Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

МОДУЛЬ «ВІРТУАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ДОШКА» СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2.0»


Рік публікації2010
АвториКозловський Є. О., Лякутін В. В., Кравцов Г. М.
Мова статтіРосійська
Ключові словавіртуальна електронна дошка, програмний модуль Whiteboard, система дистанційного навчання
Аннотація

Представлені результати моделювання структури, побудови моделі навчання та розробки програмного модуля Whiteboard – віртуальної електронної дошки системи дистанційного навчання «Херсонський віртуальний університет».

Нумерація сторінок081-086
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000124
Додаток
[file] 081-086.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Яценко Ю.С., Марушкина О.В. Обучение английскому языку посредством интернет технологий. РПИЮФУ, 2007. – С. 5-17.
2. Скиба Е. Средства синхронного и асинхронного электронного обучения. – http://www.trainings.ru, 2008.
3. Козловський Є.О. Моделювання інструменту інтерактивної взаємодії віртуальна дошка, для проекту ХВУ 2.0 / Інформаційні технології в освіті, 2008. – C.47-55.
4. Скуратов А.К., Сухарева Н.А. Информационные технологии дистанционного обучения / Университетское управление, 2000. №1(12). – С. 37-42.
5. Система дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”. – http://dls.kherson.ua/dls.
6. Цикин И.А. Подготовка и проведение учебных курсов в заочно-дистанционной форме обучения / Метод. рекомендации преподавателям. Изд. СПбГТУ, 2000г.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Jacenko Ju.S., Marushkina O.V. Obuchenie anglijskomu jazyku posredstvom internet texnologij. RPIJuFU, 2007. – S. 5-17.
2. Skiba E. Sredstva sinxronnogo i asinxronnogo elektronnogo obuchenija. – http://www.trainings.ru, 2008.
3. Kozlovs'kij Je.O. Modeljuvannja instrumentu interaktivnoji vzajemodiji virtual'na doshka, dlja proektu XVU 2.0 / Informacijni texnologiji v osviti, 2008. – C.47-55.
4. Skuratov A.K., Suxareva N.A. Informacionnye texnologii distancionnogo obuchenija / Universitetskoe upravlenie, 2000. №1(12). – S. 37-42.
5. Sistema distancionnogo obuchenija “Xersonskij virtual'nyj universitet”. – http://dls.kherson.ua/dls.
6. Cikin I.A. Podgotovka i provedenie uchebnyx kursov v zaochno-distancionnoj forme obuchenija / Metod. rekomendacii prepodavateljam. Izd. SPbGTU, 2000g.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Козловский Е.О. МОДУЛЬ «ВИРТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА» СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. / Е.О.Козловский, Г.М.Кравцов, В.В.Лякутин // Информационные технологии в образовании. - 2010. - № 5. - С. 81-86.