Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД


Рік публікації2017
АвториКравченко А. О.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційно-аналітична підтримка, інформаційно-комунікаційні технології, міжнародне співробітництво університету, хмарні сервіси
Аннотація

У статті досліджено закордонний досвід використання хмарних сервісів для інформаційно-аналітичної підтримки організації міжнародного співробітництва університетів. Проаналізовано кращі практики використання хмарних сервісів як нових аналітичних інструментів та платформ для вирішення складних задач оптимізації управління науковою та міжнародною діяльністю університетів. Розглянуто архітектуру середовища хмарних обчислень як систему, що складається з 4-х блоків: апаратного забезпечення, інфраструктури, платформи і додатків, а також таксономію основних хмарних технологій для підтримки наукової, навчальної та міжнародної діяльності університету. Здійснено моніторинг діяльності провідних університетів світу за 2016-2017 роки та представлено експертні результати фахівців компанії Quacquarelli Symonds відповідно до Світового рейтингу університетів. Оцінювання здійснювалося за більш ніж 50-ма різними показниками, серед яких: академічна репутація, репутація роботодавця, факультет/студентський коефіцієнт, згадування (цитати) про факультет, міжнародне співвідношення факультетів, міжнародний студентський коефіцієнт, оцінювання якості досліджень учених та визначення продуктивності університету, кількість цитувань, отримання нагород випускниками університету, оцінювання якості викладання, можливість працевлаштування, інтернаціоналізація, що включає статистичні показники щодо навчання в університеті іноземних студентів, кількість студентів за обміном, кількість міжнародних партнерських відносин з іншими університетами, доступність, можливість здійснення дистанційного навчання, соціальна відповідальність, інноваційність, мистецтво та культура, інклюзивність та ін.

Нумерація сторінок098-111
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000645
Додаток
[file] 098-111.pdf


Література: 

1. Keen, P.G., & Scott-Morton, М.S. (1978) Decision Support Systems: An Organizational Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley.
2. Abbasi, A., Sarker, S., Roger, H.L., & Chiang (2016). Big Data Research in Information Systems: Toward an Inclusive Research Agenda. Journal of the Association for Information Systems, 17(2).
3. Barbara Wixom, Thilini Ariyachandra, David Douglas, Michael Goul, Babita Gupta, Lakshmi Iyer, … Ozgur Turetken. The Current State of Business Intelligence in Academia: The Arrival of Big Data. Communications of the Association for Information Systems, 34.
4. Mell, P, & Grance, T. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST Special Publication.
5. Soroko, N., & Shinenko, M. (2013). Use of cloud computing for development of teachers’ information and communication competence. Informational Technologies in Education, 17,118-130.
6. Qaisar, S., & Khawaja, K.F. (2012) Cloud-computing: Network/Security threats and countermeasures. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(9), 1323-1329.
7. Qi Zhang, Lu Cheng, & Raouf Boutaba (2010) Cloud computing: state-of-the-art and research challenges. J Internet Serv Appl, 1, 7–18.
8. Mircea, M., & Ioana A. Andreescu (2015) Using Cloud Computing in Higher Education: A Strategy to Improve Agility in the Current Financial Crisis. 15 pages Communications of the IBIMA, Article ID 875547.
9. Олексюк, В.П., (2016). Проектування моделі хмарної інфраструктури ВНЗ на основі платформи APACHE CLOUDSTACK. Інформаційні технології і засоби навчання, 54 (4),153-164.
10. QS World University Rankings® 2016-2017 (2017).
11. QS Topuniversities Methodology (2017).
12. Massachusetts Institute of Technology. (2017) Information Systems and Technology. Bulletin 2017-2018.
13. IBM and MIT to pursue joint research in artificial intelligence, establish new MIT–IBM Watson AI Lab? (2017).
14. Jaeger, P.T., Lin, J., Grimes J.M. Cloud Computing and Information Policy: Computing in a Policy Cloud? (2017).
15. Harvard Cloud Services (2017).
16. Cambridge University. Computer Laboratory (2017).
17. University of Cambridge Information Services Committee (2017).
18. Жабін, А.О. (2016). База даних Web of Science. Версія 5.22. Інструкція користувачу. Нац. б- ка України імені В. І. Вернадського.
19. Dean, J., & Ghemawat, S. (2008). MapReduce: Simplified data processing on large clusters. Communications of the ACM, 51(1), 107-113.
20. Buytendijk, F. (2014). Hype cycle for big data. Gartner.
21. Konevshchynska, O.E., & Kravchenko, A.O. (2017). Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institution. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal : scientific journal. Рedagogical Sciences, 3 (89), 5-11.
22. Коневщинська, О.Е., Литвинова, С.Г. (2016) Електронні соціальні мережі як складник сучасних соціальних медіа. Інформаційні технології і засоби навчання, 55 (5), 42-54.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Keen, P.G., & Scott-Morton, М.S. (1978) Decision Support Systems: An Organizational Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley.
2. Ahmed Abbasi, Suprateek Sarker, Roger, H.L., & Chiang (2016). Big Data Research in Information Systems: Toward an Inclusive Research Agenda. Journal of the Association for Information Systems, 17 (2).
3. Wixom, B., Ariyachandra, T., Douglas, D., Goul, M., Gupta, B., Iyer, L.,… Turetken, O. The Current State of Business Intelligence in Academia: The Arrival of Big Data. Communications of the Association for Information Systems, 34 (1).
4. Mell, P, & Grance, T. The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. NIST Special Publication.
5. Soroko, N., & Shinenko, M. (2013). Use of cloud computing for development of teachers’ information and communication competence. Informational Technologies in Education, 17, 118-130.
6. Qaisar, S., & Khawaja, K.F. (2012) Cloud-computing: Network/Security threats and countermeasures. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 3(9), 1323-1329.
7. Qi Zhang, Lu Cheng, & Raouf Boutaba (2010). Cloud computing: state-of-the-art and research challenges. J Internet Serv Appl, 1, 7–18.
8. Mircea, M., & Ioana A. Andreescu (2011) Using Cloud Computing in Higher Education: A Strategy to Improve Agility in the Current Financial Crisis. [Electronic version]. 15 pages Communications of the IBIMA. Article ID 875547.
9. Oleksyuk, V.P. (2016). Designing a Cloud Infrastructure Model for Higher Educational Institutions Based on APACHE CLOUDSTACK. Information Technologies and Learning Tools, 54 (4), 153-164.
10. QS World University Rankings® 2016-2017 (2017).
11. QS Topuniversities Methodology (2017).
12. Massachusetts Institute of Technology. Information Systems and Technology. Bulletin 2017-2018 (2017).
13. IBM and MIT to pursue joint research in artificial intelligence, establish new MIT–IBM Watson AI Lab? (2017).
14. Jaeger, P.T., Lin, J., Grimes J.M. Cloud Computing and Information Policy: Computing in a Policy Cloud? (2017).
15. Harvard Cloud Services (2017).
16. Cambridge University. Computer Laboratory (2017).
17. University of Cambridge Information Services Committee (2017).
18. Zhabin, A.O. (2016). Database of Web of Science. Version 5.22. Instruction for user. National Library of Ukraine named after V.I. Vernadskyi.
19. Dean, J., & Ghemawat, S. (2008). MapReduce: Simplified data processing on large clusters. Communications of the ACM, 51(1), 107-113.
20. Buytendijk, F. (2014). Hype cycle for big data. Gartner.
21. Konevshchynska, O.E., & Kravchenko, A.O. (2017). Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institution. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal : scientific journal. Рedagogical Sciences, 3(89), 5-11.
22. Konevshchynska, O.E, & Litvinova, S.G. (2016) Social networks as a component of modern social media. Information technology and learning tools, 55 (5), 42-54.


Date_of_receipt: 

02.08.17


Date_of_ratified: 
25.09.2017
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Кравченко А.О. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД / А.О.Кравченко // Інформаційні технології в освіті. - 2017. - № 32. - С. 98-111.