Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ, ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИРік публікації2018
АвториЛьвов М. С.
Мова статтіУкраїнська
Ключові словаінформаційні технології, історія досліджень, кафедра інформатики, проблеми впровадження ІТ, програмної інженерії та економічної кібернетики, Херсонський державний університет
Аннотація

Стаття присвячена історії досліджень методологічних, технологічних і методичних проблем створення, впровадження та використання інформаційних систем навчального призначення, виконаних на кафедрі інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського державного університету протягом 30 років її існування, починаючи з часу відкриття у 1988 році під назвою кафедра інформатики та обчислювальної техніки Херсонського державного педагогічного інституту і до сьогодні.
У статті описано історичні етапи розвитку кафедри, виокремлено ключові моменти, що значною мірою вплинули в подальшому на спрямування наукової та науково-методичної роботи.
Стаття містить інформацію про досягнення колективу кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, а також науково-дослідного інституту інформаційних технологій, що був відкритий у складі університету у 2004 році, з розроблення, впровадження та використання програмних систем навчального призначення як результат плідної наукової та науково-методичної роботи викладачів і студентів. Наведено опис ключових програмних систем, створених на кафедрі, зокрема математичних програмних систем, розроблених у співпраці з на той час Інститутом Кібернетики АН УРСР.
Подано перелік співробітників кафедри, які захистили дисертації з фізико-математичних або педагогічних наук, що є основним результатом багаторічних досліджень у галузі створення, впровадження і використання інформаційних систем навчального призначення.
Стаття містить представницький список літератури ̶ це праці вчених кафедри, що присвячені проблемі створення, впровадження та використання інформаційних систем навчального призначення.

Нумерація сторінок007-023
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000677
Додаток
[file] 007-023.pdf


Література: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Львов, М.С. (1987). Вычисление инвариантных соотношений в программах над полями данных. Тезисы диссертации РИО НК АН УССР.
2. Співаковський, О.В. (2004). Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх учителів математики з використанням інформаційних технологій (Тези дис. докт. пед. наук).
3. Кравцов, Г.М., Плоткин, Я.Д., Кравцова, Л.В., Мима, Л.С. & Осипенко, С.Б. (1990). Оптимизация параметров и расчет технологических режимов получения структур полупроводниковых приборов. Депонировано ВИНИТИ № 01870040059.
4. Спиваковский, А.В. (1990). Педагогические программные средства: объектно-ориен¬ти-рованный подход. Информатика и образование, 2, 71 - 73.
5. Співаковський, О.В. & Крекнін, В.А. (1998). Застосування інформаційних технологій при викладанні курсу лінійної алгебри. Математичні моделі і сучасні інформаційні технології: Зб. наук. статей, 201. Київ: НАН України.
6. Співаковський, О.В. & Черниш, К.В. (1998). Методична система організації і проведення практичних занять з курсу «Лінійна алгебра» у рамках НІТ. Математичні моделі і сучасні інформаційні технології: Зб. наук. статей, 203 - 205. Київ: НАН України.
7. Cпіваковський, О.В. (1999). Підготовка вчителя математики до використання комп'ютера в навчальному процесі. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2, 9 - 12.
8. Співаковський, О.В. (2003). Теорія й практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей (Монографія). Херсон: Айлант.
9. Letichevsky, A.A., Kapitonova, J.V., Konozenko, S.V. & Tammepuu, O.M. (Ed.) (1989). Algebraic programming system APS-1. INFORMATICS ’89, Proc. of the Soviet-Franch Symp., 46 - 52. Tallinn, May 1989. Institute of Cybernetics, Estonian Acad. of Sciences.
10. Kapitonova, J.V., Letichevsky, A.A. & Konozenko, S.V. (1990). Algebraic programming in APS system. In Proc. of the Int. Symp. on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC`90), 68 - 75.
11. Letichevsky, А.А., Kapitonova, J. & Volkov, V. (1998). Algebraic programming system APS: user manual. Kyiv: Glushkov Institute of Cybernetics, National Acad. of Sciences of Ukraine.
12. Капитонова, Ю.В., Летичевский, А.А. & Волков, В.А. (2000). Дедуктивные средства системы алгебраического программирования. Кибернетика и системный анализ, 1, 17 - 35.
13. Lvov, M.S., Volkov, V.A. & Kupriienko, A.B. (1993). Applied Computer Support of Mathematical Training. Proc. of Internal Work Shop in Computer Algebra Applications, Kiev, 25 - 26.
14. Lvov, M.S. (1993). AIST: Applied Computer Algebra System. Proc. of ICCTE’93, Kiev, 25 26.
15. Lvov, M.S., Bulat, A.V. & Marynchenko, V.H. (1993). Electronic Table Shiffting According to Data. Proc. of ICCTE’93, Kiev, 153 - 155.
16. Капитонова, Ю.В., Летичевский, А.А., Волков, В.А. & Львов, М.С. (1995). Tools for solving problems in the scope of algebraic programming. Lectures Notes in Computer Sciences, 958, 31 - 46.
17. Волков, В.А. (2005). Методы и средства алгебраического программирования в разработке математических программных систем (дис... канд. физ-мат. наук: 01.05.03). Киев: НАН Украины; Институт кибернетики им. В.М. Глушкова.
18. Співаковський, О.В., Львов, М.С. & Кравцов, Г.М. (2002). Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп'ютер у школі й сім’ї, 2 (20), 17 - 21.
19. Співаковський, О.В., Львов, М.С. & Кравцов, Г.М. (2002). Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп'ютер у школі й сім’ї, 3 (21), 23 - 26.
20. Співаковський, О.В., Львов, М.С. & Кравцов, Г.М. (2002). Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп'ютер у школі й сім’ї, 4 (22), 24 - 28.
21. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Зайцева, Т.В., Кравцов, Г.М., Кот, С.М., Кравцов, Д.Г. … Песчаненко, В.С. (2003). Авторське свідоцтво 7668 МОН України. «Програмно-методичний комплекс «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування» освітньої галузі «Інформатика» для загальноосвітніх навчальних закладів».
22. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Круглик, В.С., Толстоп’ят, К.В., Хоруженко, А.О., Кравцов, Г.М. … Кушнір, Н.О. (2004). Авторське свідоцтво 9524 МОН України. Комп’ютерна програма «Програмне середовище «Системи лінійних рівнянь» освітньої галузі «Математика» для загальноосвітніх навчальних закладів».
23. Співаковський, О.В. (2003). Програмно-педагогічний засіб «Світ лінійної алгебри». Вісник Херсонського державного технічного університету, 3 (19), 402 - 405.
24. Співаковський, О.В. (2006). Вихідні положення побудови методичної системи навчання лінійної алгебри на основі компонентно-орієнтованого підходу. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт, 25, 260.
25. Співаковський, О.В., Пєтухова, Л.Є. (2007). До питання про трисуб’єктну дидактику. Комп’ютер у школі та сім’ї, 5, 7 - 9.
26. Кравцов, Г.М. (2003). Система дистанційного навчання Херсонського державного університету. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи», Херсон, 70 - 72.
27. Кравцов, Г.М. (2005). Концептуальні задачі розробки систем дистанційного навчання та технології їхньої реалізації. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць, 2 (9), 294 - 305. Відновлено з http://www.ii.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=468%3A2009-11-27-12-10-09&catid=73%3A-9& Itemid=64&lang=uk .
28. Кравцов, Г.М. & Кравцов, Д.Г. (2008). Модель контроля знаний системы дистанционного обучения «Херсонский виртуальный университет». Інформаційні технології в освіті, 1, 66 - 71.
29. Козловский, Е.О. & Кравцов, Г.М. (2012). Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе Херсонский виртуальный университет. Інформаційні технології в освіті, 12, 55 - 60.
30. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Кравцов, Г.М., Кот, С.М., Герасименко, К.С., Песчаненко, В.С. … Львова, Н.М. (2005). Авторське свідоцтво №12190 МОН України. Збірка комп’ютерних програм «Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності» освітньої галузі «Математика» для загальноосвітніх навчальних закладів.
31. Львов, М.С., Співаковський, О.В., Кравцов, Г.М., Кот, С.М., Крекнін, В.А., Песчаненко, В.С. … Львова, М.М. (2005). Авторське свідоцтво №12440 МОН України. Збірка комп’терних програм «Програмно-методичний комплекс «ТерМ VII» підтримки практичної навчальної математичної діяльності.Версія 2.0, реліз 03.» освітньої галузі «Математика» для загальноосвітніх навчальних закладів.
32. Кравцов, Г.М. & Сидорович, М.М. (2005). Мультимедійний програмно-методичний комплекс «Віртуальна біологічна лабораторія». Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи», Херсон, 82 - 83.
33. Kravtsov, G. & Sidorovich, M. (2006). The Technologies of Supporting Process of Getting Knowledge and Working Through Skills in Learning School Course of Biology with The Usage of MPMC “Virtual Biology Laboratory”. Proceedings of the First International Conference “New Information Technologies in Education for All”, Kiev, 375 - 386.
34. Проект «Розроблення дистанційного курсу «Цитологія» з нормативної частини циклу дисциплін природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів біології» (за договором № ІТ/501-2007 від 22 серпня 2007 р.)
35. Кравцов, Г.М. & Кравцов, Д.Г. (2009). Технология адаптивных тестов для реализации лабораторных работ в дистанционном курсе «Цитология». УСиМ, 2, 85 - 87.
36. Львов, М.С. & Спиваковский, А.В. (2008). Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета. Інформаційні технології в освіті, 2, 35 - 41.
37. Львов, М.С. & Співаковський, О.В. (2003). ПМК «Відеоінтерпретатор алгоритмів пошуку та сортування». Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи, 100 - 102.
38. Львов, М.С. (2004). Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. Комп’ютер у школі та сім’ї. 7, 27 - 30.
39. Львов, М.С. (2005). Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова, серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 3 (10), 160 - 168.
40. Львов, М.С. (2006). Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий. Управляющие системы и машины, 6, 70 - 75.
41. Львов, М.С. (2008). Проектирование логического вывода как пошагового решения задач в математических системах учебного назначения. Управляющие системы и машины, 1, 25 - 32.
42. Львов, М.С. (2009). Концепция информационной поддержки учебного процесса и ее реализация в педагогических программных средах. Управляющие Системы и Машины, 2, 52 57, 72.
43. Львов, М.С. (2010). Інтегроване програмне середовище вивчення курсу аналітичної геометрії для ВНЗ. Концепція, архітектура, функціональність. Наукові праці національного університету харчових технологій, 30, 106 - 109.
44. Львов, М.С. (2010). Математичні моделі та методи підтримки ходу розв’язання навчальних задач з аналітичної геометрії. Искусственный интеллект, 1, 86 - 92.
45. Львов, М.С. (2011). Интеллектуальные свойства систем компьютерной математики учебного назначения и методы их реализации. Искуственный интеллект, 2, 45 - 52.
46. Львов, М.С. (2011). Математические тесты в системах компьютерной математики учебного назначения. Управляющие системы и машины, 6, 60 - 67.
47. Львов, М.С. (2011). Математические модели предметных областей в системах компьютерной математики учебного назначения. Вестник Харк. нац. ун-та (Серия «Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления»), 987, 46 60.
48. Спиваковский, А.В., Колесникова, Н.В., Ткачук, Н.И. & Ткачук, И.М. (2008). WEB-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования. Управляющие системы и машины, 70 75.
49. Співаковський, О.В. & Колеснікова, Н.В. (2008). Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Збірник праць Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти», Київ, 399 - 404.
50. Spivakovsky, A.V., Kolesnikova, N. V., Tkachuk, N.I. & Tkachuk, I.M. (2007). An integrated training environment for the university course “Basics of algoritmization and programming”. Information Technologies in Education for All, 240 - 248.
51. Співаковський, О.В. & Колеснікова, Н.В. (2008). Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Збірник праць Третьої Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти», Київ, 399 - 404.
52. Колеснікова, Н.В. & Надєєва, А.В. (2008). Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Інформаційні технології в освіті, 1, 55 - 59.
53. Співаковський, О.В., Осипова, Н.В., Львов, М.С. & Бакуменко, К.В. (2010). Проведення обчислювального експерименту засобами системи дистанційного вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування». Інформаційні технології в освіті, 6, 11 - 22.
54. Спиваковский, А.В. & Осипова, Н.В. (2011). Онтология организации вычислительного эксперимента в задачах поиска и сортировки. Информационные технологии в образовании, 9, 112 - 117.
55. Співаковський, О.В., Осипова, Н.В., Львов, М.С. & Бакуменко, К.В. (2011). Основи алгоритмізації та програмування. Обчислювальний експеримент. Розв'язання проблем ефективності в алгоритмах пошуку та сортування. Херсон: Айлант.
56. Козловский E.О. & Кравцов Г.М. (2011). Виртуальная лаборатория в структуре системы дистанционного обучения. Информационные технологии в образовании, 10, 102 - 109.
57. Kozlovsky, E. & Kravtsov, H. (2011). Virtual Laboratory for Distance Learning: Conceptual Design and Technology Choices. ICTERI 2011 CEUR.WS paper 9, 116 - 125.
58. Козловский E. О. & Кравцов Г. М. (2012). Объектная модель структуры программного обеспечения виртуальной лаборатории в системе «Херсонский виртуальный университет». Информационные технологии в образовании, 12, 55 - 60.
59. Кравцов Г. М. & Козловский E. О. (2014). Мультимедийная виртуальная лаборатория по физике в системе дистанционного обучения. Информационные технологии в образовании, 18, 80 - 89.
REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Lvov, M.S. (1987). Calculation of invariant relations in programs over data fields. Abstracts of the thesis RIO NC AN USSR.
2. Spivakovsky, O.V. (2004). Theoretical and Methodological Foundations of Higher Mathematics Teaching of Future Teachers of Mathematics Using Information Technology. Thesis of Diss. Doc. of Ped. Sciences.
3. Kravtsov, H.M., Plotkyn, Ya.D., Kravtsova, L.V., Myma, L.S. & Osypenko, S.B. (1990). Optimization of Parameters and Calculation of Technological Modes for Obtaining Structures of Semiconductor Devices. Deposited by VINITI No. 01870040059.
4. Spivakovsky, O.V. (1990). Pedagogical Software: An Object-Oriented Approach. Computer Science and Education, 2, 71 - 73.
5. Spivakovsky, O.V. & Kreknin, V.A. (1998). The Using of Information Technologies in the Course of Linear Algebra. Mathematical Models and Modern Information Technologies, 201. Kyiv: NAS of Ukraine.
6. Spivakovsky, O.V. & Chernysh, K.V. (1998). Methodical System of Organization and Conducting of Practical Classes on the Course “Linear Algebra” Within the Framework of the NIT. Mathematical Models and Modern Information Technologies, 203 - 205. Kyiv: NAS of Ukraine.
7. Spivakovsky, O.V. (1999). Preparation of a Mathematics Teacher to Use a Computer in an Educational Process. Computer at School and Family, 2, 9 - 12.
8. Spivakovsky, O.V. (2003). Theory and Practice of Using Information Technologies in The Process of Preparing Students of Mathematical Specialties (Monograph). Kherson: Ailant.
9. Letichevsky, A.A., Kapitonova, J.V., Konozenko, S.V. & Tammepuu, O.M. (Ed.) (1989). Algebraic programming system APS-1. INFORMATICS ’89, Proc. of the Soviet-Franch Symp., 46 - 52. Tallinn, May 1989. Institute of Cybernetics, Estonian Acad. of Sciences.
10. Kapitonova, J.V., Letichevsky, A.A. & Konozenko, S.V. (1990). Algebraic programming in APS system. In Proc. of the Int. Symp. on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC`90), 68 - 75.
11. Letichevsky, А.А., Kapitonova, J. & Volkov, V. (1998). Algebraic programming system APS: user manual. Kyiv: Glushkov Institute of Cybernetics, National Acad. of Sciences of Ukraine.
12. Kapytonova, Yu.V., Letychevskyi, A.A. & Volkov, V.A. (2000). Deductive Means of Algebraic Programming System. Cybernetics and Systems Analysis, 1, 17 - 35.
13. Lvov, M.S., Volkov, V.A. & Kupriienko, A.B. (1993). Applied Computer Support of Mathematical Training. Proc. of Internal Work Shop in Computer Algebra Applications, Kiev, 25 - 26.
14. Lvov, M.S. (1993). AIST: Applied Computer Algebra System. Proc. of ICCTE’93, Kiev, 25 26.
15. Lvov, M.S., Bulat, A.V. & Marynchenko, V.H. (1993). Electronic Table Shiffting According to Data. Proc. of ICCTE’93, Kiev, 153 - 155.
16. Kapitonova, Yu.V., Letychevskyi, A.A., Volkov, V.A. & Lvov, M.S. (1995). Tools for Solving Problems in the Scope of Algebraic Programming. Lectures Notes in Computer Sciences, 958, 31 - 46.
17. Volkov, V.A. (2005). Methods and Means of Algebraic Programming in the Development of Mathematical Software Systems (Dissertation of Candidate of Physical and Mathematical Sciences: 01.05.03). Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine; Institute of Cybernetics named after V.M. Glushkov.
18. Spivakovsky, O.V., Lvov, M.S. & Kravtsov, H.M. (2002). Pedagogical Technologies and Pedagogically Oriented Software Systems: A Subject-Oriented Approach. Computer in School and Family, 2 (20), 17 - 21.
19. Spivakovsky, O.V., Lvov, M.S. & Kravtsov, H.M. (2002). Pedagogical Technologies and Pedagogically Oriented Software Systems: A Subject-Oriented Approach. Computer in School and Family, 3 (21), 23 - 26.
20. Spivakovsky, O.V., Lvov, M.S.& Kravtsov, H.M. (2002). Pedagogical Technologies and Pedagogically Oriented Software Systems: A Subject-Oriented Approach. Computer in School and Family, 4 (22), 24 - 28.
21. Lvov, M.S., Spivakovsky, O.V., Zaitseva, T.V., Kravtsov, H.M., Kot, S.M., Kravtsov, D.H. … Peschanenko, V.S. (2003). Author's certificate 7668 MES of Ukraine. “Program-methodical complex “Videointerpreter of algorithms of search and sorting” of the educational branch “Informatics” for general educational institutions”.
22. Lvov, M.S., Spivakovsky, O.V., Kruhlyk, V.S., Tolstopiat, K.V., Khoruzhenko, A.O., Kravtsov, H.M. … Kushnir, N.O. (2004). Author's certificate 9524 MES of Ukraine. Computer program “Software environment “Systems of linear equations” of the educational branch “Mathematics” for general educational institutions”.
23. Spivakovsky, O.V. (2003). Program-Pedagogical Tool “The World of Linear Algebra”. Bulletin of the Kherson State Technical University, 3 (19), 402 - 405.
24. Spivakovsky, O.V. (2006). Outputs of The Construction of a Methodological System for the Training of Linear Algebras on the Basis of a Component-Oriented Approach. Didactics of Math: Problems and Research: International Collection of Scientific Papers, 25, 260.
25. Spivakovsky, O.V. & Pietukhova, L.E. (2007). The Question of Three-Point Didactics. Computer at school and family, 5, 7 - 9.
26. Kravtsov, H.M. (2003). The System of Distance Learning of Kherson State University. Materials of the II International Scientific and Practical Conference “Informatization of Education in Ukraine: State, Problems, Prospects”, Kherson, 70 - 72.
27. Kravtsov, H.M. (2005). Conceptual Tasks of Development of Systems of Distance Learning and Technology of Their Realization. Computer-Oriented Learning Systems, 2(9), 294 - 305. Retrieved from http://www.ii.npu.edu.ua/index.php?option= com_content&view=article&id=468%3A2009-11-27-12-10-09&catid=73%3A-9& Itemid=64&lang=uk .
28. Kravtsov, H.M. & Kravtsov, D.H. (2008). Model of Knowledge Control of Distance Learning system “Kherson Virtual University”. Information technology in education, 1, 66 - 71.
29. Kozlovskiy E.O. & Kravtsov, H.M. (2012). The Object Model of the Software Structure of the Virtual Laboratory in the Kherson Virtual University System. Information technology in education, 12, 55 - 60.
30. Lvov, M.S., Spivakovsky, O.V., Kravtsov, H.M., Kot, S.M., Herasymenko, K.S., Peschanenko, V.S. … Lvova, N.M. (2005). Author's certificate №12190 MES of Ukraine. Collection of Software “Program-Methodical Complex “Term-VII” Support of Practical Educational Mathematical Activity" for Educational Branch “Mathematics” for General Educational Institutions”.
31. Lvov, M.S., Spivakovsky, O.V., Kravtsov, H.M., Kot, S.M., Kreknin, V.A., Peschanenko, V.S. … Lvova, M.M. (2005). Author's Certificate № 12440 MES of Ukraine. Collection of Software “Program-Methodical Complex “Term-VII” Support of Practical Educational Mathematical Activity. Version 2.0, Release 03" for Educational Branch “Mathematics” for General Educational Institutions”.
32. Kravtsov, H.M. & Sydorovych, M.M. (2005). The Multimedia Program-Methodical Complex “Virtual Biological Laboratory”. Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Informatization of Education in Ukraine: State, Problems, Prospects”, Kherson, 82 83.
33. Kravtsov, H.M. & Sydorovych, M.M. (2006). The Technologies of Supporting Process of Getting Knowledge and Working Through Skills in Learning School Course of Biology with The Usage of MPMC “Virtual Biology Laboratory”. Proceedings of the First International Conference “New Information Technologies in Education for All”, Kiev, 375 - 386.
34. The project “Development of a distance course “Cytology” on the normative part of the cycle of disciplines of natural and scientific training of future teachers of biology” (under the contract No. IT/501-2007 dated August 22, 2007).
35. Kravtsov, H.M. & Kravtsov, D.H. (2009). The Technology of Adaptive Tests for the Implementation of Laboratory Work in the Distance Course “Cytology”. USiM, 2, 85 - 87.
36. Lvov, M.S. & Spivakovsky, O.V. (2008). About the Organization of Practical Training of Future Programmers at the Research Institute of Information Technologies of the Kherson State University. Information technology in education, 2, 35 - 41.
37. Lvov, M.S. & Spivakovsky, O.V. (2003). PMK “Video Interpreter for Search and Sorting Algorithms”. Informatization of education in Ukraine: state, problems, perspectives, 100-102.
38. Lvov, M.S. (2004). Term VII - school system of computer algebra. Computer at school and family, 7, 27 - 30.
39. Lvov, M.S. (2005). School system of computer algebra of TermM 7-9. Principles of construction and features of use. Scientific journal NPU named after Drahomanov, series №2. Computer-oriented educational systems, 3(10), 160 - 168.
40. Lvov, M.S. (2006). The Basic Principles of Building Pedagogical Software Support Practical Training. Control systems and machines, 6, 70 - 75.
41. Lvov, M.S. (2008). Designing Inference as Step-By-Step Problem Solving in Mathematical Systems for Educational Purposes. Control systems and machines, 1, 25 - 32.
42. Lvov, M.S. (2009). The Concept of Information Support of The Educational Process and Its Implementation in Pedagogical Software Environments. Control Systems and Machines, 2, 52 - 57, 72.
43. Lvov, M.S. (2010). Integrated Software Environment for Studying the Course of Analytical Geometry for Universities. Concept, Architecture, Functionality. Scientific works of the National University of Food Technologies, 30, 106 - 109.
44. Lvov, M.S. (2010). Mathematical Models and Methods of Supporting the Solution of Educational Problems in Analytical Geometry. Artificial Intelligence, 1, 86 - 92.
45. Lvov, M.S. (2011 Intellectual Properties of Computer Mathematics Systems for Educational Purposes and Methods for Their Implementation. Artificial Intelligence, 2, 45 - 52.
46. Lvov, M.S. (2011). Mathematical Tests in Computer Math Systems for Educational Purposes. Control Systems and Machines, 6, 60 - 67.
47. Lvov, M.S. (2011). Mathematical Models of Subject Areas in Computer Mathematics Systems for Educational Purposes. Bulletin Kharkiv National University (Series “Mathematical Modeling. Information Technologies. Automated Control Systems”), 987, 46 60.
48. Spivakovsky, O.V., Kolesnikova, N.V., Tkachuk, N.I. & Tkachuk, I.M. (2008). WEB-Environment for Learning the Basics of Algorithmization and Programming. Control Systems and Machines, 70 75.
49. Spivakovsky, O.V. & Kolesnikova, N.V. (2008). Video Interpreter of Algorithms of the Integrated Environment for Studying the Course “Fundamentals of Algorithmization and Programming”. Collection of works of the Third International Conference “New Information Technologies in Education for All: An Electronic Education System”, Kyiv, 399 - 404.
50. Spivakovsky, A.V., Kolesnikova, N. V., Tkachuk, N.I. & Tkachuk, I.M. (2007). An integrated training environment for the university course “Basics of algoritmization and programming”. Information Technologies in Education for All, 240 - 248.
51. Spivakovsky, O.V. & Kolesnikova, N.V. (2008). Video Interpreter of Algorithms of the Integrated Environment for Studying the Course “Fundamentals of Algorithmization and Programming”. Collection of works of the Third International Conference “New Information Technologies in Education for All: An Electronic Education System”, Kyiv, 399 - 404.
52. Kolesnikova, N.V. & Nadieieva, A.V. (2008). The System of Program Demonstration and Knowledge Control in The Integrated Environment of Studying the Course “Fundamentals of Algorithmization and Programming”. Information Technology in Education, 1, 55 - 59.
53. Spivakovsky, O.V., Osypova, N.V., Lvov, M.S. & Bakumenko, K.V. (2010). Conducting a Computational Experiment by Means of the System of Distance Learning of the Course “Fundamentals of Algorithmization and Programming”. Information Technology in Education, 6, 11 22.
54. Spivakovsky, O.V. & Осипова, Н.В. (2011). Ontology of the Organization of a Computational Experiment in Search and Sorting Problems. Information Technology in Education, 9, 112 - 117.
55. Spivakovsky, O.V., Osypova, N.V., Lvov, M.S. & Bakumenko, K.V. (2011). Fundamentals of Algorithmization and Programming. Computational Experiment. Solving Efficiency Problems in Search and Sorting Algorithms. Kherson: Ailant.
56. Kozlovskiy E.O. & Kravtsov, H.M. (2011). Virtual Laboratory in the Structure of Distance Learning System. Information Technology in Education, 10, 102 - 109.
57. Kozlovskiy E.O. & Kravtsov, H.M. (2011). Virtual Laboratory for Distance Learning: Conceptual Design and Technology Choices. ICTERI 2011 CEUR.WS paper 9, 116 - 125.
58. Kozlovskiy E.O. & Kravtsov, H.M. (2012). The Object Model of the Software Structure of the Virtual Laboratory in the “Kherson Virtual University” System. Information Technology in Education, 12, 55 - 60.
59. Kravtsov, H.M. & Kozlovskiy E.O. (2014). Multimedia Virtual Laboratory in Physics in the System of Distance Learning. Information Technology in Education, 18, 80 - 89.


Стаття надійшла до редакції: 

19.09.2018


0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Львов М.С. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ, ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ / М.С.Львов // Інформаційні технології в освіті. - 2018. - № 37. - С. 07-23.