Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Питання управління інтеграцією компаній та університетів.Рік публікації2009
АвториСпіваковський О. В.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінтеграція, компанії, модель управління, прийняття рішень, співробітництво, університети
Аннотація

В статті обгрунтовано необхідність поглиблення інтеграційних зв’язків між бізнес-структурами та університетами в умовах невизначеності підприємницького середовища в Україні. В цьому контексті виявлено наявні протиріччя між потребами реального бізнесу та компетенціями, які продукують університети. З метою усунення цих недоліків проведено дослідження щодо пошуку шляхів та механізмів трансформації поточної ситуації у вищих навчальних закладах в напрямку більш адекватного реагування на потреби ринку праці.

Нумерація сторінок075-087
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000056
Додаток
[file] 075-087.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Л.О. Плахотнікова. Взаємодія процесів реформування системи вищої освіти та економіки України http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Economics/27097.doc.htm
2. А. Ю. Соколов. Проблемы интеграции образования и бизнеса в информационном обществе. http://www.mediaport.info/spezproekts/itforum/doklad/sokolov.ppt#273,1,
3. В.Б. Моисеев. Опыт Пензенской государственной технологической академии по интеграции образования и бизнеса в Пензенской области. http://www.penza-forum.ru/program/txt/ moiseev/moiseev.doc
4. Співаковський О.В., Федорова Я.Б., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Методичний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. – Херсон: Айлант, 2007. – 300 с.
5. Співаковський О.В., Щедролосьєв Д.Є, Федорова Я.Б., Чаловська Н.М., Глущенко О.О., Кудас Н.А. Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2006. – 356с.
6. Mark H. Moore. Creating Public Value: Strategic Management in Government. 1997 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0674175581/managemecomua-20
7. Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как информационные технологии помогают достигать превосходных результатов / Питер Уэйл, Джинн У. Росс. – пер. с англ. – М.: Альпина бизнес Букс, 2005. – 293с.
8. University-Enterprise Cooperation: building new challenges on past experience. Socrates Accompanying Measure project N° 130023-AM – 06-EMC. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://eu.daad.de; www.esmu.be
9. Fritsch, Michael. Enterprise-University co-operation and the role of public research institutions in regional innovation systems. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3913?tag=untagged
10. Johny Ghattas, Pnina Soffer. Facilitating flexibility in interorganisational processes: a conceptual model. International Journal of Business Process Integration and Management. Special Issue on Requirements for Flexibility and the Ways to Achieve It. Volume 3 – Issue 1 – 2008
11. Bart Orriens, Jian Yang. Rule-based business collaboration development and management. International Journal of Business Process Integration and Management. Special Issue on Middleware for Web Services. Volume 2 – Issue 3 – 2007
12. William L. Boyan, John Hancock. Integration of Work, Family and Education. http://www.ed.gov/pubs/EmpFamEd/integration.html
13. Is labour market training a curse for the unemployed? Evidence from a social experiment. / Rosholm, Michael; Skipper, Lars. In: Journal of Applied Econometrics. 2008. http://research.asb.dk/research/is_labour_market_training_a_curse_for_the_unemployed_evidence_from_a_social_experiment(36278)/

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. L.O. Plahotnikova. Vzajemodija procesiv reformuvannja systemy vyshhoi' osvity ta ekonomiky Ukrai'ny http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Economics/27097.doc.htm
2. A. Ju. Sokolov. Problemy integracii obrazovanija i biznesa v informacionnom obshhestve. http://www.mediaport.info/spezproekts/itforum/doklad/sokolov.ppt#273,1,
3. V.B. Moyseev. Opyt Penzenskoj gosudarstvennoj tehnologicheskoj akademii po integracii obrazovanija i biznesa v Penzenskoj oblasty. http://www.penza-forum.ru/program/txt/ moiseev/moiseev.doc
4. Spivakovs'kyj O.V., Fedorova Ja.B., Glushhenko O.O., Kudas N.A. Upravlinnja informacijnymy tehnologijamy vyshhyh navchal'nyh zakladiv: Metodychnyj posibnyk. Vydannja druge, dopovnene i pereroblene. – Kherson: Ajlant, 2007. – 300 s.
5. Spivakovs'kyj O.V., Shhedrolos'jev D.Je, Fedorova Ja.B., Chalovs'ka N.M., Glushhenko O.O., Kudas N.A. Upravlinnja IT vyshhyh navchal'nyh zakladiv: jak informacijni tehnologii' dopomagajut' zrobyty upravlinnja efektyvnym: Metodychnyj posibnyk. – Kherson: Ajlant, 2006. – 356s.
6. Mark H. Moore. Creating Public Value: Strategic Management in Government. 1997 http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0674175581/managemecomua-20
7. Upravlenye YT: opыt kompanyj-lyderov. Kak ynformacyonnыe tehnologyy pomogajut dostygat' prevoshodnыh rezul'tatov / Pyter Uэjl, Dzhynn U. Ross. – per. s angl. – M.: Al'pyna byznes Buks, 2005. – 293s.
8. University-Enterprise Cooperation: building new challenges on past experience. Socrates Accompanying Measure project N° 130023-AM – 06-EMC. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu do sajtu: http://eu.daad.de; www.esmu.be
9. Fritsch, Michael. Enterprise-University co-operation and the role of public research institutions in regional innovation systems. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu do sajtu: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3913?tag=untagged
10. Johny Ghattas, Pnina Soffer. Facilitating flexibility in interorganisational processes: a conceptual model. International Journal of Business Process Integration and Management. Special Issue on Requirements for Flexibility and the Ways to Achieve It. Volume 3 – Issue 1 – 2008
11. Bart Orriens, Jian Yang. Rule-based business collaboration development and management. International Journal of Business Process Integration and Management. Special Issue on Middleware for Web Services. Volume 2 – Issue 3 – 2007
12. William L. Boyan, John Hancock. Integration of Work, Family and Education. http://www.ed.gov/pubs/EmpFamEd/integration.html
13. Is labour market training a curse for the unemployed? Evidence from a social experiment. / Rosholm, Michael; Skipper, Lars. In: Journal of Applied Econometrics. 2008. http://research.asb.dk/research/is_labour_market_training_a_curse_for_the_unemployed_evidence_from_a_social_experiment(36278)/0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Spivakovskiy О.V. On the Integration Management of Companies and the Institutions of Higher Education. / О.V.Spivakovskiy // Informational Technologies in Education. - 2009. - № 3. - P. 75-87.