Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС – МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ЕКОНОМІСТАМ.


Рік публікації2010
АвториГончарова О. М., Чепорова Г. Є.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, кейс, метод навчання на основі реальних ситуацій, освіта
Аннотація

Стаття присвячена аналізу особливостей метода навчання студентів на основі реальних ситуацій з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Розглянуто авторський досвід застосування в навчальному процесі кейс-методу при навчанні студентів на економічних спеціальностях.

Нумерація сторінок042-047
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000143
Додаток
[file] 042-047.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Конащук В., Українська бізнес-освіта: чи є межа для наслідування західного досвіду / Ситуаційна методика навчання: український досвід. Збірник статей /Упор.О.Сидоренко, В.Чуба.-К.:Центр інновацій та розвитку, 2001, с.13-18.
2. Михайлова Е.А., Кейс и кейс-метод.-М.: Центр маркетингових исследований и менеджмента, 1999.
3. Шеремета П.М., Каніщенко Л.Г. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі/За ред..О.І.Сидоренка;2-ге вид.-К.:Центр інновацій та розвитку,1999.-80с.
4. Безтелесна Л, Студенти і викладач: мотиви та цілі сторін / Ситуаційна методика навчання: український досвід. Збірник статей/Упор.О.Сидоренко, В.Чуба.-К.:Центр інновацій та розвитку, 2001, с.71-75.
5. Чижевська Л. Будьте обережні: працюємо з кейсом / Ситуаційна методика навчання: український досвід. Збірник статей/Упор.О.Сидоренко, В.Чуба.-К.:Центр інновацій та розвитку, 2001, с.79-86.
6. Верба В. Методичне наповнення курсу «Проектний аналіз» /Упор.О.Сидоренко, В.Чуба.-К.:Центр інновацій та розвитку, 2001, с.165-170.
7. Власова Г. Програма курсу «Управління людськими ресурсами» для менеджерів-практиків /Упор.О.Сидоренко, В.Чуба.-К.:Центр інновацій та розвитку, 2001, с.131-138.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Konashhuk V., Ukrajins'ka biznes-osvita: chi je mezha dlja nasliduvannja zaxidnogo dosvidu / Situacijna metodika navchannja: ukrajins'kij dosvid. Zbirnik statej /Upor.O.Sidorenko, V.Chuba.-K.:Centr innovacij ta rozvitku, 2001, s.13-18.
2. Mixajlova E.A., Kejs i kejs-metod.-M.: Centr marketingovix issledovanij i menedzhmenta, 1999.
3. Sheremeta P.M., Kanishhenko L.G. Kejs-metod: z dosvidu vikladannja v ukrajins'kij biznes-shkoli/Za red..O.I.Sidorenka;2-ge vid.-K.:Centr innovacij ta rozvitku,1999.-80s.
4. Beztelesna L, Studenti i vikladach: motivi ta cili storin / Situacijna metodika navchannja: ukrajins'kij dosvid. Zbirnik statej/Upor.O.Sidorenko, V.Chuba.-K.:Centr innovacij ta rozvitku, 2001, s.71-75.
5. Chizhevs'ka L. Bud'te oberezhni: pracjujemo z kejsom / Situacijna metodika navchannja: ukrajins'kij dosvid. Zbirnik statej/Upor.O.Sidorenko, V.Chuba.-K.:Centr innovacij ta rozvitku, 2001, s.79-86.
6. Verba V. Metodichne napovnennja kursu «Proektnij analiz» /Upor.O.Sidorenko, V.Chuba.-K.:Centr innovacij ta rozvitku, 2001, s.165-170.
7. Vlasova G. Programa kursu «Upravlinnja ljuds'kimi resursami» dlja menedzheriv-praktikiv /Upor.O.Sidorenko, V.Chuba.-K.:Centr innovacij ta rozvitku, 2001, s.131-138.0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Гончарова О.М. ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС – МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ЕКОНОМІСТАМ. / О.М.Гончарова, Г.Є.Чепорова // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 42-47.