Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ «КАЛЬКУЛЯТОР» ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ



Рік публікації2010
АвториОдінцов В. В., Вінник Т. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові слованауковий калькулятор, програмні засоби навчального призначення, фізичні задачі
Аннотація

У роботі розглянуті методичні та технологічні питання, пов’язані з функціональністю спеціального програмного засобу Калькулятор, призначеного для підтримки розв’язування задач шкільного курсу фізики. Перша версія цього програмного засобу створена НДІ інформаційних технологій Херсонського державного університету.

Нумерація сторінок068-071
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000146
Додаток
[file] 068-071.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. В.З. Аладьев. Системы компьютерной алгебры. MAPLE: Искусство программирования. Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 792 с.
2. В.Очков. Физические и экономические величины в Mathcad и Maple. М.: Финансы и статистика, 2002. – 192 с.
3. С.В. Бирюков. СКА Derive и Maxima в учебной физической лаборатории. УСиМ, 2009, №3, С.113-119.
4. Системы компьютерной алгебры Derive. Самоучитель и руководство пользователя. Серия: Полное руководство пользователя Издательство: СОЛОН - Р, 320 с.
5. Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. М: НТ Пресс, 2006, 496с. ISBN: 5-477-00208-5.
6. М.С.Львов, Н.М.Львова. Графічний метод розв’язування алгебраїчних задач та його реалізація у програмному засобі “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9”. Математична газета. №11-12, листопад-грудень 2007. – С.14-20.
7. Шишко Л.С., Черненко І.Є. Методичні особливості контролю знань студентів у педагогічному програмному засобі «Алгебра, 8 клас.» ІТО, 2009. – № 3. – С. 161-168.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. V.Z. Alad'ev. Sistemy komp'juternoj algebry. MAPLE: Iskusstvo programmirovanija. Binom. Laboratorija znanij, 2006. – 792 s.
2. V.Ochkov. Fizicheskie i ekonomicheskie velichiny v Mathcad i Maple. M.: Finansy i statistika, 2002. – 192 s.
3. S.V. Birjukov. SKA Derive i Maxima v uchebnoj fizicheskoj laboratorii. USiM, 2009, №3, S.113-119.
4. Sistemy komp'juternoj algebry Derive. Samouchitel' i rukovodstvo pol'zovatelja. Serija: Polnoe rukovodstvo pol'zovatelja Izdatel'stvo: SOLON - R, 320 s.
5. E. R. Alekseev, O. V. Chesnokova. Reshenie zadach vychislitel'noj matematiki v paketax Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. M: NT Press, 2006, 496s. ISBN: 5-477-00208-5.
6. M.S.L'vov, N.M.L'vova. Grafichnij metod rozv’jazuvannja algebrajichnix zadach ta jogo realizacija u programnomu zasobi “Biblioteka elektronnix naochnostej “Algebra 7-9”. Matematichna gazeta. №11-12, listopad-gruden' 2007. – S.14-20.
7. Shishko L.S., Chernenko I.Je. Metodichni osoblivosti kontrolju znan' studentiv u pedagogichnomu programnomu zasobi «Algebra, 8 klas.» ITO, 2009. – № 3. – S. 161-168.



0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Одінцов В.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ «КАЛЬКУЛЯТОР» ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ / В.В.Одінцов, Т.О.Вінник // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 68-71.