Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ У ПАРТНЕРСТВІ З ПРОМИСЛОВІСТЮ


Рік публікації2010
АвториЄрмолаєв В. А., Татаринцева О. С.
Мова статтіРосійська
Ключові словакооперація, модель представлення знань, онтологія, промисловість
Аннотація

Сьогодні кооперація з промисловими підприємствами стає для дослідницьких груп в університетах все більш привабливим способом забезпечення базових та прикладних розробок. Крім того, промислові партнери є важливим джерелом нових наукових ідей та передових індустріальних технологій у відповідних секторах промисловості. Успішне співробітництво з промисловими організаціями дозволяє ВНЗ не тільки розвивати наукові спрямованості, але й підвищувати якість та попит в індустрії на свою продукцію: новітні технології та кваліфікований персонал для інтелектуальної праці. У статті представлено досвід та основні результати кооперації науково дослідницької групи ЗНУ з промисловими партнерами у Європі на прикладі трьох різних проектів.

Нумерація сторінок016-026
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000116
Додаток
[file] 016-026.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Sohnius R. Holonic Simulation of a Design System for Performance Analysis / R. Sohnius, E. Jentzsch, W. Matzke // HoloMAS '07: the 3rd international conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, 2007: proc. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. – S. 447–454.
2. Ermolayev V. An Agent-Oriented Model of a Dynamic Engineering Design Process / V. Ermolayev, E. Jentzsch, O. Karsayev, N. Keberle, W.-E. Matzke, V. Samoylov, R. Sohnius // Agent-Oriented Information Systems III: 7th International Bi-Conference Workshop, July 26, 2005, October 27, 2005. – Utrecht, Netherlands, Klagenfurt, Austria, 2006. – Р. 168–183.
3. Ermolayev V. Towards Industrial Strength Business Performance Management / V. Ermolayev, W.-E. Matzke // Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems (HoloMAS 2007): 3d Int. Conf., Sept. 3-5, 2007: proc. – Regensburg, Germany, 2007. – Р. 387–400
4. Ermolayev V. An Upper-Level Ontological Model for Engineering Design Performance Domain / V. Ermolayev, N. Keberle, W.-E. Matzke // Conceptual Modeling (ER 2008): 27-th Int. Conf., Oct. 20-23, 2008: proc. – Barcelona, Spain: LNCS 5231, 2008. – Р. 98–113.
5. Ermolayev V. Modeling Actions in Dynamic Engineering Design Processes / V. Ermolayev, N. Keberle, E. Jentzsch, R. Sohnius, W.-E. Matzke // UNISCON 2009: 3d Int. Conf., Apr. 21–24, 2009: proc. – Sydney, Australia: LNBIP 20, 2009. – Р. 127–141.
6. Warren P. Improving Knowledge Worker Productivity – the ACTIVE Integrated Approach / P. Warren, N. Kings, I. Thurlow, J. Davies, T. Burger, E. Simperl, C. Ruiz, J.M. Gomez-Perez, V. Ermolayev, R. Ghani, M. Tilly, T. Bosser, A. Imiaz // BT Technology Journal. – 2009. – Vol. 26, № 2, April. – P. 165–176.
7. Ermolayev V. Active Technologies for Knowledge Management in Microelectronic Engineering Design / V. Ermolayev, E. Jentzsch, F. Dengler, P. Warren, W.- E. Matzke // EDACentrum Newsletter. – 2010. – May.
8. Dengler F. Collaborative Process Development using Semantic MediaWiki / F. Dengler, S. Lamparter, M. Hefke, A. Abecker // Conference of Professional Knowledge Management: the 5th сonf., 2009.: proceedings. – Solothurn, Switzerland, 2009.
9. Krötzsch M. Semantic Wikipedia / M. Krötzsch, D. Vrandecic, M. Völkel, H. Haller, R. Studer // Journal of Web Semantics. – 2007. – Vol. 5, Sep. – S. 251–261.
10. Кеберле Н. Применение логических средств к анализу изменений в онтологиях / Н. Кеберле, В. Ермолаев, В.-Э. Мацке // Системы управления, навигации и коммуникации. – 2009. – Vol. 11, № 3, ноябрь. – С. 105–110
11. Vladimirov V. Semi-Automated Instance Migration between Evolving Ontologies / V. Vladimirov, R. Sohnius, V. Ermolayev, W.-E. Matzke // Вестник НТУ ХПИ. Спец. выпуск “Системный анализ, управление и ИТб”. – 2007. – № 7. – С. 130–144
12. Davidovsky M. V. A Problem Statement for Semi-Automated Ontology Instance Migration / M. V. Davidovsky, V. A. Ermolayev, W.-E. Matzke, V. A. Tolok // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. –2010. – май.
13. Ermolayev V. Performance Simulation Initiative. The Suite of Ontologies v.2.3. Reference Specification / V. Ermolayev, E. Jentzsch, N. Keberle, R. Sohnius // Technical Report PSI-ONTO-TR-2009-1, 23.09.2009, VCAD EMEA Cadence Design Systems, GmbH, 2009. – 173 p.
14. Ermolayev V. Modeling and Simulation of Dynamic Engineering Design Processes / V. Ermolayev, V. Gorodetski, E. Jentzsch, W.-E. Matzke // Tutorial at ER 2005, October 24-28, 2005: ER Workshops. – Klagenfurt, Austria: Springer LNCS 3770, 2005. – Р. 470–472.
15. Ermolayev V. Performance Simulation Initiative. Upper-Level Ontology v.2.3. Reference Specification / V. Ermolayev, E. Jentzsch, N. Keberle, R. Sohnius // Technical Report PSI-ONTO-TR-2009-2, 04.10.2009, VCAD EMEA Cadence Design Systems, GmbH, 2009. – 75 p.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Sohnius R. Holonic Simulation of a Design System for Performance Analysis / R. Sohnius, E. Jentzsch, W. Matzke // HoloMAS '07: the 3rd international conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, 2007: proc. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. – S. 447–454.
2. Ermolayev V. An Agent-Oriented Model of a Dynamic Engineering Design Process / V. Ermolayev, E. Jentzsch, O. Karsayev, N. Keberle, W.-E. Matzke, V. Samoylov, R. Sohnius // Agent-Oriented Information Systems III: 7th International Bi-Conference Workshop, July 26, 2005, October 27, 2005. – Utrecht, Netherlands, Klagenfurt, Austria, 2006. – R. 168–183.
3. Ermolayev V. Towards Industrial Strength Business Performance Management / V. Ermolayev, W.-E. Matzke // Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems (HoloMAS 2007): 3d Int. Conf., Sept. 3-5, 2007: proc. – Regensburg, Germany, 2007. – R. 387–400
4. Ermolayev V. An Upper-Level Ontological Model for Engineering Design Performance Domain / V. Ermolayev, N. Keberle, W.-E. Matzke // Conceptual Modeling (ER 2008): 27-th Int. Conf., Oct. 20-23, 2008: proc. – Barcelona, Spain: LNCS 5231, 2008. – R. 98–113.
5. Ermolayev V. Modeling Actions in Dynamic Engineering Design Processes / V. Ermolayev, N. Keberle, E. Jentzsch, R. Sohnius, W.-E. Matzke // UNISCON 2009: 3d Int. Conf., Apr. 21–24, 2009: proc. – Sydney, Australia: LNBIP 20, 2009. – R. 127–141.
6. Warren P. Improving Knowledge Worker Productivity – the ACTIVE Integrated Approach / P. Warren, N. Kings, I. Thurlow, J. Davies, T. Burger, E. Simperl, C. Ruiz, J.M. Gomez-Perez, V. Ermolayev, R. Ghani, M. Tilly, T. Bosser, A. Imiaz // BT Technology Journal. – 2009. – Vol. 26, № 2, April. – P. 165–176.
7. Ermolayev V. Active Technologies for Knowledge Management in Microelectronic Engineering Design / V. Ermolayev, E. Jentzsch, F. Dengler, P. Warren, W.- E. Matzke // EDACentrum Newsletter. – 2010. – May.
8. Dengler F. Collaborative Process Development using Semantic MediaWiki / F. Dengler, S. Lamparter, M. Hefke, A. Abecker // Conference of Professional Knowledge Management: the 5th sonf., 2009.: proceedings. – Solothurn, Switzerland, 2009.
9. Krötzsch M. Semantic Wikipedia / M. Krötzsch, D. Vrandecic, M. Völkel, H. Haller, R. Studer // Journal of Web Semantics. – 2007. – Vol. 5, Sep. – S. 251–261.
10. Keberle N. Prymenenye logycheskyh sredstv k analyzu yzmenenyj v ontologyjah / N. Keberle, V. Ermolaev, V.-Je. Macke // Systemy upravlenija, navigayii i kommunikacyi. – 2009. – Vol. 11, № 3, nojabr'. – S. 105–110
11. Vladimirov V. Semi-Automated Instance Migration between Evolving Ontologies / V. Vladimirov, R. Sohnius, V. Ermolayev, W.-E. Matzke // Vestnyk NTU HPY. Spec. vypusk “Systemnyj analiz, upravlenie i ITb”. – 2007. – № 7. – S. 130–144
12. Davidovsky M. V. A Problem Statement for Semi-Automated Ontology Instance Migration / M. V. Davidovsky, V. A. Ermolayev, W.-E. Matzke, V. A. Tolok // Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu. Fizyko-matematychni nauky. –2010. – maj.
13. Ermolayev V. Performance Simulation Initiative. The Suite of Ontologies v.2.3. Reference Specification / V. Ermolayev, E. Jentzsch, N. Keberle, R. Sohnius // Technical Report PSI-ONTO-TR-2009-1, 23.09.2009, VCAD EMEA Cadence Design Systems, GmbH, 2009. – 173 p.
14. Ermolayev V. Modeling and Simulation of Dynamic Engineering Design Processes / V. Ermolayev, V. Gorodetski, E. Jentzsch, W.-E. Matzke // Tutorial at ER 2005, October 24-28, 2005: ER Workshops. – Klagenfurt, Austria: Springer LNCS 3770, 2005. – R. 470–472.
15. Ermolayev V. Performance Simulation Initiative. Upper-Level Ontology v.2.3. Reference Specification / V. Ermolayev, E. Jentzsch, N. Keberle, R. Sohnius // Technical Report PSI-ONTO-TR-2009-2, 04.10.2009, VCAD EMEA Cadence Design Systems, GmbH, 2009. – 75 p.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Ермолаев В.А. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ПАРТНЕРСТВЕ С ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ / В.А.Ермолаев, О.С.Татаринцева // Информационные технологии в образовании. - 2010. - № 5. - С. 16-26.