Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІЄРАРХІЯ КОМПОНЕНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З КУРСУ ЛІНІЙНА АЛГЕБРА.Рік публікації2009
АвториКруглик В. С.
Мова статтіАнглійська
Ключові словадистанційне навчання, лінійна алгебра, навчальне програмне забезпечення
Аннотація

У даній статті мова йде про впровадження нових інформаційних технологій в процес вивчення Лінійної алгебри у Херсонському державному університеті. Розглядається компонентно-орієнтований підхід до вивчення лінійної алгебри, розглядається ієрархія компонент, що використовується у системі та переваги такого підходу порівняно з традиційним.

Нумерація сторінок236-242
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000079
Додаток
[file] 236-242.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В. Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі. //Компютер у школі та сімї.-1999.-№2(6), с. 9-12.
2. Педагогічні технології та педагогічно–орієнтовані програмні системи: предметно–орієнтований підхід / [Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А.Зайцева Т.В.Кушнір Н.А., Кот С.М.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002.– №2 (20). – С. 17–21.
3. Співаковський О.В. / Лінійна алгебра: Навчальний посібник. / О. Співаковський, В.А. Крекнін. – Херсон: Айлант, 1997. – 148 с.
4. Співаковський О.В Збірник задач і вправ з лінійної алгебри: Навчальний посібник / Співаковський О.В., Крекнін В.А., Черниш К.В. – Херсон: Айлант, 2000. – 206с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kyj O.V. Pidgotovka vchytelja matematyky do vykorystannja komp’jutera u navchal'nomu procesi. //Kompjuter u shkoli ta simi'.-1999.-№2(6), s. 9-12.
2. Pedagogichni tehnologii' ta pedagogichno–orijentovani programni systemy: predmetno–orijentovanyj pidhid / [Spivakovs'kyj O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A., Gurzhij T.A.Zajceva T.V.Kushnir N.A., Kot S.M.] // Komp’juter u shkoli ta sim’i'. – 2002.– №2 (20). – S. 17–21.
3. Spivakovs'kyj O.V. / Linijna algebra: Navchal'nyj posibnyk. / O. Spivakovs'kyj, V.A. Kreknin. – Herson: Ajlant, 1997. – 148 s.
4. Spivakovs'kyj O.V Zbirnyk zadach i vprav z linijnoi' algebry: Navchal'nyj posibnyk / Spivakovs'kyj O.V., Kreknin V.A., Chernysh K.V. – Herson: Ajlant, 2000. – 206s.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Kruglyk V.S. THE HIERARCHY OF COMPONENT FOR TASKS SOLUTION IN THE COURSE OF “LINEAR ALGEBRA”. / V.S.Kruglyk // Informational Technologies in Education. - 2009. - № 3. - P. 236-242.