Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ОПТИКИРік публікації2017
АвториГончаренко Т. Л.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаінформаційні технології, ефективність підготовки, лабораторний практикум з оптики, майбутній учитель фізики
Аннотація

У статті проведено аналіз реалізації проблеми використання інформаційних технологій як засобу підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики до виконання лабораторного практикуму з оптики. Схарактеризовано проблеми і суперечності щодо використання засобів ІКТ у закладах вищої освіти, робота яких спрямована на підготовку майбутніх учителів фізики.
Зважаючи на специфіку підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти, вимоги ринку праці та суспільне замовлення, виділені основні ІКТ-засоби, які є ефективними при самостійній підготовці студентів до виконання лабораторного практикуму. Розроблений перелік електронних ресурсів розподілений на блоки відповідно до тематики лабораторних робіт з оптики. Приділено увагу методиці використання засобів ІКТ при підготовці майбутніх студентів до виконання робіт лабораторного практикуму на прикладі окремих тем.

Нумерація сторінок157-166
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000656
Додаток
[file] 157-166.pdf


Література: 

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Zhaldak, M. I (2003). Pedagogical Potential of Computer-Oriented Mathematics Training Systems. Computer-Oriented Learning Systems, 7, 3 – 16. Retrieved from http://ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik _KOSN/7/1.pdf.
2. Mehed, D. B. (2013). Main requirements for development and use of information technology in high school educational process. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University, Pedagogical Sciences, 113, 132 – 135.
3. Mizyuk, M. L. (2015). Physical experiment and its role in Physics study. Retrieved from http://rogvetkoledg.in.ua/?p=1185.
4. Negoda, Yu. V. (2017). Use of ICT in the management of a school. Materials of International Interdisciplinary Conference (30.06 – 07.02.2017, Warsaw, Republic of Poland), 43 – 47.
5. Solodovnik, A. O. (2012). Mind-mapping as a tool of self-activity organization of cadets in Physics. Information Technologies in Education, 12, 201 – 205.
6. Spivakovskiy, O. V. (2004). Theoretical and methodological basis of higher mathematics training of future mathematics teachers using information technologies (Doctor's dissertation).
7. Spivakovskiy, O. V. (2003). Theory and practice of information technologies using in the training process of students of mathematical specialties (monograph).
8. Shaklein, I. O. & Shevchuk, I. S. (2014). Information technologies as a tool of students’ self-activity organization in Physics study. Formation of students’ independent cognitive activity in the study of physical and mathematical discipline, 147 – 150. Retrieved from http://esnuir.eenu.edu.ua/ handle/123456789/4492.


Стаття надійшла до редакції: 

02.08.17


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Goncharenko . INFORMATION TECHNOLOGIES AS THE TOOL OF EFFICIENCY IMPROVING OF FUTURE PHYSICS TEACHERS TRAINING TO LABORATORY SESSION IN OPTICS / .Goncharenko // Informational Technologies in Education. - 2017. - № 33. - P. 157-166.