Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ


Рік публікації2017
АвториШерман М. І., Степаненко Н. В., Фельбуш А. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформатика і системологія, веб-ресурс навчального призначення, дидактичні принципи, комп’ютерно-інформаційна підготовка, майбутні екологи
Аннотація

На підставі аналізу відомостей, наведених у психолого-педагогічних джерелах, навчально-методичних працях та результатах власних досліджень окреслено низку суперечностей, без вирішення яких процес формування професійної інформаційної культури майбутніх екологів є проблематичним та невизначеним. Основними суперечностями між сучасними суспільними вимогами до рівня професійної інформаційно-технологічної підготовки майбутніх екологів та поточним станом її організації у державних аграрних університетах є недостатнє врахування у змісті навчальних дисциплін «Основи інформатики і комп’ютерної техніки», «Інформатика і системологія», «Інформаційні технології», «Статистика» потреб напрямку, за яким здійснюється професійна підготовка майбутніх екологів; фактична реалізація у процесі викладання цих дисциплін лише загальнорозвивальної функції, при цьому виконання завдань професійної комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх екологів залишається другорядною задачею; недостатньо чітко виявлені та окреслені міжпредметні та міжциклові зв’язки між професійно-орієнтованими екологічними дисциплінами та інформатикою і спорідненими з нею дисциплінами. З метою подолання окреслених суперечностей нами відібрано професійно-педагогічні принципи створення навчального контенту дисципліни «Інформатика і системологія» (принципи професійної спрямованості, професійної відповідності, цілісності, наступності, послідовності, логічної несуперечливості, педагогічної доцільності, забезпечення безпеки інформації, врахування стартового рівня опанування засобами інформаційно-комунікаційних технологій), здійснено структурування змісту дисципліни відповідно до просторово-часових меж, передбачених навчальним планом професійної підготовки майбутніх екологів, розроблено складові навчально-методичного супроводу викладання дисципліни. Створено та апробовано веб-ресурс навчального призначення «Інформатика і системологія», орієнтований на вирішення завдань комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх екологів, що містить у своєму складі інформацію з галузі знань (експертний модуль), інформацію про студента (студентський модуль), інформацію про навчальні стратегії (навчальний модуль). Представлено опис функціоналу та режимів використання авторського веб-ресурсу.

Нумерація сторінок021-039
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000640
Додаток
[file] 021-039.pdf


Література: 

1. Biletska, G. A.(2014) Directions of improvement of natural-scientific preparation of future ecologists in higher educational institutions. Pedagogical process: theory and practice. Kyiv: [in Ukrainian].
2. Biletska, G.A. (2003) Training of a qualified specialist ecologist as one of the ways of solving environmental problems. Kyiv: Publ.Center of Technological University of Podillya [in Ukrainian].
3. Gorelov, A.A. (1998) Ecology. Moscow: Center [in Russian].
4. Kuratovskaya, M.O. (2006) Teaching foreign languages and the Internet. Retrieved from http://intkonf.org. [in Ukrainian].
5. Lavrik, V.I. (1998) Methods of mathematical modeling in ecology. Kyiv : Phytocenter [in Ukrainian].
6. Matulis, T.N. (1998) From the clay table - to the university. Moscow: Publishing House of Peoples' Friendship University [in Russian].
7. Matushkinsky, G. U. (2002) Pedagogical testing in Russia. Mosсow:Pedagogics. [in Russian].
8. Moiseev, N.N. (1981) Mathematical problems of system analysis. Mosсow: Nauka [in Russian].
9. Moiseev, N.N. (1988) Ecology of mankind through the eyes of mathematics. Moscow :Young Guard [in Russian].
10. Svirezhev, Yu.M. (1982) Mathematical Models in Ecology. Moscow: Knowledge [in Russian].
11. Sherman, M.I. (2010) Determination of the level of knowledge of students of ecology in the discipline "Informatics and systemology" by means of computer testing. Kherson: Aylant [in Ukrainian].
12. Sherman, M.I, Plotkin, S.Ya. & Stepanenko, N.V. (2005) Traditional and computer-based training in the system of computer-information preparation of students of the Agrarian University. Kherson [in Ukrainian].
13. Sherman M.I. & Stepanenko N.V. (2008) Prerequisites for the development of a cross-cutting modular course "Information Technologies in Ecology". Modern state of the fishery: problems and ways of solving. Kherson: Oldi-Plus [in Ukrainian].
14. Sherman, M.I & Stepanenko, N.V. (2010) ICT in the professional training of future ecologists in the conditions of the agrarian university. Kherson: Kolos [in Ukrainian].
15. Sherman, M.I. & Stepanenko, N.V.(2011) Information technology in ecology. Kherson: "Oldi Plus" [in Ukrainian].
16. Sherman, M.I. & Stepanenko, N.V. (2008) Information and communication technologies in the training of future ecologists in the conditions of the agrarian university. Kyiv: Scientific method. Higher Education Center [in Ukrainian].
17. Sherman, M.I. & Stepanenko, N.V. (2012) Informational and pedagogical support for the final assessment of the knowledge of future ecologists in the discipline "Informatics and Systemology" Intelligent systems of decision-making and problems of computational intelligence: Materials of the international scientific conference. Kherson: KhNTU [in Ukrainian].


Date_of_receipt: 

07.08.2017


Date_of_ratified: 
25.09.2017
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Шерман М.І. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ / М.І.Шерман, Н.В.Степаненко, А.В.Фельбуш // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 32. - С. 21-39.