Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У ДОСЛІДЖЕННІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИРік публікації2019
АвториВдовичин Т. Я., Когут У. П., Сікора О. В.
Мова статтіEnglish
Ключові словаадміністрація ЗВО, бакалавр інформатики, викладачі, мережеві технології відкритих систем, навчальний та допоміжний персонал
Аннотація

У статті представлено рекомендації щодо використання мережевих технологій відкритих систем (OSNT). Визначено пріоритетні напрями використання ОСНТ та обставини їх впровадження у закладах вищої освіти (ЗВО). Моделюючи процес підготовки фахівців, слід проаналізувати всі його аспекти (навчальні, наукові, організаційні, управлінські, навчальні тощо). Важливо використовувати мережеві технології відкритих систем в освітньому процесі ЗВО. Теоретично обґрунтовано перехід до системи організації освітнього процесу із застосуванням ОСНТ. Такий перехід вимагає, щоб університет представив інформаційний пакет про заклад та студентського координатора навчального процесу. Стаття присвячена процесу підготовки бакалаврів інформатики. Визначено, що інформування майбутніх бакалаврів інформатики про організацію їхньої навчальної програми, особливостях контролю якості навчання та управлінської діяльності здійснюється на всіх рівнях управління: кафедра, деканат, адміністрація університету. Описано особливості використання ОСНТ усіма учасниками освітнього процесу ЗВО. Обґрунтовано, що ОСНТ повністю супроводжує процес навчання студентів. Вчений колектив формує навчальне навантаження та розробляє навчально-методичний комплекс предметів. Адміністрація ЗВО та навчально-допоміжний персонал ЗВО (комісія з зарахування, формування розкладу уроків, бібліотека, відділ кадрів) також виконують важливі функції в процесі навчання студентів. Відбір ОСНТ для закладів вищої освіти повинен здійснюватися за такими характеристиками: (i) підтримка управління; (ii) прихильність до кінцевого споживача; (iii) встановлення тривимірної взаємодії; (iv) обслуговування користувачів

Нумерація сторінок068-079
ПОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

PDF


DOI: 
10.14308/ite000703
Додаток
[file] 68-79.pdf


Література: 

1. Zhaldak, M. I.(2005). About some methodical aspects of teaching informatics in school and pedagogical university. Scientific notes of the V. Hnatyuk Ternopil National University. Series: Pedagogy, № 6, 17-24.
2. Leshchenko, M. P. & Yatsishin, A. V. (2014). Сategory of “open education” in the works of native and foreign scientists. Information Technologies and Learning Tools, 39 (1).
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/985#.U3s6sdJ_tgs.
3. Morze, N. V. (2003). The system of methodical preparation of future teachers of computer science in pedagogical universities (Doctor thesis in Pedagogical sciences). M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv.
4. Spirin, O. M. (2007). Theoretical and methodical principles of the training of future teachers of informatics according to the credit and module system. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka.
5. Bykov, V. Yu. (2009). Models of Organizational Systems of Open Education. Kyiv: Atika.


Стаття надійшла до редакції: 

23.05.2019


Дата отримання: 
30.09.2019
0
Your rating: Немає
Бібліографічне оформлення статті:
Vdovychyn T. RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF OPEN SYSTEMS NETWORK TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF FUTURE BACHELORS OF INFORMATICS / T.Vdovychyn, U.Kohut, O.Sikora // Informational Technologies in Education. - 2019. - № 40. - P. 68-79.