Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ


Рік публікації2010
АвториСпіваковський О. В., Осипова Н. В., Сніжко М. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінтегроване середовище, алгоритмічне тестування, контроль знань, методична система, педагогічний експеримент
Аннотація

У статті охарактеризовано цілі та зміст основних етапів педагогічного експерименту, на основі чого зроблено висновок про ефективність запропонованої методичної системи організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики. Для контролю знань з алгоритмізації використовується програмно-методичний комплекс Інтегроване середовище вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування» (http://weboap.ksu.ks.ua), розроблений у лабораторії інтегрованих середовищ навчання НДІ ІТ Херсонського державного університету.

Нумерація сторінок023-030
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000199
Додаток
[file] 023-030.pdf

Altmetric: 

Література: 

1. Бабанский Ю.К. Педагогический эксперимент / Ю.К. Бабанский // Введение в науч. исследование по педагогике. – М.,1988. – С.91-106.
2. Колеснікова Н.В. Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”. / Н.В. Колеснікова, А.В. Надєєва // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.– Випуск 1.–С. 55-59.
3. Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогического исследования (учебно-методическое пособие). – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2001. – 66 с.
4. Подласый И.И. Педагогика: В 2 т. М.: Просвещение, 1999.– 256 с.
5. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований: В помощь начинающему исследователю/ М.Н. Скаткин. – М., 1986.– 152 с.
6. Сніжко М.В. Методична система організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики. / М.В. Сніжко // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2010.– Випуск 5.– С. 160-167.
7. Спиваковский А.В. Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования./ А.В. Спиваковский, Н.В. Колесникова, Н.И. Ткачук, И.М. Ткачук // Управляющие системы и машины. – Киев, 2008.– С. 70-75.
8. Співаковський О.В. Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”./ О.В. Співаковський, Н.В. Колеснікова // Збірник праць Третьої Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти".– Київ, 2008.– С. 399-404.
9. Співаковський О.В. Основи алгоритмізації та програмування: Навчальний посібник./ О.В. Співаковський, М.С. Львов – Херсон, 1997. – 140 с.
10. Харламов И.Ф. Педагогика. М., 1990.– С. 24.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Babanskij Ju.K. Pedagogicheskij eksperiment / Ju.K. Babanskij // Vvedenie v nauch. issledovanie po pedagogike. – M.,1988. – S.91-106.
2. Kolesnikova N.V. Sistema demonstraciji program ta kontrolju znan' v integrovanomu seredovishhi vivchennja kursu “Osnovi algoritmizaciji ta programuvannja”. / N.V. Kolesnikova, A.V. Nadjejeva // Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'.– Xerson: Vidavnictvo XDU, 2008.– Vipusk 1.–S. 55-59.
3. Kushner Ju.Z. Metodologija i metody pedagogicheskogo issledovanija (uchebno-metodicheskoe posobie). – Mogilev: MGU im. A.A. Kuleshova, 2001. – 66 s.
4. Podlasyj I.I. Pedagogika: V 2 t. M.: Prosveshhenie, 1999.– 256 s.
5. Skatkin M.N. Metodologija i metodika pedagogicheskix issledovanij: V pomoshh' nachinajushhemu issledovatelju/ M.N. Skatkin. – M., 1986.– 152 s.
6. Snizhko M.V. Metodichna sistema organizaciji algoritmichnogo testuvannja v procesi pidgotovki majbutnix vchiteliv matematiki. / M.V. Snizhko // Informacijni texnologiji v osviti: Zbirnik naukovix prac'.– Xerson: Vidavnictvo XDU, 2010.– Vipusk 5.– S. 160-167.
7. Spivakovskij A.V. Web-sreda dlja izuchenija osnov algoritmizacii i programmirovanija./ A.V. Spivakovskij, N.V. Kolesnikova, N.I. Tkachuk, I.M. Tkachuk // Upravljajushhie sistemy i mashiny. – Kiev, 2008.– S. 70-75.
8. Spivakovs'kij O.V. Videointerpretator algoritmiv integrovanogo seredovishha vivchennja kursu “Osnovi algoritmizaciji ta programuvannja”./ O.V. Spivakovs'kij, N.V. Kolesnikova // Zbirnik prac' Tret'oji Mizhnarodnoji konferenciji "Novi informacijni texnologiji v osviti dlja vsix: sistema elektronnoji osviti".– Kijiv, 2008.– S. 399-404.
9. Spivakovs'kij O.V. Osnovi algoritmizaciji ta programuvannja: Navchal'nij posibnik./ O.V. Spivakovs'kij, M.S. L'vov – Xerson, 1997. – 140 s.
10. Xarlamov I.F. Pedagogika. M., 1990.– S. 24.


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Співаковський О.В. ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ / О.В.Співаковський, Н.В.Осипова, М.В.Сніжко // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 8. - С. 23-30.