Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ


Рік публікації2010
АвториШишко Л. С., Черненко І. Є.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаВчитель математики, педагогічний програмний засіб
Аннотація

Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх вчителів математики для загальноосвітньої школи з точки зору методичних та організаційних питань формування професійної інформаційної культури майбутнього вчителя математики.

Нумерація сторінок079-084
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000149
Додаток
[file] 079-084.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №2(20). – С. 17-21.
2. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №3(21). – С. 23-26.
3. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А. Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід // Комп'ютер у школі й сім’ї. – 2002. №4(22). – С. 24-28.
4. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Вип. 7 / К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова, - 2003.- С.36-48.
5. Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры личности. Педагогическая информатика. № 2, 2000. С. 41 – 55.
6. Данильчук Е.В. Методическая система формирования информационной культуры будущего педагога: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02. Москва, 2003. 40 с.
7. Зайцева Т.В. Вчитель інформатики: спеціалізація чи спеціальність? //Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 3. – Херсон: Вид. ХДУ, 2009. – С.110-117.
8. Львов М.С. Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета //Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Вид. ХДУ, 2008. – С.35-41.
9. «Математика. 5—12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.», «Перун», Ірпінь, 2005 р.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №2(20). – S. 17-21.
2. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №3(21). – S. 23-26.
3. Spivakovs'kij O.V., L'vov M.S., Kravcov G.M., Kreknin V.A. Pedagogichni texnologiji ta pedagogichno orijentovani programni sistemi: predmetno-orijentovanij pidxid // Komp'juter u shkoli j sim’ji. – 2002. №4(22). – S. 24-28.
4. L'vov M.S. Koncepcija programnoji sistemi pidtrimki matematichnoji di¬jal'¬nosti. Komp’juterno-orijentovani sistemi navchannja: Zb. nauk. prac'. Vip. 7 / K.:NPU im. M.P.Drago¬manova, - 2003.- S.36-48.
5. Karakozov S.D. Informacionnaja kul'tura v kontekste obshhej teorii kul'tury lichnosti. Pedagogicheskaja informatika. № 2, 2000. S. 41 – 55.
6. Danil'chuk E.V. Metodicheskaja sistema formirovanija informacionnoj kul'tury budushhego pedagoga: Avtoref. dis... d-ra ped. nauk: 13.00.02. Moskva, 2003. 40 s.
7. Zajceva T.V. Vchitel' informatiki: specializacija chi special'nist'? //Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 3. – Xerson: Vid. XDU, 2009. – S.110-117.
8. L'vov M.S. Ob organizacii prakticheskoj podgotovki budushhix programmistov v NII informacionnyx texnologij Xersonskogo gosudarstvennogo universiteta //Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'. Vipusk 2. – Xerson: Vid. XDU, 2008. – S.35-41.
9. «Matematika. 5—12 klasi. Programi dlja zagal'noosvitnix navchal'nix zakladiv.», «Perun», Irpin', 2005 r.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шишко Л.С. ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ / Л.С.Шишко, І.Є.Черненко // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 79-84.