Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Проектування та можливості модулю «Лабораторні роботи» інтегрованого середовища «Основи алгоритмізації та програмування».Рік публікації2009
АвториКоваленко Н. В.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінтеграція, інтегроване середовище, модуль, посилання, система, таблиця
Аннотація

У даній статті будуть розглянуті архітектура та переваги інтеграції модулю «Лабораторні роботи» середовища дистанційного навчання «Основи алгоритмізації та програмування».

Нумерація сторінок230-235
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000078
Додаток
[file] 230-235.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Артеменко В.Б. Впровадження технологій дистанційного навчання у ЛКА http://www.dlab.kiev.ua/KS2005/Tezy/Artemenko/Artemenko_Zachko_tezy.doc
2. Гагарін О.О. Організація дистанційного навчання як інформаційний фактор реалізації науково-технологічної складової економічної безпеки держави / Гагарін О.О., Луценко А.М., Титенко С.В. http://www.setlab.net/?view=Gagarin_Tytenko
3. Гуржій А.М. Основи програмування / Гуржій А.М., Львов М.С., Співаковський О.В. – Херсон, 2004. – 355 с.
4. Дистанційне навчання http://www.do.khai.edu/ua/about/
5. Дистанційне навчання http://www.refine.org.ua/pageid-5109-1.html
6. Журавльова І.І. Програмні засоби реалізації мережевих технологій дистанційного навчання http://www.uapa-dlc.org.ua/library/zhura_isdn.html
7. Співаковський О.В. Концепція викладання дисциплін інформатики в школі і педагогічному вузі / Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №3. – С. 21-25
8. Співаковський О.В. Шляхи удосконалення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» у педагогічному вузі / Співаковський О.В., Львов М.С. – К.: Комп’ютер у школі та сім’ї. – №4, 2001 – С. 22-24
9. Співаковський О.В. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід / Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.О., Кот С.М. – К.: Комп’ютер у школі та сім’ї. – №4(22), 2002 – С. 24-28

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Artemenko V.B. Vprovadzhennja tehnologij dystancijnogo navchannja u LKA http://www.dlab.kiev.ua/KS2005/Tezy/Artemenko/Artemenko_Zachko_tezy.doc
2. Gagarin O.O. Organizacija dystancijnogo navchannja jak informacijnyj faktor realizacii' naukovo-tehnologichnoi' skladovoi' ekonomichnoi' bezpeky derzhavy / Gagarin O.O., Lucenko A.M., Tytenko S.V. http://www.setlab.net/?view=Gagarin_Tytenko
3. Gurzhij A.M. Osnovy programuvannja / Gurzhij A.M., L'vov M.S., Spivakovs'kyj O.V. – Herson, 2004. – 355 s.
4. Dystancijne navchannja http://www.do.khai.edu/ua/about/
5. Dystancijne navchannja http://www.refine.org.ua/pageid-5109-1.html
6. Zhuravl'ova I.I. Programni zasoby realizacii' merezhevyh tehnologij dystancijnogo navchannja http://www.uapa-dlc.org.ua/library/zhura_isdn.html
7. Spivakovs'kyj O.V. Koncepcija vykladannja dyscyplin informatyky v shkoli i pedagogichnomu vuzi / Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2003. – №3. – S. 21-25
8. Spivakovs'kyj O.V. Shljahy udoskonalennja kursu «Osnovy algorytmizacii' ta programuvannja» u pedagogichnomu vuzi / Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S. – K.: Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – №4, 2001 – S. 22-24
9. Spivakovs'kyj O.V. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno orijentovani programni systemy: predmetno-orijentovanyj pidhid / Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A., Gurzhij T.A., Zajceva T.V., Kushnir N.O., Kot S.M. – K.: Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – №4(22), 2002 – S. 24-280
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Kovalenko N. Planning and possibilities of the module "Laboratory works" of the integrated environment of "THe BasiCs of algoritmization and programming". / N.Kovalenko // Informational Technologies in Education. - 2009. - № 3. - P. 230-235.