Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Rating by articles

Рейтинг за авторами

Назва статтіАвторПереглядиЗавантаженняОцінка
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОВІДКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Г. М. Кравцов22122758
0
ВИКОРИСТАННЯ WEB ТА МУЛЬТИМЕДІА ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. WEB-МУЛЬТИМЕДІА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ «ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР І РЕНЕСАНС»Є. А. Алфьоров34204469
0
QT ЯК ЗАСІБ БАГАТОПЛАТФОРМОВОЇ РОЗРОБКИД. В. Кутецький16463881
0
ПСИХОЛОГІЯ ШВИДКОЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 2010.Е. В. Кондратьев17862552
0
КАРТОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ ЕФЕКТИВНОГО ВІДБРАКОВУВАННЯ ВЕКТОРНИХ ОБ'ЄКТІВ.І. В. Алексейчук19182616
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВЕБ ОАПІ. П. Ковтушенко18842690
0
ПРОВЕДЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»О. В. Співаковський20122989
4.5
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІО. О. Доброштан24573264
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУО. М. Гудирева22509529
0
КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ «СФЕРИЧНА ТРИГОНОМЕТРІЯ»Т. С. Джежуль20282711
0
ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИІ. Є. Черненко21112847
0
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ППЗ “БН “АЛГЕБРА 7-9”Л. В. Сметанюк29043729
0
ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯВ. Д. Шарко29115256
0
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАЛ. Є. Петухова21143735
0
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИВ. В. Коткова17653934
0
ПРОГНОСТИЧНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙБ. М. Андрієвський23992954
0
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИВ. П. Берман21643069
0
КОМ’ПЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ МОРЕХІДНІЙ АСТРОНОМІЇ.І. В. Сокол18844440
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВЛ. А. Пермінова44562956
0
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ.Г. Бібік30903436
0
НЕСТАНДАРТНІ ЗАДАЧІ ПРИ ВИВЧЕННІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІЙ.В. І. Кузьмич19952775
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МІЖПРЕДМЕТНИХ ПРОЕКТАХ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІЗИКИ.Н. О. Гай20182207
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ.О. М. Боровік21183151
0
ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ ЯК КОМПЕТЕНТНИЙ СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОРТ. Хачіров18923705
0
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ.О. В. Барна45565702
4
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИО. Г. Глазунова25463055
0
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРВІСУ GOOGLE-ГРУПИ В НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІТ. І. Носенко21643494
0
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС – МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ЕКОНОМІСТАМ.Г. Є. Чепорова30673420
0
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»Ю. І. Сінько42222944
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ.В. Б. Григор'єва29313678
0
ТЕСТОВІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО КОНТРОЛЮ ТА КОРЕГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ.Т. С. Колечинцева22052932
0
ПРОЦЕДУРА УСЕРЕДНЕННЯ У МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.Н. В. Валько18212980
0
ОСНОВНА ШКОЛА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ.В. С. Єфіменко17763364
0
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ «КАЛЬКУЛЯТОР» ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧВ. В. Одінцов31473277
0
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ З ІНФОРМАТИКИ (НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 040302)М. С. Нікітченко30003271
0
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВВ. В. Поліновський20952754
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІНО. С. Маковоз22915290
0
ВІЗУАЛЬНА ПІДТРИМКА АЛГОРИТМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ІКТС. А. Волошинов18982772
0
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИМ. В. Сніжко18052812
0
МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Г. Колгатін21352361
0
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯВ. П. Берман27862603
0
АНАЛІЗ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОНКУРСНИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИС. С. Жуковський20803678
0
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ.Д. Є. Щедролосьєв41743032
0
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕБІНАРІВ, ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯО. В. Ігнатенко42305533
0
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИЄ. О. Співаковська-Ванденберг21424274
0
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИЯ. Б. Федорова21753199
0
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. О. Сидоров21812824
0
РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ З МІКРОЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ ISPEZ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLEВ. М. Кобець32382603
0
ТВОРЧЕ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ І ВИШІА. М. Манжула22632714
0
ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ У ПАРТНЕРСТВІ З ПРОМИСЛОВІСТЮВ. А. Єрмолаєв25533190
0
АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ "KSU FEEDBACK"О. В. Співаковський20412784
0
МОДУЛЬ «ВІРТУАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ДОШКА» СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2.0»Є. О. Козловський31073621
0
АЛГОРИТМ ПОШУКУ АТРАКТОРУ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ.О. Й. Вейцбліт18293540
0
МЕТОД РОЗПОДІЛУ УЧБОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЛІНІЙНОГО БУЛЕВА ПРОГРАМУВАННЯС. В. Минухин22733358
0
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В ФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯД. Г. Кравцов18652922
0
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ HELP-СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ ПРОГРАМУВАННЯО. В. Півоварчік18563114
0
МОДЕЛЮВАННЯ БОНУС-МАЛУС СИСТЕМИ З ЧАСТОТНОЮ ТА ВАГОВОЮ СКЛАДОВИМИО. О. Клесов17903176
0
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.Л. І. Білоусова23923164
0
МІЖНАРОДНІ ОНЛАЙН КУРСИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: МОЖИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА МІЖ США ТА УКРАЇНОЮ.Г. П. Баран30502791
0
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ: ДОСВІД ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА.Е. Грэй41303297
0
Групування комплексів багатостадійних обслуговуючих систем.С. Ю. Ігнатов20142915
0
АВСТРІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ CENREC ЯК ПРИКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.Е. Карташова25802794
0
Підхід до ергономічного проектування електронних учбових модулів в умовах відкритої модульної мультимедіа системи.Е. А. Лавров26962789
0
АДАПТИВНА АСУ ВУЗОМ.Є.А. Лавров19642911
0
Питання управління інтеграцією компаній та університетів.О. В. Співаковський21322474
0
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ».Т. Л. Архіпова26092930
0
Вивчення інвестиційного процесу методами математичного програмування.О. Й. Вейцбліт42822647
0
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА.О. М. Гудирева46543069
0
Вчитель інформатики: спеціалізація чи спеціальність?Т. В. Зайцева21933477
0
ЗАГАЛЬНИЙ КАРКАС ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ WEB ДОДАТКІВ.Д. М. Кльонов43092108
0
Впровадження інформаційних технологій контролю знань з економічних дисциплін.В. М. Кобець29671808
0
Дидактичні та етичні вимоги до автоматизованої педагогічної діагностики.О. Г. Колгатін62623682
0
Концептуальні методологічні підходи в професійній підготовці майбутніх фахівців в галузі інформаційної безпеки.М. Г. Коляда19303661
0
Про метрики оцінювання якості електронних навчальних ресурсів.Г. М. Кравцов19501819
0
ДО ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ТЕСТІВ.Л. В. Сметанюк21784346
0
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики.О. Г. Смілянець23972751
0
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАСОБІ “АЛГЕБРА, 8 КЛАС”.І. Є. Черненко21492981
0
СТРУКТУРА ТА МОЖЛИВОСТІ ПМ «СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ» ІНТЕГРОВАНОГО ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА «MATHLOGIC V.2».О. В. Щербіна18992497
0
ДОВІДНИК ІНТЕГРОВАНОЇ СЕРЕДИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ ДЛЯ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ.В. О. Яцюта19462896
0
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ UNIVERSAL OLYMP CHECKER V.1.1.І. В. Алексейчук18522747
0
Тестовий контроль знань та його аналіз на прикладі середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».Є. А. Алфьоров59814123
0
Відповідність системи дистанційного навчання «Основи алгоритмізації та програмування» до міжнародних стандартів якості».К. В. Бакуменко18792870
0
Оптимізація навчального процесу засобами математичного моделювання.І. А. Вереітіна19953214
0
Організація процесу тестування у дистанційному навчанні (на базі системи дистанційної освіти «Херсонський віртуальний університет, 2.0»).О. О. Гнєдкова16221732
0
Використання інформаційних комп’ютерних технологій при викладанні курсу аналітичної геометрії у вищий школі на прикладі педагогічного програмного засобу "аналітична геометрія".В. Б. Григор'єва19003602
0
Діагностика навчальних досягнень з теми «Мова гіпертекстової розмітки HTML».В. С. Єфіменко22552935
0
Проектування та можливості модулю «Лабораторні роботи» інтегрованого середовища «Основи алгоритмізації та програмування».Н. В. Коваленко19592569
0
ІЄРАРХІЯ КОМПОНЕНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З КУРСУ ЛІНІЙНА АЛГЕБРА.В. С. Круглик17342815
0
Формування навчальних інформаційних ресурсів для людей з вадами зору.О. А. Лозицький22743707
0
ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТА.А. В. Мазур17582617
0
Ефективне використання «середовища розв’язання задач» системи дистанційного навчання «Web-Almir» при вивченні курсу лінійної алгебри.М.Б. Максимович16134357
0
Анкетування в інтерактивному освітньому середовищі як засіб формування нового рівня свідомості особистості в умовах інформатизації університетської освіти.І. О. Малюченко19303297
0
Аналіз успішності студентів в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».Ю. Б. Набіт24041834
0
Системи комп‘ютерної математики та їх роль у математичній освіті.Ю. І. Сінько60255689
0
Реалізація методів порівняння множин засобами реляційних СКБД.К. А. Федорченко23232607
0
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯЛ. Є. Петухова23143346
0
ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТІІ. О. Завадський21922600
0
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙЯ. М. Гладкий19613164
0
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ: ЛІНГВІСТИЧНА ПІДСИСТЕМАО.І. Комарницька19803002
0
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯМ.П. Мазур19123024
0
АТЕСТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯО. Г. Глазунова19723346
0
ЕКСПОРТ/ІМПОРТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В АДАПТИВНУ СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯП.І. Федорук.17752990
0
НАПРЯМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТИПОВОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮВ.О. Бабенко20182384
0
СКЛАДОВІ БАЗИ ДАНИХ ТИПОВОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮГабзовська О.Б.,20852712
0
ВИКОРИСТАННЯ GSM АВТОРИЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯО.С. Бичков17171708
0
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІО.В. Гладков18773035
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ НОРМАТИВНИХ ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВВ. М. Кобець34572644
0
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВВ. А. Герасименко19062812
0
РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ СЕМАНТИЧНОГО РЕПОЗИТОРІЮ ДОКУМЕНТІВ ТА ЙОГО ІНТЕГРАЦІЯ З РОЗПОДІЛЕНИМ ОНТОЛОГІЧНИМ ПОРТАЛОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ РЕСУРСІВ МОН УКРАЇНИО.В. Шубкіна20532632
0
ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИО.С. Ветчинкін83633511
0
МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ІНФОРМАТИКИ НА САЙТІ E-OLIMPТ.А. Вакалюк29903708
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMPС. С. Жуковський17212458
0
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРАЇН ЗАРУБІЖЖЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)І.Д. Малицька19723175
0
МАТРИЧНІ АЛГОРИТМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБМІНУ КЛЮЧАМИ ШИФРОВАННЯА.Я. Белецький23244102
0
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІЮ.М. Богачков44782708
0
ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПО КОЛАМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯВ.М. Бакіко20332695
0
СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯО.Ю. Сергєєв17772792
0
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХОВИЩ «ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ» ВНЗТ.Г. Шемседінов17582459
0
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.В. Д. Шарко20113895
0
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КУРСУ ECDL В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.Н.О. Кушнір21962880
0
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИО. В. Співаковський19912900
0
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯГ. М. Кравцов19452839
0
ТЕСТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ КУРСУ ECDLКравцов Г.М., Шарко В.Д.18262700
0
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ.Н. В. Валько55712821
0
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕРАХУНКУ.О. Й. Вейцбліт18412854
0
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.В.Г. Гриценко24123610
0
ВЛАСТИВОСТІ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ РІВНОМІРНО РУХОМОЇ ЗАРЯДЖЕНОЇ ЧАСТИНКИ.О.А. Коновал19032956
0
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРРА МАТЕМАТИКА».В. С. Круглик16952577
0
ВПЛИВ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПІДГОТОВКУ ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1. ФАРМАЦІЯ»Л.В. Філіппова18083191
0
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ ТЕСТОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ.С.О. Шуляк17264499
0
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО КОДУ, НАПИСАНОГО МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ.Є. А. Алфьоров20674628
0
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОДАТКУ ДО ПІДРУЧНИКА «ФІЗИКА 9»Л.Ю. Благодаренко20132624
0
АЛГОРИТМІЧНА ПІДГОТОВКА СУДНОВОДІЇВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов17072973
0
МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГОНАВЧАННЯО. О. Гнєдкова19333113
0
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ "АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ" ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬВ. Б. Григор'єва12453087
0
ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ.В.В. Грицюк28284300
0
МОБІЛЬНІ АМБІЄНТИ У ІНСЕРЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.Д. М. Кльонов16132649
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯ ЗОРУ ЗА ОЗНАКОЮ „ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ”.К.О. Косова32766292
0
ЗАСТОСУВАННЯ SEMANTIC WEB ДО СТВОРЕННЯ КОЛАБОРАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.М.М. Глибовець18082931
0
ПРОЕКТ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ПЕРЕВАГИ SEMANTIC WEBТ.О. Лаврович17922630
0
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО.М. Микитюк16402455
0
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК.О.М. Спірін17593213
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ/ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІО.В. Федоров14833155
0
Створення національної Grid-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень.Г.Д. Кисельов14622819
0
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»Н.О. Кушнір17042615
0
Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами комп’ютерно-орієнтованої системи навчання.В.В. Осадчий13113281
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуД.Л. Федорчук13102535
0
Проблеми використання ресурсів інтернет у професійній підготовці магістрантів.К.П. Осадча18803277
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуМ.Ю. Ракушев13102535
0
Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: шляхи реалізації.Г.П. Досенко23843124
0
Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освітіТ. Л. Архіпова31163988
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуО.О. Писарчук13102535
0
Використання освітнього порталу для дистанційного навчання.Т. В. Зайцева13072795
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуМ.Ф. Пічугін13102535
0
Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу.І.Г. Кисла13162982
0
Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій.Л.С. Колгатіна16832898
0
Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні.В. С. Круглик17043839
0
Розбудова національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» в рамках Державної програми «інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки.Ю.І. Якименко22453061
0
Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологійВ.І. Трофименко44683685
0
Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу “Алгебра, 7 клас”.І. Є. Черненко16912771
0
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІЛ.В. Артеменко19682906
0
Методичні рекомендації вивчення теми “Нормальні форми для формул алгебри висловлень” з використанням інтегрованого програмного середовища “МатЛог”.Ю. І. Сінько13514106
0
UnIT-NET-IEDI, інфраструктура обміну електронними даними.Н.Г.Кеберле17463247
0
Интерактивные обучающие модули в системах дистанционного обучения.Е. О. Козловский12324487
0
ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕВОЛЮЦІЙ І ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНЗИТОММ.В. Жук19752781
0
Архітектура веб-орієнтованої системи віртуальних лабораторій в Грід-інфраструктурі.Ю.В. Бойко17183073
0
Перші результати впровадження програми “Intel® Навчання для майбутнього”Т. В. Зайцева16642777
0
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТ НА БАЗІ ВЕБІНАРІВІ.М. Келеберда18432877
0
Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ.С.О. Шуст15722490
0
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ E-LEARNING ПРОЕКТАМИ У ВНЗ (ДОСВІД ЛКА)Л.В. Ноздріна18222958
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГАЛ.М. Олійник19313502
0
Моделювання інструменту інтерактивної взаємодії “Віртуальна дошка” для проекту “Херсонський віртуальний університет 2.0”Є. О. Козловський15923243
0
Стан та перспективи розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні.А. О. Сєдов20994587
0
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”А.В. Надєєва17302641
0
Математическое моделирование в економических процессах.Л.В.Кравцова16622932
0
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК САМОСТІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ВНЗ УКРАЇНИ.О.С. Воронкін22812404
0
Особливості ІТ-управління у вищих освітніх закладахО. В. Співаковський13722868
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMPС. С. Жуковський16932581
0
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером.В.В. Самсонов15132555
0
Загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій.Ю. І. Сінько16312750
0
Методические и организационные проблемы использования программных средств учебного назначения в высших учебних заведениях при проведении контроля знаний студентов в виде тестирования.Л.В.Сметанюк14322955
0
СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ "БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ НАУКОВИХ ЗАСАД ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУО.Л. Зарицька18083051
0
Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: теоретичний і практичний аспект.Є.М. Смирнова-Трибульска22044135
0
Метод проектів на уроках інформатики – спосіб розвитку інформаційної компетентності учнів.О. Старих19633988
0
Навчання теорії програмування: методологія та основні поняттяМ.C. Нікітченко13731661
0
Нові підходи до розробки навчального програмного забезпечення для студентів математичних спеціальностей.С.М. Толкунов13431640
0
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З УРАХУВАННЯМ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.В. Н. Ковальчук20192782
0
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у Вищих навчальних закладах”.Я. Б. Федорова13902788
0
До питання навчання ІТ-спеціалістів у класичних університетахІ.Т. Зарецька12752717
0
Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”.І. Є. Черненко15802801
0
On-Line образование: формирование конкурентных преимуществ.Г.Г. Гарднер17492728
0
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІК.P. Колос19532625
0
Створення типової електронної бібліотеки вищого навчального закладу.В.О. Бабенко15483537
0
Адаптація учбового плану бакалавра спеціальності “Інформатика” Херсонського державного університету до Computing Curricula(CC)М. С. Львов13462567
0
ТВОРЧІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ.А.А. Поліщук17392607
0
Аналіз інформаційного фонду бібліотеки вищого навчального закладу.М.Л. Друченко14553078
0
Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета.М. С. Львов15962737
0
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.М.І. Савченко26293375
0
Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузуГ. М. Кравцов13563179
0
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ОСВІТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.В.О. Щєлко21862663
0
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання.О. Г. Глазунова22223552
0
Проектування студентами ППЗ з шкільного курсу фізики як спосіб оволодіння методичним компонентом діяльності вчителяВ. Д. Шарко17193252
0
Симетричний Блоковий rsb-32 криптографічний алгоритм з параметрами шифрування, що динамічно змінюються.А.Я. Білецький16063171
0
Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення.Ю.С. Сергєєв13882540
0
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади в межах співпраці з європейськими партнерамиС.Г. Білорусов13453556
0
Модель контроля знаний системы дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”Г. М. Кравцов17152753
0
Роль українських університетів при створенні “технологічних інкубаторів”Г.Г. Гарднер12561668
0
ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІН.І. Поліхун19203277
0
Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій.І.В. Шабаліна14513132
0
ІНТЕГРАЦІЯ ОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИО.О. Сокуренко18703617
0
Особенности генерации отчетов в информационных системах управления вузомК. А. Федорченко12612625
0
Використання програмного засобу “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9 клас” при вивченні алгебри у 7-9 класахВ.А. Крекнін16513283
0
Зміст підготовки висококваліфікованого фахівця з інформаційних комп’ютерних технологій у контексті когнітивних процесів (на прикладі програмування)М.Б. Головін12072685
0
Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання “WebAlmir”.В. С. Круглик17202813
0
Графічний метод розв’язання алгебраїчних задач та його реалізація у програмному засобі “Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9”.Н. М. Львова14353241
0
Термін у лінгвістичній інформатиціВ.М. Сорокін14072281
0
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій.М. С. Львов16943808
0
Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології” (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”).Г.В. Пацукова13603026
0
Особливості моделі дистанційного навчання в освітньому порталіЮ.Г. Якусевич12442625
0
Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”)О. О. Гнєдкова14723465
0
Віддалене виконання лабораторних робіт – сучасний поглядО.С. Бичков12901589
0
Діаграма класів UML як засіб моделювання інформаційної системи моніторингу освітиО.Р. Острей20704314
0
Автоматизація підготовки звітної документаціїї ВНЗ з елементами електронного документообігуМ.O. Мельник16972242
0
Особливості запровадження компетентнісного підходу: досвід україни та країн ЄвропиО.В. Овчарук14633156
0
Стандарти імпорту/експорту навчального матеріалу в системах дистанційного навчанняП.І. Федорук13022554
0
Дистанційна освіта: проблеми теорії та протиріччя практикиВ.Л. Шевченко16252389
0
ІКТ грамотність – вимога сучасних систем освіти зарубіжних країн (досвід США)І.Д. Малицька13882906
0
Уніфікований програмно-апаратний комплекс автоматизації процесу створення та накопичення сучасних навчальних матеріалівВ. В. Поліновський13592494
0
Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ.І.В. Стеценко24043089
0
Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентівП.П. Лізунов14682497
0
Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування.Б.М. Ляшенко12202199
0
Інтелектуальна автоматизована система контролю знань студентів вищих навчальних закладів.Р.В. Рачок14662306
0
Застосування інформаційних технологій у контролі знань студентів із економічних дисциплін.Кобець В.М.13031529
0
Особливості створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів.Н. В. Осипова12462208
0
Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу.Н.В. Рябова12392528
0
Сучасний підхід до використання інформаційних технологій у організації та проведенні навчального процесу.Ю.В. Черний12091410
0
Дослідження та аналіз напрямів діяльності ВНЗ політехнічного профілю за типологічним рядом.А.Й. Савицький12922309
0
МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ IT-ПРОФЕССИОНАЛА. СОЗДАНИЕ МОТИВИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОТ ШКОЛЫ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫМ. С. Завилейский19592631
0
ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Колгатін22584731
0
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬО. Г. Кузьмінська20866165
0
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ MS POWER POINTА. М. Манжула19605903
0
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗІ.В. Герасименко23005045
0
ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ ДИСЦИПЛІН МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮЛ.В. Кравцова14984944
0
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИО.В. Струтинська19095439
0
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮЗ.Н. Сейдаметова18243131
0
МЕРЕЖА ПАРТНЕРСТВО В НАВЧАННІ ДЛЯ ОСВІТЯН УКРАЇНИХ.В. Середа20855263
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІЇ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» В МЕРЕЖЕВИХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИЛ.Є. Соколова17404254
0
ВЕБИНАР КАК ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛВ. О. Царенко15216177
0
АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВА.А. Кобозєва16152939
0
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІО. С. Маковоз17257183
0
ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТІС.Н. Сєйтвелієва293218373
0
ОНТОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЗАДАЧАХ ПОШУКУ І СОРТУВАННЯН. В. Осипова15514259
0
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИВ. Д. Шарко18044237
0
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ”Т.Л. Гончаренко17104597
0
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – НЕОБХІДНА УМОВА ПЕРЕХОДУ ШКОЛИ НА ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯД.В. Грабчак15476566
0
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ТЕОРІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ»А.О. Солодовник16474761
0
СТРУКТУРИЗАЦІЯ СФЕР ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇК.І. Скрипка13543957
0
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИІ.В. Коробова15916439
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВВ. С. Круглик18433269
0
СИСТЕМА САЙТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУВ.В. Осадчий11873999
0
ТЕХНОЛОГІЇ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ, ІКТ-АУТСОРСІНГ ТА НОВІ ФУНКЦІЇ ІКТ-ПІДРОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І НАУКОВИХ УСТАНОВ.В.Ю. Биков17386049
0
ПРО ДЕЯКІ РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТЕОРІЇ МНОЖИН В КУРСІ ІНФОРМАТИКАХ.А. Костадинова13763854
0
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ – ІНФОРМАТИКАА.А. Кобозєва12173536
0
КОМП’ЮТЕРНА ГРА «ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН» ЯК ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА «АТОМНА ФІЗИКА»А.В. Федоров18795299
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИВ. Д. Шарко32066797
0
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕРАХУНКУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬО. Й. Вейцбліт13963713
0
АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ В КОНТЕКСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ПРОГРАМНИХ СТРУКТУРМ.Б. Головін14023200
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ У МОРСЬКОМУ ВУЗІ.О. Гудирева18765454
0
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ. В. Зайцева12173443
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІІ.А. Кінаш13586561
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ПАКЕТУ СИМВОЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ MAPLE НЕЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПОПИТУ І РІВНОВАЖНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПРИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АСИМЕТРІЇВ. М. Кобець11793021
0
АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА КОМПОНЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА ДЕМОНСТРАЦІЇМ.Б. Максимович12473215
0
СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯГ. М. Кравцов14203733
0
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ І СОРТУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІР. Саган15983368
0
ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЕ.О. Козловський13426905
0
АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВІ. Алексейчук12973357
0
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНТЕРАКТІВНІ ЗАСОБИ В НАВЧАННІ ПРОГРАМУВАННЯЛ. М. Меджитова13454163
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В АЛГОРИТМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов16996317
0
ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВТ. Семакова10152819
0
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»О. О. Гнєдкова15663966
0
ГУМАНІЗАЦІЯ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ В ЦИХ ПРОЦЕСАХЮ. І. Сінько13634734
0
ПРО ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФОРМИ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА В ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХС.М. Денисенко12903535
0
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКАС.В. Шаров14204134
0
ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМИ MICROSOFT EXCEL ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ З МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХТ. С. Джежуль14493238
0
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯМ. Шишкіна15844934
0
ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ У 7-9 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ НАОЧНОСТЕЙ”І. Є. Черненко14044674
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ПРИСТРОЮ EPRESENTER У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИО. Доброштан13244875
0
РЕДАКТОР КОДУ В СТРАТЕГІЇ АРХІТЕКТУРНОГО ІТЕХНОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРОГРАМ ПРИ ВИКОНАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУЄ. А. Алфьоров11753293
0
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА З УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПІДТРИМКОЮ ІНТЕРПРЕТАТОРІВ ПІДМНОЖИН МОВ ПРОГРАМУВАННЯА. Лаврик12263042
0
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯМ.О. Дубовик15636281
0
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗВИТКУ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИТ. В. Левадна14094282
0
ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВС.Г. Литвинова15703637
0
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКАО.Л. Сидоренко-Ніколашина13264002
0
ФУНКЦIОНАЛЬНIСТЬ KSU FEEDBACK 3.0С.О. Тiтенок16513361
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИО.І. Іваницький17263336
0
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯЮ.Г. Запорожченко24542710
0
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРОВАНИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХОДИГ. М. Кравцов18883503
0
ПРО СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІВ.М. Кухаренко30795074
0
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙЯ.Б. Самчинська15202387
0
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ І ІНШИХ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИЮ. І. Сінько18082382
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИІ.А. Хижняк17632940
0
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАМ.П. Шишкіна21142741
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯІ. Є. Черненко17503228
0
НЕГАМІЛЬТОНОВА КВАНТОВА МЕХАНІКА ТА ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АТРАКТОРІВ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ.О. Й. Вейцбліт14622962
0
КОНСТРЕЙНТНИЙ РОЗВ’ЯЗУВАЧ, ЗОСНОВАННИЙ НА ПРОПАГАТОРАХ В IMSІ.О. Блинов16982964
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРОГРАМНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ У СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯO.O. Гнєдкова17702925
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ З ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНУ.П. Когут20084182
0
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВС.В. Пуляєв15513259
0
БАЗОВІ МОДЕЛІ В КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Г. Колгатін16983247
0
ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИО. В. Співаковський17773095
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МАЙКРОСОФТ В ІТ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗО.В. Юрченко19923313
0
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВА. В. Фельбуш361377
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙВ. Д. Шaрко17494324
0
ДЕЯКІ КОМБІНАТОРНІ ЗАДАЧІ З БІНАРНИМИ МАТРИЦЯМИ НА КУРСАХ ПРОГРАМУВАННЯК.Я. Йорджев16934011
0
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВГ.А. Білецька22044288
0
НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗО.М. Гавриленко16404402
0
ОБ’ЄКТНА МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТЕ. О. Козловский16983552
0
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИВ. С. Круглик17352390
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ОБ’ЄМУ ТЕТРАЕДРА ЗА ДОВЖИНАМИ ЙОГО РЕБЕРВ. І. Кузьмич18323390
0
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.В. Олефіренко23495147
0
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ СТУДЕНТАМИ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ MICROSOFT WORD»Я.Б. Самчинська16723016
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИІ.А. Хижняк16952921
0
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУЮ.Г. Якусевич17073534
0
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ «ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙЕ.В. Азадова15022745
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИО.С. Воронкін23183621
0
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇО.С. Головня16593569
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ.Л. Гончаренко24843773
0
ОСВІТНІЙ WEB-КВЕСТ ЯК НОВА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ З ФІЗИКИД.В. Грабчак19576528
0
МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ПЛОЩАДКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИВ.Б. Дем’яненко19203215
0
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРОВАДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХО. О. Доброштан27314140
0
КОМПОНЕНТИ АДАПТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ДЛЯ УРОКІВ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮК.О. Косова21413119
0
ЗМІСТОВИЙ, МЕТОДИЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВВ. В. Коткова16963588
0
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНІ.Д. Малицька18345318
0
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІІ.В. Пліш24023387
0
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯЗ.Н. Сейдаметова18263220
0
СУЧАСНІ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВІ. В. Сокол18223998
0
MIND-MAPPING ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ З ФІЗИКИА.О. Солодовник18464580
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)М.А. Шиненко2405011025
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ СШАН. М. Щур18143593
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМІСТІВ У ВНЗО.М. Спірін450285
0
ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУО. В. Співаковський27233812
0
СИНТЕЗ ПРИМІТИВНИХ МАТРИЦЬ НАД СКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ ГАЛУА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯО.А. Білецький18903479
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇО.І. Іваницький18213085
0
ПІДГОТОВКА БІЗНЕС-АНАЛІТИКІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ РОСІЇС. В. Крюков15993491
0
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВЕ.И. Лазарева16012950
0
СИСТЕМИ ОНЛАЙНОВОГО НАВЧАННЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ, КОМПОНЕНТИ, УСПІШНІ ПРОЕКТИВ.А. Темненко20603025
0
СЛАБКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ПРОТИДІЇ ГЛОБАЛЬНИМ МIЖНАРОДНИМ ОПЕРАЦIЯМ: МЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯО.А. Тихомиров16712861
0
МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ДІАГНОСТУВАННЯВ. Д. Шарко22805728
0
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «ШКОЛА-МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК» ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕСС.Ю. Білоус16403023
0
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.А. Воропай21474127
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇН.Б. Грицай23205124
0
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВЕ.А. Журан13743168
0
МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ЗА СТИМУЛАМИ РОЗМІРУ НЕПРЯМОГО ПОДАТКУ ДЕРЖАВОЮВ. М. Кобець14663081
0
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ БАЗ ДАНИХ З ВКЛАДЕНИМИ СТРУКТУРАМИ В MS EXCELЛ.В. Кравцова19423502
0
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙМ.О. Вінник19583439
0
ТОРГОВА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: ІСТОРИЧНІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ФАКТОРИС. Мазоль15263193
0
ГЕОМЕТРИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ТРИВИМІРНИХ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИРЕНДИПОВОЇ СІМ’ЇО.С. Манойленко15962749
0
ІНТЕГРАЛЬНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПІДХОДИ В АНАЛІЗІ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУТ.В. Паєнтко20443626
0
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ РОСТОВСКОЇ ОБЛАСТІ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)Л.П. Рунова21273891
0
ІНФОРМАТИКА В ІГРАХ ДЛЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИЛ. М. Меджитова19913920
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОРГАНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИН.В. Семенюк17703584
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХЮ. І. Сінько18646095
0
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИА.Б. Веліховська17943009
0
КОМП’ЮТЕРНИЙ ТРЕНАЖЕР-КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИКИН.І. Тихонська19842891
0
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙА.Г. Чайковский17193537
0
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ ІЗ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙО.В. Ліскович39455649
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯН.І. Соловйова18592828
0
ГІБРИДНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ПІВДНЯ РОСІЇ)В.В. Селютин15753893
0
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙБ. М. Андрієвський16222702
0
КОНВЕЄРНИЙ АНАЛОГ МАТРИЧНОГО ПРОТОКОЛУ ДІФФІ-ХЕЛЛМАНАО.А. Білецький12432996
0
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО НАСТРОЮВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ПРИКЛАДНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМА.Ю. Дорошенко13132595
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»А.В. Яцишин19054416
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМАВ. Д. Шарко14153834
0
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАР ОРІЄНТОВАНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИВ. О. Царенко16962666
0
ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ СТИЛІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУТ.М. Деркач13092594
0
УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИЮ.Ю. Дюлічева24685934
0
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВВ. В. Коткова13313669
0
ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВВ. С. Круглик16692676
0
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВЛ. А. Пермінова16393213
0
СИСТЕМА NOTALYZER ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІО.І. Янушкевич15812637
0
ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙМ.А. Федонюк13142959
0
ВИКОРИСТАННЯ SMART BOARD ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 10 КЛАСІО.О. Вакульчик16743167
0
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВС.М. Іванова17833083
0
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬВ.В. Котяк13623048
0
ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ Й ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІЛ. А. Карташова15523040
0
ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІВ.Ю. Биков20583166
0
ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВВ.В. Лапінський37344510
0
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИА. М. Гуржій19123817
0
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В РАЗІ НЕВІДОМОЇ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУВ. В. Кузьмінов18832887
0
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИВ.Я. Кархут18233813
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМТ.Л. Мазурок17663041
0
НАВЧАННЯ ХМАРНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВГ.С. Сейдаметов19933816
0
ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРЫ СЛОЖНОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ “KSU FEEDBCK ” В КОНТЕКСТЕ ЧАСТИЧНО ИЗВЕСТНЫХ ТРЕБОВАНИЙС.О. Тітенок16513175
0
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИМ.І. Шерман16172938
0
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.В. Бахмат17613366
0
ПРОЕКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СЛАЙДІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙГ. В. Брянцева17362937
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.А. Воропай16193635
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАПН УКРАЇНИН.Т. Задорожна20463112
0
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИЮ.Г. Запорожченко17574918
0
СТЕРЕОМЕТРІЯ З КОМП’ЮТЕРОМ?О.П. Зеленяк18693932
0
ПОБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» НАПН УКРАЇНИА.В. Кільченко18823305
0
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯВ. М. Кобець15092632
0
СЕМАНТИЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯВ. С. Круглик15842955
0
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВС.Г. Литвинова15443878
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИІ.В. Пліш27303124
0
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ І СИНЕРГІЗМ ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВІ. Ю. Регейло18663708
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗІ.В. Сальник17262814
0
ПРОСУВАННЯ Й РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РИНКУ УКРАЇНИЯ.Б. Самчинська16023601
0
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИЄ.О. Співаковська29136935
0
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИТ.В. Тихонова20953240
0
СТРАТЕГІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІЛ.М. Алфьорова17652870
0
ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ Е-СЦЕНАРІЮ СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИВ.Б. Дем’яненко18612653
0
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙЛ.І. Дідух14112761
0
РЕСУРС НАВЧАННЯ «WIKI-ДОКУМЕНТ» В СИСТЕМІ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Є. О. Козловський18513076
0
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІДН.О. Кушнір18983127
0
ВІРТУАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМАХ ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНІ.Д. Малицька20094512
0
ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВВ.О. Потієнко14473458
0
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП‘ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗУ ЕКСПЕРИМЕНТУГ.М. Ракович17142737
0
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇВ.П. Татауров27064649
0
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ»В.С. Шелудько17682843
0
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІМ.П. Шишкіна28653623
0
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЛ.С. Колгатіна16413333
0
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩОЇ ШКОЛИС. В. Крюков16323080
0
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯІ. Є. Черненко12992594
0
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ В РАМКАХ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯА. Ф. Манако16681728
0
АЛГОРИТМ КОРИГУВАННЯ ТЕСТОВИХ БАЛІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СКЛАДНОСТІ ЗАВДАНЬС.А. Раков16413665
0
ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК “УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МУЗИКА”:ЗМІСТ, СТРУКТУРА, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИШІЛ. Г. Гаврілова20172891
0
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИВ. В. Денисенко16653287
0
ІНТЕГРАЦІЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІТ. В. Зайцева13162796
0
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИЮ.Г. Запорожченко13923822
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯГ. М. Кравцов22224178
0
КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ МОВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯВ. С. Круглик14583099
0
МЕТОДИ РОБОТИ КУРАТОРА ЗМІСТУВ.М. Кухаренко15752958
0
ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИЛ.В. Ноздріна13833682
0
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІВ. П. Олексюк17014121
0
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ МЕРЕЖТ.О. Пушкарьова15122661
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИН. В. Рашевська21814572
0
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ.Я. Вдовичин30834965
0
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІВ. М. Косик15934121
0
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬН.М. Матросова17862860
0
АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮО. Р. Олексюк19482806
0
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПОПИТУ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ КОРЕКТНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ЕФЕКТУ ЗАМІЩЕННЯВ.В. Попов15793109
0
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ФІРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ, УПРАВЛІННЯ І НАВЧАННЯВ. В. Селютін14742951
0
DL СИСТЕМИ В АРАБСЬКОМУ СВІТІ: ДЕЯКІ ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯЗ. Умерова14632534
0
КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВЗ.Н. Сейдаметова19154231
0
МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР І МОБІЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВІТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯВ.Ю. Биков30164096
0
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ КОДІВ РІДА-СОЛОМОНА У ПРОСТОРІ ІЗОМОРФНОГО ЗОБРАЖЕННЯМ. А. Якимчук12992784
0
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИТ. І. Туркот21022501
0
3D - ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕКУРСИВНИХ РОЗГОРТОК З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИІ. І. Лазурчак15002728
0
МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИМ. І. Бабенко13563002
0
ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ О. Д. Данілов12102832
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇЄ.В. Долинський15743607
0
ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІТ. В. Зайцева14273298
0
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИК.Р. Колос15692771
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВН.В. Сороко15403176
0
ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІКПСЮ.Г. Тарасіч24254487
0
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙН.О. Кушнір17384110
0
ОНЛАЙН СЕРВІСИ У «ВІДКРИТІЙ» СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВТ.С. Попко10701353
0
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ.В. Модестова11472926
0
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУТ.В. Паєнтко11062433
0
ВЕБІНАР ЯК РІЗНОВИД ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЙОГО МІСЦЕ У МЕРЕЖЕВОМУ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІО.Д. Словінська12803029
0
ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЧАСИ УНР ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙЛ.В. Артемова15462579
0
ПРИМІТИВНІ МАТРИЦІ ТА ГЕНЕРАТОРИ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ГАЛУАА.Я. Білецький10433448
0
КОНСТРУЮВАНННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИВ.А. Кушнір15252978
0
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗНАНЬМ. С. Львов11282181
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВІДЕО-КОНСУЛЬТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВМ.І. Шерман13712318
0
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ІЄРАРХІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХОМИХ ФІЗИЧНИХ ОБ'ЄКТІВМ. І. Бабенко11081531
0
КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ВИКЛАДАЧА ВНЗВ. В. Денисенко23233641
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВЮ.Ю. Дюлічева13643880
0
МУЛЬТИМЕДІЙНА ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З ФИЗИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЕ. О. Козловский20334856
0
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМВ. С. Круглик11592579
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВІ.В. Онищенко12502509
0
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МОВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИО.В. Саган10991038
0
ПСИХОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА, РЕФЛЕКСИВНИЙ, МОТИВАЦІЙНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЙЧНИЙ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІСУБ’ЄКТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІЄ.О. Співаковська13283163
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ І ВІДВІДУВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLEО.А. Щербина14103077
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРОГРАМІСТІВМ.О. Вінник13152840
0
МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ГАЛУЗІ ГЕОМЕТРІЇВ. Б. Григор'єва12463821
0
ОСНОВИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КРИПТОЛОГІЇН. О. Загацька16182592
0
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВО.О. Чумак9222029
0
КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВН. В. Морзе11802724
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВЮ.В. Триус14812495
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЬЮТЕРНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ НА ПОКАЗНИКИ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬМ.І. Шерман10372189
0
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ MOODLEГ.А. Білецька10602222
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИT.В. Зайцева11922616
0
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОСВІТНІХ УСТАНОВ: ДО 15-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИМ.П. Шишкіна16102441
0
КОМБІНОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ»О. О. Гнєдкова12252518
0
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ EPRINTS (ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ)С.М. Іванова16313223
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ SAGEMATH CLOUD У НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУМ.В. Попель10891418
0
ЮЗАБІЛІТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМХ.В. Середа9431211
0
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВА.С. Сухіх11211614
0
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИА.В. Яцишин19644843
0
ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІЛ.С. Колгатіна10012178
0
НАВЧАННЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ І ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ PYTHONМ. Львов11292565
0
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВИСУ GOOGLE DOCS У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИН. Пономарева9092496
0
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІЮ. Запорожченко13402959
0
ХМАРНІ СЕРВІСИ MICROSOFT В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Г. Кравцов15622852
0
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ» ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИО. Муковіз11242661
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MAXIMA ЯК ЗАСОБУ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИУ. Когут9711936
0
ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИЄ. Яковенко-Глушенкова9562138
0
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙА. Владимирова9122368
0
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 90-Х РОКАХ XX СТ. – НА ПОЧАТКУ XXI СТ.О. Воронкін15704557
0
МОДЕЛЬ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУС. Литвинова13082433
0
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬВ. Олексюк11873526
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕПОЗИТАРІЇВ В УКРАЇНІО. Олексюк9972759
0
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВН. Осипова11243708
0
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇІ. Сокіл9053885
0
ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙО. Глазунова9331960
5
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВН. В. Степаненко361377
0
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У НАВЧАННІВ. Корнута12182216
0
МОДЕЛЬ СТУДЕНТА Й АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГРАМАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИМ. Костіков11061992
0
ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН КУРС «КУРАТОРА ЗМІСТУ»В. Кухаренко14531355
0
КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИКЛАДИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇМ. Вінник8961767
5
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Й КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ»Я. Самчинська11142299
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ОБЛАСТІ "МАТЕМАТИКА"М. Гаран15192693
0
ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БАЗ ЗНАНЬ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМЛ. Черемісіна11142493
0
ЗАДАЧІ З МАТЕМАТИКИ ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУВ. Кушнір9232422
0
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ. Л. Архіпова14693545
0
ТАБЛИЧНІ КРИПТОГРАФІЧНИ ПРИМІТИВИ НЕЛІНІЙНОЇ ПІДСТАНОВКИА.Я. Білецький8792022
0
РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ OF-LINE ПРОМІЖНОГО (МОДУЛЬНОГО) ТЕСТУВАННЯ З ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЄЮ, ЯКА СТИМУЛЮЄ СТУДЕНТА ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВМ.П. Мазур9241919
0
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІО.В. Панасюк10062575
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)О.С. Воронкін15763207
0
ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИК.Р. Колос11712152
0
ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ СЕРВІСІВ GOOGLE У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИЛ.М. Олійник12952596
0
МЕДІАСВІТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРАО.В. Саган7382579
0
ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУМ.Г. Друшляк9901945
0
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІМ.П. Шишкіна10001903
0
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІКТВ. Б. Григор'єва11301210
0
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИТ.В. Мукій8492278
0
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ СЕРВІСІВО.О. Петренко9491802
0
ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНІХ РІВНЕЙ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ОСВІТИТ.В. Філатова7931823
0
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІА.Е. Асанова10821858
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ У ВНЗ УКРАЇНИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯВ.В. Осадчий9891152
0
ІКТ ЯК НЕВІДЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО–ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬБ. М. Андрієвський766909
0
ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПОДІЙ ЗАДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАТЕМАТИКИЄ.А. Гаєв564888
0
ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗЮ.Г. Тарасіч8091239
0
ІТЕРАЦІЙНІ АЛГОРИТМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЕЛ З ФІКСОВАНИМИ ЧАСТОТАМИ ЇХ СИМВОЛІВО. В. Котова756880
0
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВЛ. А. Матвійчук659932
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВО.О. Чумак7661163
0
ШВИДКЕ СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ В КУРСАХ ПЛАТФОРМИ MOODLE 2О.А. Щербина9481171
0
ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУМ.Б. Білоус6791097
0
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИМ.Ю. Борисенко902923
0
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХО.А. Гальчевська10072830
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВВ.Є. Сєдов9121164
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИВ.В. Шовкун7601071
0
РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДУАЛЬНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮВ.Г. Хоменко853923
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИН.Б. Беньковська8021031
0
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ DELPHІС.В. Петренко8581128
0
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА, ОТРИМАНИХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ KSUFEEDBACKО. В. Співаковський748942
0
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»І.В. Федосова662961
0
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯВ.М. Кухаренко13402284
0
ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСУ WOLFRAM|ALPHA ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙТ.П. Кобильник10631294
0
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИО.С. Воронкін44883844
0
ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»В. В. Лякутін9641092
0
КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАННІUNIX-ПОДІБНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМО.С. Головня667882
0
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВП.П. Грабовський6551427
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MAXIMA ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИУ.П. Когут6071150
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮУ.І. Ляшенко7571498
0
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛИХІ.С. Пічугіна15481159
0
ТЕХНОЛОГІЯ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І ІНФОРМАТИКИ У ВНЗ НА ОСНОВІ MAPLE-СЕРЕДОВИЩАВ.А. Кушнір547626
0
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІТ. О. Вінник616490
0
ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ СТРУКТУРНА СТІЙКІСТЬО. Й. Вейцбліт561350
0
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, НЕОБХІДНИХ МАЙБУТНЬОМУ СУДНОВОДІЄВІО. М. Гудирева646959
0
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХС.М. Денисенко828816
0
УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХІДУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СУДНОВОДІЇВТ. В. Зайцева614572
0
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГАО.В. Саган590964
0
КОМП’ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ FLASH-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУН. О. Загацька632676
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИА.Ю. Кінєшева632648
0
КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИТ.Л. Новицька916726
0
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИІ.С. Столяренко668691
0
УЗАГАЛЬНЕНІ МАТРИЦІ ГАЛУА В ПРОТОКОЛАХ ОБМІНУ КЛЮЧАМИ ШИФРУВАННЯА.Я. Білецький566699
0
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВВ.Б. Григор’єва530555
0
НАУКОМЕТРИКА ТВОРЧОГО ДОРОБКУ МАРІЇ ПЕНТИЛЮК У ЦАРИНІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИС.А. Омельчук464553
0
АНАЛІЗ БАЗОВИХ ДЕФІНІЦІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВО.М. Безбах695932
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИТ.М. Козак603836
0
ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТО. Г. Кузьмінська8411144
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИЛ. А. Пермінова497885
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОН-ЛАЙН КУРСІВЛ.О. Сав'юк535528
0
КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИВ.I. Таточенко688990
0
ФОРМУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА БАЗІ SAGEMATHCLOUDМ.П. Шишкіна726776
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙЛ. С. Шишко503627
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЬЮТОРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУО.С. Воронкін688973
0
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇН.Б. Грицай7441031
0
ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МООС (ДОСВІД ЛКА)Л.В. Ноздріна602655
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВІРТУАЛЬНОЇ ПОЛІСУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІЄ.О. Співаковська539667
0
ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВАЮТ. О. Вінник543631
0
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ТЕСТУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХО. Г. Колгатін551372
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЛ. А. Карташова599695
0
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВН. Г. Бишевець512546
0
ТЕХНІЧНА ОПТИМІЗАЦИЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КРОС-ПЛАТФОРМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЗРУЧНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВЄ. В. Кондратьєв407507
0
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВВ. Е. Седов461755
0
РОЛЬ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИВ.В. Шовкун540629
0
КОГНІТИВНА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ «М’ЯКОГО» МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХА. Н. Хомченко762851
0
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИК.Р. Колос803939
0
КОНЦЕПЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИО.В. Саган692668
0
НЕВСТИГАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАВ. І. Таточенко541704
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ІЗ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИІ.А. Хижняк614816
0
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВС. О. Шлянчак657879
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВС.Л. Барсук452573
0
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУМ.С. Гаран517700
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИО. В. Коротун1019999
0
ДИНАМІКА ПОГЛЯДІВ НА ЕТИКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІО. Г. Колгатін481386
0
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ УНІВЕРСИТЕТУЮ.В. Триус495410
0
ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ ЇХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ. Д. Шарко419665
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В АЛГОРИТМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов394436
0
АВТОРСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙО.С. Воронкін736428
0
ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА УМОВ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАН.О. Кушнір394444
0
ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИО. О. Гнєдкова449339
0
ІНФОРМАТИКА В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИВ.В. Шакотько446550
0
ПАРАМЕТРИЧНА ТРОЯНДА – ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКИ, ПРОГРАМУВАННЯ, ЕСТЕТИКИД. Малініна414818
0
ДИДАКТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АРХІТЕКТОРАЮ.О. Дорошенко329658
0
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ РІВНЯНЬ, ЩО МІСТЯТЬ НЕВІДОМУ ПІД ЗНАКОМ МОДУЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ MAPLE-ТЕХНОЛОГІЇВ.А. Кушнір257533
0
СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА ТА АЛГОРИТМ ЇЇ ПРОДУКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ І ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗВИТКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХЛ.В. Безкоровайна292302
0
ЗАДОВОЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ РОБОТОДАВЦІВ ДО ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХВ. С. Круглик298410
0
ОКРЕМІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВС.О. Лещук508668
0
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО РУХУ ТІЛА ЗАСОБАМИ MATHCADА.В. Антонець422401
0
ВИБІР ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ MOODLEО.А. Щербина377514
0
ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE У НАВЧАННІ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУВ.В. Чернявський304420
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЧНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВО.М. Безбах289420
0
КОРПОРАТИВНА ПОШТА GMAIL СЕРВІСУ GOOGLE APPS ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВНЗА.С. Карпенко399501
0
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДРУЧНИКІВ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 6-ГО КЛАСУІ.Ю. Борисюк292460
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІДЛ.С. Шевченко467406
0
G SUIT FOR EDUCATION ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВО. Г. Кузьмінська485680
0
ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ARDUINO В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА УЧНІВА. Г. Кулинич361326
0
НАВЧАННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮТ.Я. Вдовичин362476
0
МУЛЬТИМЕДІЙНА ЛЕКЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЇ)С.М. Денисенко318323
0
ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ У ПРОЦЕССІ ФОРМУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇІ. В. Холошин256362
0
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙН. Г. Бишевець310346
0
РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО МЕДІАЮ. О. Рибіна572581
0
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ МЕРЕЖЕВИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙВ. В. Стойкова326563
0
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ. С. Круглик360389
0
ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ, ПІДХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРАН. В. Осипова288315
0
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВМ.І. Шерман361377
0
ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ OPEN JOURNAL SYSTEMSО. В. Новицький390343
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУЮ. В. Ботузова354383
0
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРКИ КОМПЕТЕНЦІЙЛ.В. Кравцова326371
0
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ «MINECRAFT: EDUCATION EDITION» У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІО. Е. Коневщинська333505
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІДА. О. Кравченко286214
0
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІВ. В. Концедайло353267
0
ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ В MAPLE-СЕРЕДОВИЩІВ.А. Кушнір191200
0
КОМП’ЮТЕРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗІ СКІНЧЕННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИЩИХ ПОРЯДКІВА. Н. Хомченко102188
0
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИТ.А. Вакалюк142126
0
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ РЕДАКТОР ВІРТУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Г. М. Кравцов145258
0
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ «ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ»В.М. Кухаренко100260
0
ІНФОРМАЦІЙНО-ЗМІСТОВА СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЗМІ» НА ФАКУЛЬТЕТАХ ЖУРНАЛІСТИКИТ. В. Монахова99218
0
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИВ. І. Таточенко109163
0
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІГ. В. Ткачук125242
0
КОРПОРАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ОСВІТІ : ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯО. Ю. Буров99141
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ОПТИКИТ.Л. Гончаренко101103
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОРЕНІВ НА ВІДРІЗКУМ. C. Шепель15141
0
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА WORD ТА MATLABМ. В. Дорошенко11547
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИТ. В. Зубенко11085
0
АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇО. В. Клочко10858
0
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ З ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ-БІОЛОГАО. М. Гасюк7646
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИТ.Я. Вдовичин13693
0
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК ДЖЕРЕЛО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬО.М. Спірін10448
0
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВІДКРИТИХ ЖУРНАЛЬНИХ СИСТЕМ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХЛ. А Лупаренко7491
0
РОЗВИТОК ІНШОМОВЛЕННЄВИХ КОММУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК В УМОВАХ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩАІ. А. Вереітіна6745
0
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАННІ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ СПІЛКУВАННЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮН.В. Кузнецова4866
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОРЕНІВ НА ВІДРІЗКУО. Й. Вейцбліт15141
0
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИС. Л. Проскура7651
0
КАРТА РОЗРОБНИКА ТА АДМІНІСТРАТОРУ САЙТУ КЛІНІЧНОЇ КАФЕДРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУН. А. Лопіна3841
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ-ТРЕНАЖЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИН. В. Добіжа4439
0