Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ


Рік публікації2010
АвториАртеменко В. Б., Артеменко Л. В.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінституціональна підтримка дистанційних освітніх технологій, дистанційні курси, електронне навчання
Аннотація

Розглядаються результати пілотних проектів, що спрямовані на впровадження технологій дистанційного навчання (e-learning) у вищій школі на прикладі Львівської комерційної академії. Вони ґрунтуються на інформаційно-комунікаційних технологіях. Запропоновані шляхи інституціональної підтримки дистанційних освітніх технологій, що передбачають у тому числі зменшити невизначеність у поведінці викладачів під час розроблення та впровадження дистанційних курсів, регламентуючи певним чином їхню діяльність.

Нумерація сторінок166-170
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000222
Додаток
[file] 166-170.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Дистанційне навчання – від теорії до практики, актуальний мережевий семінар / Освітній портал – http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15.
2. Положення про дистанційне навчання (Затверджено Наказом МОН України 21.01.2004 №40) / Сайт Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «Київський політехнічний інститут» – http//udec.ntu-kpi.kiev.ua/.
3. Державна програма «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки / Сайт Міністерства освіти і науки України – http://www.mon.gov.ua.
4. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
5. Сайт Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і Міністерства освіти і науки України – http//learn.dlab.kiev.ua/
6. Сайт Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – http//dl.kpi.kharkov.ua/; http//cde.kpi.kharkov.ua/
7. Сайт Харківського національного університету радіоелектроніки – http//virt.kture.kharkov.ua/
8. Сайт Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана – http//www.kneu.kiev.ua/ua/89.htm
9. Сайт Київського національного торговельно-економічного університету – http//www.knteu-elearning.kiev.ua/
10. Сайт Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка – http//www.do.ipo.lg.ua/
11. Сайт Сумського державного університету – http//dl.sumdu.edu.ua/
12. Сайт Веб-центру Львівської комерційної академії – http://virt.lac.lviv.ua/
13. Distance Education for the Information Society: Policies, Pedagogy and Professional Development / Web-site The UNESCO Institute for Information Technologies in Education – http://www.iite.ru/

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Distancijne navchannja – vid teoriji do praktiki, aktual'nij merezhevij seminar / Osvitnij portal – http://www.osvita.org.ua/distance/articles/15.
2. Polozhennja pro distancijne navchannja (Zatverdzheno Nakazom MON Ukrajini 21.01.2004 №40) / Sajt Ukrajins'kogo institutu informacijnix texnologij v osviti NTUU «Kijivs'kij politexnichnij institut» – http//udec.ntu-kpi.kiev.ua/.
3. Derzhavna programa «Informacijni i komunikacijni texnologiji v osviti i nauci» na 2006-2010 roki / Sajt Ministerstva osviti i nauki Ukrajini – http://www.mon.gov.ua.
4. Nort D. Instituty, institucional'nye izmenenija i funkcionirovanie ekonomiki. – M.: Fond ekonomicheskoj knigi «Nachala», 1997.
5. Sajt Mizhnarodnogo naukovo-navchal'nogo centru informacijnix texnologij i sistem NAN Ukrajini i Ministerstva osviti i nauki Ukrajini – http//learn.dlab.kiev.ua/
6. Sajt Nacional'nogo texnichnogo universitetu «Xarkivs'kij politexnichnij institut» – http//dl.kpi.kharkov.ua/; http//cde.kpi.kharkov.ua/
7. Sajt Xarkivs'kogo nacional'nogo universitetu radioelektroniki – http//virt.kture.kharkov.ua/
8. Sajt Kijivs'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universitetu im. V.Get'mana – http//www.kneu.kiev.ua/ua/89.htm
9. Sajt Kijivs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universitetu – http//www.knteu-elearning.kiev.ua/
10. Sajt Lugans'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universitetu im. T.Shevchenka – http//www.do.ipo.lg.ua/
11. Sajt Sums'kogo derzhavnogo universitetu – http//dl.sumdu.edu.ua/
12. Sajt Veb-centru L'vivs'koji komercijnoji akademiji – http://virt.lac.lviv.ua/
13. Distance Education for the Information Society: Policies, Pedagogy and Professional Development / Web-site The UNESCO Institute for Information Technologies in Education – http://www.iite.ru/0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Artemenko V.B. THE INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION / V.B.Artemenko, L.V.Artemenko // Informational Technologies in Education. - 2010. - № 8. - P. 166-170.