Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОВІДКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Рік публікації2010
АвториКравцов Г. М., Гнєдкова О. О., Козловський Є. О., Лякутін В. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінтерактивні системи навчання, інтерактивна довідка, дистанційне навчання, навчально-довідкова система
Аннотація

Проаналізовані типи та структура довідкових модулів програмних засобів навчального призначення. Описані технологічні особливості створення інтерактивних довідкових систем. Розглянуто особливості використання інтерактивних навчально-довідкових модулів в системі дистанційного навчання «Херсонський Віртуальний Університет».

Нумерація сторінок113-117
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000154
Додаток
[file] 113-117.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Vincent Aleven, Elmar Stahl, Silke Schworm, Frank Fischer, Raven Wallace. Help Seeking and Help Design in Interactive Learning Environments // Review of Educational Research. – Fall 2003, Vol. 73, No. 3, pp. 277-320.
2. Рейнхардт Р., Сноу С. Macromedia Flash 8. Библия пользователя.: Пер. с англ. – М: Вильямс, 2006. – 1328 с.
3. Кравцов Г.М. Система дистанційного навчання Херсонського державного університету // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи». Херсон. – 2003. – С. 68-70.
4. Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу: Навчальний посібник / За ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Vincent Aleven, Elmar Stahl, Silke Schworm, Frank Fischer, Raven Wallace. Help Seeking and Help Design in Interactive Learning Environments // Review of Educational Research. – Fall 2003, Vol. 73, No. 3, pp. 277-320.
2. Rejnxardt R., Snou S. Macromedia Flash 8. Biblija pol'zovatelja.: Per. s angl. – M: Vil'jams, 2006. – 1328 s.
3. Kravcov G.M. Sistema distancijnogo navchannja Xersons'kogo derzhavnogo universitetu // Materiali II Mizhnarodnoji naukovo-praktichnoji konferenciji «Informatizacija osviti Ukrajini: stan, problemi, perspektivi». Xerson. – 2003. – S. 68-70.
4. Bikov V.Ju., Kuxarenko V.M., Sirotenko N.G., Ribalko O.V., Bogachkov Ju.M. Texnologija rozrobki distancijnogo kursu: Navchal'nij posibnik / Za red. V.Ju. Bikova ta V.M. Kuxarenka – K.: Milenium, 2008. – 324 s.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кравцов Г.М. ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОВІДКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» / Г.М.Кравцов, О.О.Гнєдкова, Є.О.Козловський [та ін.] // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 113-117.