / В.С.Єфіменко // Інформаційні технології в освіті. - 2009. - № 3. - С. 225-229.