Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ


Рік публікації2018
АвториКлочко О. В.
Мова статтіАнглійська
Ключові словаіндекс розвитку ІКТ, інформатизація освіти, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, вища освіта, метод аналізу ієрархій, суспільство знань
Аннотація

Питання адаптації вищої освіти України до сучасних потреб інформаційного суспільства (суспільства знань) є актуальним на даному етапові розвитку інформаційного суспільства. Альтернативний підхід до вибору стратегій адаптації вищої освіти України до сучасних потреб «суспільства знань», раніше не розглядався. Метою нашого дослідження є вибір альтернативних стратегій, відповідних даному етапові розвитку інформаційного суспільства, як інтегрального показника – вектора домінуючих чинників на шляху адаптації вищої освіти України до сучасних потреб «суспільства знань». У контексті складових даної проблеми розглянуто інтегральний показник розвитку людського потенціалу, одними з основних характеристик якого є рівні освіти і грамотності. З’ясуємо пріоритети керуючих впливів на нього показників витрат на освіту, якості освіти, кількості інтернет-користувачів та абонентів мобільного зв’язку із застосуванням методу аналізу ієрархій. Виходячи із зазначених вище міркувань, у нашому дослідженні побудовано ієрархічну модель з ціллю одержання пріоритетних критеріїв і знаходження альтернативних рішень, що можуть бути покладені в основу розробки сценаріїв адаптації вищої освіти України до сучасних потреб інформаційного суспільства (суспільства знань). Отримані нами альтернативні оцінки, відповідні даному етапові розвитку інформаційного суспільства, підтверджують переважно важливий вплив рівня якості освіти та застосування засобів Інтернет-технологій в освітньому процесі на результати адаптації вищої освіти України до сучасних потреб «суспільства знань».

Нумерація сторінок061-074

DOI: 
10.14308/ite000661


Література: 

REFERENCES
1. Gurevich, R. S. (2016) Informatization of education – an important factor in the development of the 21st century society. Modern Information Technologies and Innovative Methods of Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems, 47, 5 – 10.
2. Toffler E. (2000) Third Wave. Translated from English A. Evsa. Universe.
3. Bowden J., Marton F. (1998). The University of Learning: Beyond Quality and Competence. London: Kogan Page.
4. Official internet representation of the president of Ukraine. (2013). National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021. Retrieved from https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fpon.org.ua%2Fengine%2Fd....
5. Zhaldak M. I. (2015). Problems of Fundamentalization of Content of Informational Disciplines Teaching. Pedagogical horizons: scientific and methodological journal of the management of education and science, (79), 3 – 17.
6. Bykov V. Yu. (2009). Models of Organizational Systems of Open Education (monograph).
7. Ramsky Yu. S. (2013). Methodical System of Informational Culture Formation of Future Teachers in Mathematics.
8. Gurevich R. S. (2008). Information and Telecommunication Technologies in the Educational Process of Vocational Schools: Experience, Problems, Prospects. Modern Information Technologies and Innovative Training Methods in Training of Specialists: Methodology, Theory, Experience, Problems, 58 – 63.
9. Spirin O. M. (2013). Criteria and Indicators of Quality of Information and Communication Technologies of Training. Information Technologies and Teaching Aids. Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/788/594.
10. Sopovik R. V. (2012). Education of Leaders of Agro-industrial Complex as an Important Social Need. Scientific notes of M. P. Drahomanov National Pedagogical University. Pedagogical and Historical Sciences, 205 – 212.
11. World Conference on Higher Education. (2009). New Dynamics of Higher Education and Science for Social Change and Development. Communication, International Document dated July 8, 2009, UNESCO. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/952_011.
12. Stryuk A. M. (2015) Theoretical and Methodical Principles of Combined Teaching of System Programming of Future Programming Engineersm (monograph), 286.
13. ICT Development Index 2017. (2017). IDI 2017 Rank. Retrieved from http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2016/#idi2016rank-tab.
14. ICT Development Index 2016. (2016). The ICT Development Index (IDI): Conceptual Framework and Methodology. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU /Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx.
15. Human Development Report. (2016). Human Development for Everyone. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/2016-report.
16. Saaty T. L. (2008) Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors – The Analytic Hierarchy/Network Process. Review of the Royal Spanish Academy of Sciences, Series A, Mathematics, Vol. 102, 2, 251 – 318.
17. Klochko O. V. (2013). Optimization Methods in Economics, Methodical Guidelines.
18. Human Development Report 2015. (2015). Work for Human Development. Retrived from http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2015-work-human-....


Date_of_receipt: 

05.03.2018


Date_of_ratified: 
26.03.2018
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Klochko . ADAPTATION OF EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE IN GLOBAL INFORMATIZATION CONDITIONS / .Klochko // Informational Technologies in Education. - 2018. - № 34. - P. 61-74.