Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОРЕНІВ НА ВІДРІЗКУРік публікації2018
АвториВейцбліт О. Й., Шепель М. C., Вигоднер І. В.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словавідрізки ізоляції, віконний інтерфейс, графічні об’єкти, діаграма класів, десктоп, експоненціальна збіжність, оператор стиску, чисельні методи
Аннотація

Всі поширені, відомі алгоритми чисельного розв’язання рівняння на відрізку прямої передбачають, що заздалегідь відомими є відрізки ізоляції коренів. Це такі відрізки, в кожному з яких рівняння має один і тільки один розв‘язок. У цій роботі пропонується метод, що дозволяє знайти всі корені рівняння f(x) = 0 для довільної неперервно диференційованої функції f(x) на заданому відрізку прямої з заданою точністю. Збіжність методу є експоненціальною. Отже метод автоматично відділяє корені. У курсі чисельних методів він потрапляє в його ідейний центр, примушує замислитись над структурою теорії, прояснити та поглибити її розуміння. Метод роботи реалізований у десктопі на мові Java..

Нумерація сторінок007-020
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000657
Додаток
[file] 007-020.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Березин, И. С. & Жидков, Н. П. (1966). Методы вычислений (т.1). Москва: “Наука”.
2. Бахвалов, Н. С. (1973). Численные методы (т.1). Москва: “Наука”.
3. Рид, М. & Саймон, Б. (1977). Методы современной математической физики (т.1). Москва: Мир.
4. Вейцбліт, О. Й. (2011). Методи обчислень. Навчальний посібник. Херсон: Айлант.
5. Вейцбліт, О. Й. (2011). Методи обчислень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Херсон: Айлант.
6. Арнольд, В. И. (1978). Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Москва: “Наука.
7. Tproger. (2018). Все для изучения Java. Примеры разработки. Retrieved from https://tproger.ru/tag/java.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Berezyn, I. S. & Zhydkov, N. P. (1966). Methods of calculation (t.1). Moscow: “Nauka”.
2. Bakhvalov, N. S. (1973). Numerical methods (t.1). Moscow: “Nauka”.
3. Ryd, M. & Saimon, B. (1977). Methods of modern mathematical physics (t.1). Moscow: Myr.
4. Veitsblit, O. Y. (2011). Methods of calculation. Tutorial. Kherson: Ailant.
5. Veitsblit, O. Y. (2011). Methods of calculation. Methodical recommendations for laboratory work. Kherson: Ailant.
6. Arnold, V. Y. (1978). Additional chapters of the theory of ordinary differential equations. Moscow: “Nauka”.
7. Tproger (2018). Everything for learning Java. Examples of development. Retrieved from https://tproger.ru/tag/java.


Стаття надійшла до редакції: 

22.01.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Вейцбліт О.Й. ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОРЕНІВ НА ВІДРІЗКУ / О.Й.Вейцбліт, М.C.Шепель, І.В.Вигоднер // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 34. - С. 07-20.