Поточний випуск

Locations of visitors to this page

Вхід

Rating by articles

Рейтинг за авторами

Назва статтіАвторПереглядиЗавантаженняОцінка
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОВІДКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Г. М. Кравцов23333038
0
ВИКОРИСТАННЯ WEB ТА МУЛЬТИМЕДІА ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. WEB-МУЛЬТИМЕДІА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ «ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР І РЕНЕСАНС»Є. А. Алфьоров35264833
0
QT ЯК ЗАСІБ БАГАТОПЛАТФОРМОВОЇ РОЗРОБКИД. В. Кутецький17084166
0
ПСИХОЛОГІЯ ШВИДКОЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 2010.Е. В. Кондратьев18762748
0
КАРТОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ ЕФЕКТИВНОГО ВІДБРАКОВУВАННЯ ВЕКТОРНИХ ОБ'ЄКТІВ.І. В. Алексейчук20072848
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВЕБ ОАПІ. П. Ковтушенко19532914
0
ПРОВЕДЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»О. В. Співаковський20963277
4.5
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІО. О. Доброштан26003574
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУО. М. Гудирева236210436
0
КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ «СФЕРИЧНА ТРИГОНОМЕТРІЯ»Т. С. Джежуль21202997
0
ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИІ. Є. Черненко22473108
0
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ППЗ “БН “АЛГЕБРА 7-9”Л. В. Сметанюк30364004
0
ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯВ. Д. Шарко31345725
0
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАЛ. Є. Петухова22194126
0
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИВ. В. Коткова18664295
0
ПРОГНОСТИЧНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙБ. М. Андрієвський24883297
0
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИВ. П. Берман22633368
0
КОМ’ПЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ МОРЕХІДНІЙ АСТРОНОМІЇ.І. В. Сокол19584788
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВЛ. А. Пермінова45603179
0
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ.Г. Бібік31873691
0
НЕСТАНДАРТНІ ЗАДАЧІ ПРИ ВИВЧЕННІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІЙ.В. І. Кузьмич20813013
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МІЖПРЕДМЕТНИХ ПРОЕКТАХ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІЗИКИ.Н. О. Гай20992370
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ.О. М. Боровік22313426
0
ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ ЯК КОМПЕТЕНТНИЙ СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОРТ. Хачіров19794101
0
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ.О. В. Барна48486251
4
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИО. Г. Глазунова26453334
0
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРВІСУ GOOGLE-ГРУПИ В НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІТ. І. Носенко22703792
0
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС – МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ЕКОНОМІСТАМ.Г. Є. Чепорова32433709
0
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»Ю. І. Сінько44023337
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ.В. Б. Григор'єва30244054
0
ТЕСТОВІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО КОНТРОЛЮ ТА КОРЕГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ.Т. С. Колечинцева22963134
0
ПРОЦЕДУРА УСЕРЕДНЕННЯ У МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.Н. В. Валько19063231
0
ОСНОВНА ШКОЛА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ.В. С. Єфіменко18663751
0
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ «КАЛЬКУЛЯТОР» ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧВ. В. Одінцов33073526
0
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ З ІНФОРМАТИКИ (НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 040302)М. С. Нікітченко30863510
0
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВВ. В. Поліновський21922987
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІНО. С. Маковоз23745742
0
ВІЗУАЛЬНА ПІДТРИМКА АЛГОРИТМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ІКТС. А. Волошинов19733115
0
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИМ. В. Сніжко18773035
0
МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МЕТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У АВТОМАТИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Г. Колгатін22772589
0
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯВ. П. Берман29102842
0
АНАЛІЗ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОНКУРСНИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИС. С. Жуковський21423953
0
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ.Д. Є. Щедролосьєв44153222
0
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕБІНАРІВ, ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯО. В. Ігнатенко43546097
0
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИЄ. О. Співаковська-Ванденберг22084660
0
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИЯ. Б. Федорова22783432
0
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. О. Сидоров22583068
0
РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ З МІКРОЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ ISPEZ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLEВ. М. Кобець33232807
0
ТВОРЧЕ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ І ВИШІА. М. Манжула24112973
0
ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ У ПАРТНЕРСТВІ З ПРОМИСЛОВІСТЮВ. А. Єрмолаєв26593443
0
АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ "KSU FEEDBACK"О. В. Співаковський21272989
0
МОДУЛЬ «ВІРТУАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ДОШКА» СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2.0»Є. О. Козловський32323969
0
АЛГОРИТМ ПОШУКУ АТРАКТОРУ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ.О. Й. Вейцбліт19173909
0
МЕТОД РОЗПОДІЛУ УЧБОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЛІНІЙНОГО БУЛЕВА ПРОГРАМУВАННЯС. В. Минухин23773686
0
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В ФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯД. Г. Кравцов19493118
0
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ HELP-СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ ПРОГРАМУВАННЯО. В. Півоварчік19293363
0
МОДЕЛЮВАННЯ БОНУС-МАЛУС СИСТЕМИ З ЧАСТОТНОЮ ТА ВАГОВОЮ СКЛАДОВИМИО. О. Клесов18703476
0
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.Л. І. Білоусова25083427
0
МІЖНАРОДНІ ОНЛАЙН КУРСИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: МОЖИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА МІЖ США ТА УКРАЇНОЮ.Г. П. Баран31582990
0
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ: ДОСВІД ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА.Е. Грэй43093587
0
Групування комплексів багатостадійних обслуговуючих систем.С. Ю. Ігнатов21113154
0
АВСТРІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ CENREC ЯК ПРИКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.Е. Карташова26933016
0
Підхід до ергономічного проектування електронних учбових модулів в умовах відкритої модульної мультимедіа системи.Е. А. Лавров27993012
0
АДАПТИВНА АСУ ВУЗОМ.Є.А. Лавров20603167
0
Питання управління інтеграцією компаній та університетів.О. В. Співаковський22272649
0
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ».Т. Л. Архіпова26993147
0
Вивчення інвестиційного процесу методами математичного програмування.О. Й. Вейцбліт43712859
0
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА.О. М. Гудирева48093437
0
Вчитель інформатики: спеціалізація чи спеціальність?Т. В. Зайцева22763842
0
ЗАГАЛЬНИЙ КАРКАС ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ WEB ДОДАТКІВ.Д. М. Кльонов44482270
0
Впровадження інформаційних технологій контролю знань з економічних дисциплін.В. М. Кобець30301882
0
Дидактичні та етичні вимоги до автоматизованої педагогічної діагностики.О. Г. Колгатін63923989
0
Концептуальні методологічні підходи в професійній підготовці майбутніх фахівців в галузі інформаційної безпеки.М. Г. Коляда20004058
0
Про метрики оцінювання якості електронних навчальних ресурсів.Г. М. Кравцов19891946
0
ДО ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ТЕСТІВ.Л. В. Сметанюк22624823
0
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики.О. Г. Смілянець24702877
0
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАСОБІ “АЛГЕБРА, 8 КЛАС”.І. Є. Черненко22323185
0
СТРУКТУРА ТА МОЖЛИВОСТІ ПМ «СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ» ІНТЕГРОВАНОГО ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА «MATHLOGIC V.2».О. В. Щербіна19842685
0
ДОВІДНИК ІНТЕГРОВАНОЇ СЕРЕДИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ ДЛЯ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ.В. О. Яцюта20223112
0
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ UNIVERSAL OLYMP CHECKER V.1.1.І. В. Алексейчук19162989
0
Тестовий контроль знань та його аналіз на прикладі середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».Є. А. Алфьоров61304483
0
Відповідність системи дистанційного навчання «Основи алгоритмізації та програмування» до міжнародних стандартів якості».К. В. Бакуменко19623098
0
Оптимізація навчального процесу засобами математичного моделювання.І. А. Вереітіна20983573
0
Організація процесу тестування у дистанційному навчанні (на базі системи дистанційної освіти «Херсонський віртуальний університет, 2.0»).О. О. Гнєдкова16781860
0
Використання інформаційних комп’ютерних технологій при викладанні курсу аналітичної геометрії у вищий школі на прикладі педагогічного програмного засобу "аналітична геометрія".В. Б. Григор'єва19663953
0
Діагностика навчальних досягнень з теми «Мова гіпертекстової розмітки HTML».В. С. Єфіменко23943194
0
Проектування та можливості модулю «Лабораторні роботи» інтегрованого середовища «Основи алгоритмізації та програмування».Н. В. Коваленко20552759
0
ІЄРАРХІЯ КОМПОНЕНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З КУРСУ ЛІНІЙНА АЛГЕБРА.В. С. Круглик17803022
0
Формування навчальних інформаційних ресурсів для людей з вадами зору.О. А. Лозицький23193964
0
ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТА.А. В. Мазур18432820
0
Ефективне використання «середовища розв’язання задач» системи дистанційного навчання «Web-Almir» при вивченні курсу лінійної алгебри.М.Б. Максимович16664855
0
Анкетування в інтерактивному освітньому середовищі як засіб формування нового рівня свідомості особистості в умовах інформатизації університетської освіти.І. О. Малюченко19993668
0
Аналіз успішності студентів в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».Ю. Б. Набіт24961991
0
Системи комп‘ютерної математики та їх роль у математичній освіті.Ю. І. Сінько65146312
0
Реалізація методів порівняння множин засобами реляційних СКБД.К. А. Федорченко24042817
0
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯЛ. Є. Петухова24153679
0
ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТІІ. О. Завадський22982827
0
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙЯ. М. Гладкий20703503
0
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ: ЛІНГВІСТИЧНА ПІДСИСТЕМАО.І. Комарницька20893219
0
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯМ.П. Мазур20273312
0
АТЕСТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯО. Г. Глазунова20933701
0
ЕКСПОРТ/ІМПОРТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В АДАПТИВНУ СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯП.І. Федорук.18863325
0
НАПРЯМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТИПОВОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮВ.О. Бабенко21122588
0
СКЛАДОВІ БАЗИ ДАНИХ ТИПОВОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮГабзовська О.Б.,21992981
0
ВИКОРИСТАННЯ GSM АВТОРИЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯО.С. Бичков18101875
0
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІО.В. Гладков19743234
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ НОРМАТИВНИХ ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВВ. М. Кобець36052874
0
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВВ. А. Герасименко20143051
0
РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ СЕМАНТИЧНОГО РЕПОЗИТОРІЮ ДОКУМЕНТІВ ТА ЙОГО ІНТЕГРАЦІЯ З РОЗПОДІЛЕНИМ ОНТОЛОГІЧНИМ ПОРТАЛОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ РЕСУРСІВ МОН УКРАЇНИО.В. Шубкіна21652867
0
ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИО.С. Ветчинкін85323759
0
МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ІНФОРМАТИКИ НА САЙТІ E-OLIMPТ.А. Вакалюк31364067
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMPС. С. Жуковський18182675
0
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРАЇН ЗАРУБІЖЖЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)І.Д. Малицька20783442
0
МАТРИЧНІ АЛГОРИТМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБМІНУ КЛЮЧАМИ ШИФРОВАННЯА.Я. Белецький24444530
0
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІЮ.М. Богачков46123005
0
ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПО КОЛАМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯВ.М. Бакіко21292912
0
СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯО.Ю. Сергєєв18843063
0
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХОВИЩ «ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ» ВНЗТ.Г. Шемседінов18502663
0
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.В. Д. Шарко20914223
0
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КУРСУ ECDL В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.Н.О. Кушнір22923106
0
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИО. В. Співаковський21163170
0
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯГ. М. Кравцов20133044
0
ТЕСТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ КУРСУ ECDLКравцов Г.М., Шарко В.Д.19292916
0
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ.Н. В. Валько57313060
0
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕРАХУНКУ.О. Й. Вейцбліт19133096
0
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.В.Г. Гриценко25044006
0
ВЛАСТИВОСТІ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ РІВНОМІРНО РУХОМОЇ ЗАРЯДЖЕНОЇ ЧАСТИНКИ.О.А. Коновал20143222
0
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРРА МАТЕМАТИКА».В. С. Круглик17872780
0
ВПЛИВ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПІДГОТОВКУ ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1. ФАРМАЦІЯ»Л.В. Філіппова18893425
0
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ ТЕСТОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ.С.О. Шуляк17924838
0
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО КОДУ, НАПИСАНОГО МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ.Є. А. Алфьоров21735217
0
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОДАТКУ ДО ПІДРУЧНИКА «ФІЗИКА 9»Л.Ю. Благодаренко20852836
0
АЛГОРИТМІЧНА ПІДГОТОВКА СУДНОВОДІЇВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов17863245
0
МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГОНАВЧАННЯО. О. Гнєдкова20233371
0
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ "АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ" ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬВ. Б. Григор'єва12983531
0
ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ.В.В. Грицюк29374807
0
МОБІЛЬНІ АМБІЄНТИ У ІНСЕРЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.Д. М. Кльонов16932891
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯ ЗОРУ ЗА ОЗНАКОЮ „ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ”.К.О. Косова34527153
0
ЗАСТОСУВАННЯ SEMANTIC WEB ДО СТВОРЕННЯ КОЛАБОРАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.М.М. Глибовець19193175
0
ПРОЕКТ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ПЕРЕВАГИ SEMANTIC WEBТ.О. Лаврович18682839
0
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО.М. Микитюк17112642
0
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК.О.М. Спірін18283506
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ/ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІО.В. Федоров15453445
0
Створення національної Grid-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень.Г.Д. Кисельов15203097
0
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»Н.О. Кушнір17802777
0
Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами комп’ютерно-орієнтованої системи навчання.В.В. Осадчий13443562
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуД.Л. Федорчук13482721
0
Проблеми використання ресурсів інтернет у професійній підготовці магістрантів.К.П. Осадча19363555
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуМ.Ю. Ракушев13482721
0
Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: шляхи реалізації.Г.П. Досенко27143468
0
Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освітіТ. Л. Архіпова31974217
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуО.О. Писарчук13482721
0
Використання освітнього порталу для дистанційного навчання.Т. В. Зайцева13363007
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуМ.Ф. Пічугін13482721
0
Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу.І.Г. Кисла13423223
0
Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій.Л.С. Колгатіна17253153
0
Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні.В. С. Круглик17504203
0
Розбудова національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» в рамках Державної програми «інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки.Ю.І. Якименко23073337
0
Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологійВ.І. Трофименко45353905
0
Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу “Алгебра, 7 клас”.І. Є. Черненко17322970
0
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІЛ.В. Артеменко20463173
0
Методичні рекомендації вивчення теми “Нормальні форми для формул алгебри висловлень” з використанням інтегрованого програмного середовища “МатЛог”.Ю. І. Сінько13684467
0
UnIT-NET-IEDI, інфраструктура обміну електронними даними.Н.Г.Кеберле18463488
0
Интерактивные обучающие модули в системах дистанционного обучения.Е. О. Козловский12525035
0
ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕВОЛЮЦІЙ І ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНЗИТОММ.В. Жук20623061
0
Архітектура веб-орієнтованої системи віртуальних лабораторій в Грід-інфраструктурі.Ю.В. Бойко18063367
0
Перші результати впровадження програми “Intel® Навчання для майбутнього”Т. В. Зайцева16942967
0
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТ НА БАЗІ ВЕБІНАРІВІ.М. Келеберда19083093
0
Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ.С.О. Шуст16182678
0
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ E-LEARNING ПРОЕКТАМИ У ВНЗ (ДОСВІД ЛКА)Л.В. Ноздріна18973215
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГАЛ.М. Олійник19773890
0
Моделювання інструменту інтерактивної взаємодії “Віртуальна дошка” для проекту “Херсонський віртуальний університет 2.0”Є. О. Козловський16353504
0
Стан та перспективи розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні.А. О. Сєдов21625022
0
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”А.В. Надєєва17912851
0
Математическое моделирование в економических процессах.Л.В.Кравцова17183222
0
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК САМОСТІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ВНЗ УКРАЇНИ.О.С. Воронкін24092576
0
Особливості ІТ-управління у вищих освітніх закладахО. В. Співаковський14523103
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMPС. С. Жуковський17772797
0
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером.В.В. Самсонов15352747
0
Загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій.Ю. І. Сінько16652944
0
Методические и организационные проблемы использования программных средств учебного назначения в высших учебних заведениях при проведении контроля знаний студентов в виде тестирования.Л.В.Сметанюк14763158
0
СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ "БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ НАУКОВИХ ЗАСАД ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУО.Л. Зарицька18953356
0
Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: теоретичний і практичний аспект.Є.М. Смирнова-Трибульска22674644
0
Метод проектів на уроках інформатики – спосіб розвитку інформаційної компетентності учнів.О. Старих20094400
0
Навчання теорії програмування: методологія та основні поняттяМ.C. Нікітченко14081780
0
Нові підходи до розробки навчального програмного забезпечення для студентів математичних спеціальностей.С.М. Толкунов13681745
0
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З УРАХУВАННЯМ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.В. Н. Ковальчук21063017
0
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у Вищих навчальних закладах”.Я. Б. Федорова14082983
0
До питання навчання ІТ-спеціалістів у класичних університетахІ.Т. Зарецька13092946
0
Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”.І. Є. Черненко16423010
0
On-Line образование: формирование конкурентных преимуществ.Г.Г. Гарднер18042949
0
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІК.P. Колос20712833
0
Створення типової електронної бібліотеки вищого навчального закладу.В.О. Бабенко15993830
0
Адаптація учбового плану бакалавра спеціальності “Інформатика” Херсонського державного університету до Computing Curricula(CC)М. С. Львов13732765
0
ТВОРЧІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ.А.А. Поліщук18072795
0
Аналіз інформаційного фонду бібліотеки вищого навчального закладу.М.Л. Друченко15123362
0
Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета.М. С. Львов16242970
0
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.М.І. Савченко27253630
0
Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузуГ. М. Кравцов14003513
0
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ОСВІТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.В.О. Щєлко22752905
0
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання.О. Г. Глазунова23363950
0
Проектування студентами ППЗ з шкільного курсу фізики як спосіб оволодіння методичним компонентом діяльності вчителяВ. Д. Шарко17823594
0
Симетричний Блоковий rsb-32 криптографічний алгоритм з параметрами шифрування, що динамічно змінюються.А.Я. Білецький16643389
0
Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення.Ю.С. Сергєєв14192745
0
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади в межах співпраці з європейськими партнерамиС.Г. Білорусов13753886
0
Модель контроля знаний системы дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”Г. М. Кравцов17482955
0
Роль українських університетів при створенні “технологічних інкубаторів”Г.Г. Гарднер12851763
0
ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІН.І. Поліхун20053601
0
Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій.І.В. Шабаліна14843350
0
ІНТЕГРАЦІЯ ОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИО.О. Сокуренко19543909
0
Особенности генерации отчетов в информационных системах управления вузомК. А. Федорченко12942890
0
Використання програмного засобу “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9 клас” при вивченні алгебри у 7-9 класахВ.А. Крекнін16833575
0
Зміст підготовки висококваліфікованого фахівця з інформаційних комп’ютерних технологій у контексті когнітивних процесів (на прикладі програмування)М.Б. Головін12452920
0
Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання “WebAlmir”.В. С. Круглик17563015
0
Графічний метод розв’язання алгебраїчних задач та його реалізація у програмному засобі “Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9”.Н. М. Львова14653480
0
Термін у лінгвістичній інформатиціВ.М. Сорокін14822483
0
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій.М. С. Львов17474177
0
Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології” (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”).Г.В. Пацукова13863242
0
Особливості моделі дистанційного навчання в освітньому порталіЮ.Г. Якусевич12702919
0
Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”)О. О. Гнєдкова15173776
0
Віддалене виконання лабораторних робіт – сучасний поглядО.С. Бичков13531739
0
Діаграма класів UML як засіб моделювання інформаційної системи моніторингу освітиО.Р. Острей22024851
0
Автоматизація підготовки звітної документаціїї ВНЗ з елементами електронного документообігуМ.O. Мельник17622441
0
Особливості запровадження компетентнісного підходу: досвід україни та країн ЄвропиО.В. Овчарук15193694
0
Стандарти імпорту/експорту навчального матеріалу в системах дистанційного навчанняП.І. Федорук13272735
0
Дистанційна освіта: проблеми теорії та протиріччя практикиВ.Л. Шевченко16982578
0
ІКТ грамотність – вимога сучасних систем освіти зарубіжних країн (досвід США)І.Д. Малицька14343150
0
Уніфікований програмно-апаратний комплекс автоматизації процесу створення та накопичення сучасних навчальних матеріалівВ. В. Поліновський14102711
0
Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ.І.В. Стеценко24513447
0
Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентівП.П. Лізунов14972699
0
Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування.Б.М. Ляшенко12532410
0
Інтелектуальна автоматизована система контролю знань студентів вищих навчальних закладів.Р.В. Рачок15132519
0
Застосування інформаційних технологій у контролі знань студентів із економічних дисциплін.Кобець В.М.13431643
0
Особливості створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів.Н. В. Осипова12892409
0
Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу.Н.В. Рябова12992740
0
Сучасний підхід до використання інформаційних технологій у організації та проведенні навчального процесу.Ю.В. Черний12341557
0
Дослідження та аналіз напрямів діяльності ВНЗ політехнічного профілю за типологічним рядом.А.Й. Савицький13182504
0
МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ IT-ПРОФЕССИОНАЛА. СОЗДАНИЕ МОТИВИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОТ ШКОЛЫ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫМ. С. Завилейский20372850
0
ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Колгатін23344974
0
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬО. Г. Кузьмінська21666701
0
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ MS POWER POINTА. М. Манжула20326230
0
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗІ.В. Герасименко23995277
0
ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ ДИСЦИПЛІН МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮЛ.В. Кравцова15655288
0
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИО.В. Струтинська19845907
0
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮЗ.Н. Сейдаметова18913333
0
МЕРЕЖА ПАРТНЕРСТВО В НАВЧАННІ ДЛЯ ОСВІТЯН УКРАЇНИХ.В. Середа21755597
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІЇ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» В МЕРЕЖЕВИХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИЛ.Є. Соколова18054551
0
ВЕБИНАР КАК ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛВ. О. Царенко15856630
0
АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВА.А. Кобозєва16753180
0
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІО. С. Маковоз17857727
0
ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТІС.Н. Сєйтвелієва303219539
0
ОНТОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЗАДАЧАХ ПОШУКУ І СОРТУВАННЯН. В. Осипова16254610
0
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИВ. Д. Шарко18734476
0
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ”Т.Л. Гончаренко17854880
0
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – НЕОБХІДНА УМОВА ПЕРЕХОДУ ШКОЛИ НА ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯД.В. Грабчак16216855
0
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ТЕОРІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ»А.О. Солодовник17205073
0
СТРУКТУРИЗАЦІЯ СФЕР ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇК.І. Скрипка14084182
0
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИІ.В. Коробова16726828
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВВ. С. Круглик19023470
0
СИСТЕМА САЙТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУВ.В. Осадчий12254240
0
ТЕХНОЛОГІЇ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ, ІКТ-АУТСОРСІНГ ТА НОВІ ФУНКЦІЇ ІКТ-ПІДРОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І НАУКОВИХ УСТАНОВ.В.Ю. Биков18176488
0
ПРО ДЕЯКІ РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТЕОРІЇ МНОЖИН В КУРСІ ІНФОРМАТИКАХ.А. Костадинова14454108
0
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ – ІНФОРМАТИКАА.А. Кобозєва12733771
0
КОМП’ЮТЕРНА ГРА «ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН» ЯК ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА «АТОМНА ФІЗИКА»А.В. Федоров19495774
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИВ. Д. Шарко33137270
0
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕРАХУНКУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬО. Й. Вейцбліт14563991
0
АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ В КОНТЕКСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ПРОГРАМНИХ СТРУКТУРМ.Б. Головін14623425
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ У МОРСЬКОМУ ВУЗІ.О. Гудирева19585945
0
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ. В. Зайцева12733760
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІІ.А. Кінаш14217190
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ПАКЕТУ СИМВОЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ MAPLE НЕЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПОПИТУ І РІВНОВАЖНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПРИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АСИМЕТРІЇВ. М. Кобець12333211
0
АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА КОМПОНЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА ДЕМОНСТРАЦІЇМ.Б. Максимович13053426
0
СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯГ. М. Кравцов14783995
0
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ І СОРТУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІР. Саган16563636
0
ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЕ.О. Козловський14187348
0
АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВІ. Алексейчук13503559
0
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНТЕРАКТІВНІ ЗАСОБИ В НАВЧАННІ ПРОГРАМУВАННЯЛ. М. Меджитова13974449
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В АЛГОРИТМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов17876760
0
ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВТ. Семакова10342925
0
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»О. О. Гнєдкова16384329
0
ГУМАНІЗАЦІЯ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ В ЦИХ ПРОЦЕСАХЮ. І. Сінько14255326
0
ПРО ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФОРМИ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА В ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХС.М. Денисенко13563758
0
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКАС.В. Шаров14754456
0
ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМИ MICROSOFT EXCEL ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ З МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХТ. С. Джежуль15133484
0
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯМ. Шишкіна16375510
0
ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ У 7-9 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ НАОЧНОСТЕЙ”І. Є. Черненко14624961
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ПРИСТРОЮ EPRESENTER У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИО. Доброштан13785317
0
РЕДАКТОР КОДУ В СТРАТЕГІЇ АРХІТЕКТУРНОГО ІТЕХНОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРОГРАМ ПРИ ВИКОНАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУЄ. А. Алфьоров12313555
0
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА З УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПІДТРИМКОЮ ІНТЕРПРЕТАТОРІВ ПІДМНОЖИН МОВ ПРОГРАМУВАННЯА. Лаврик12783240
0
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯМ.О. Дубовик16206930
0
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗВИТКУ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИТ. В. Левадна14704638
0
ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВС.Г. Литвинова17373897
0
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКАО.Л. Сидоренко-Ніколашина13874406
0
ФУНКЦIОНАЛЬНIСТЬ KSU FEEDBACK 3.0С.О. Тiтенок17503554
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИО.І. Іваницький18423568
0
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯЮ.Г. Запорожченко25682946
0
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРОВАНИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХОДИГ. М. Кравцов19833738
0
ПРО СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІВ.М. Кухаренко32235454
0
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙЯ.Б. Самчинська15742603
0
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ І ІНШИХ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИЮ. І. Сінько19232543
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИІ.А. Хижняк18563133
0
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАМ.П. Шишкіна22072926
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯІ. Є. Черненко18473466
0
НЕГАМІЛЬТОНОВА КВАНТОВА МЕХАНІКА ТА ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АТРАКТОРІВ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ.О. Й. Вейцбліт15243205
0
КОНСТРЕЙНТНИЙ РОЗВ’ЯЗУВАЧ, ЗОСНОВАННИЙ НА ПРОПАГАТОРАХ В IMSІ.О. Блинов18013156
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРОГРАМНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ У СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯO.O. Гнєдкова18963136
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ З ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНУ.П. Когут21124561
0
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВС.В. Пуляєв16503517
0
БАЗОВІ МОДЕЛІ В КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Г. Колгатін17913544
0
ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИО. В. Співаковський18793356
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МАЙКРОСОФТ В ІТ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗО.В. Юрченко21013541
0
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВА. В. Фельбуш389479
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙВ. Д. Шaрко18504673
0
ДЕЯКІ КОМБІНАТОРНІ ЗАДАЧІ З БІНАРНИМИ МАТРИЦЯМИ НА КУРСАХ ПРОГРАМУВАННЯК.Я. Йорджев17834224
0
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВГ.А. Білецька22954720
0
НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗО.М. Гавриленко17384835
0
ОБ’ЄКТНА МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТЕ. О. Козловский17973904
0
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИВ. С. Круглик18352640
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ОБ’ЄМУ ТЕТРАЕДРА ЗА ДОВЖИНАМИ ЙОГО РЕБЕРВ. І. Кузьмич19363589
0
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.В. Олефіренко24605510
0
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ СТУДЕНТАМИ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ MICROSOFT WORD»Я.Б. Самчинська17653247
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИІ.А. Хижняк17873162
0
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУЮ.Г. Якусевич18063898
0
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ «ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙЕ.В. Азадова15723059
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИО.С. Воронкін24143826
0
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇО.С. Головня17683893
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ.Л. Гончаренко26034027
0
ОСВІТНІЙ WEB-КВЕСТ ЯК НОВА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ З ФІЗИКИД.В. Грабчак20717452
0
МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ПЛОЩАДКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИВ.Б. Дем’яненко20223448
0
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРОВАДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХО. О. Доброштан28754489
0
КОМПОНЕНТИ АДАПТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ДЛЯ УРОКІВ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮК.О. Косова22593340
0
ЗМІСТОВИЙ, МЕТОДИЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВВ. В. Коткова18043868
0
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНІ.Д. Малицька19315960
0
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІІ.В. Пліш25083779
0
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯЗ.Н. Сейдаметова19203445
0
СУЧАСНІ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВІ. В. Сокол20374308
0
MIND-MAPPING ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ З ФІЗИКИА.О. Солодовник19655136
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)М.А. Шиненко2423311736
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ СШАН. М. Щур19313862
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОГРАМІСТІВ У ВНЗО.М. Спірін488367
0
ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУО. В. Співаковський28404162
0
СИНТЕЗ ПРИМІТИВНИХ МАТРИЦЬ НАД СКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ ГАЛУА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯО.А. Білецький20063785
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇО.І. Іваницький19313372
0
ПІДГОТОВКА БІЗНЕС-АНАЛІТИКІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ РОСІЇС. В. Крюков16593732
0
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВЕ.И. Лазарева16993186
0
СИСТЕМИ ОНЛАЙНОВОГО НАВЧАННЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ, КОМПОНЕНТИ, УСПІШНІ ПРОЕКТИВ.А. Темненко21673278
0
СЛАБКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ПРОТИДІЇ ГЛОБАЛЬНИМ МIЖНАРОДНИМ ОПЕРАЦIЯМ: МЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯО.А. Тихомиров17723195
0
МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ДІАГНОСТУВАННЯВ. Д. Шарко24816311
0
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «ШКОЛА-МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК» ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕСС.Ю. Білоус17443263
0
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.А. Воропай22874497
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇН.Б. Грицай24695542
0
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВЕ.А. Журан14303352
0
МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ЗА СТИМУЛАМИ РОЗМІРУ НЕПРЯМОГО ПОДАТКУ ДЕРЖАВОЮВ. М. Кобець15643283
0
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ БАЗ ДАНИХ З ВКЛАДЕНИМИ СТРУКТУРАМИ В MS EXCELЛ.В. Кравцова20463774
0
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙМ.О. Вінник20783701
0
ТОРГОВА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: ІСТОРИЧНІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ФАКТОРИС. Мазоль16063408
0
ГЕОМЕТРИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ТРИВИМІРНИХ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИРЕНДИПОВОЇ СІМ’ЇО.С. Манойленко16932955
0
ІНТЕГРАЛЬНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПІДХОДИ В АНАЛІЗІ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУТ.В. Паєнтко21493889
0
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ РОСТОВСКОЇ ОБЛАСТІ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)Л.П. Рунова22394282
0
ІНФОРМАТИКА В ІГРАХ ДЛЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИЛ. М. Меджитова20864225
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОРГАНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИН.В. Семенюк18773873
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХЮ. І. Сінько19726879
0
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИА.Б. Веліховська18883342
0
КОМП’ЮТЕРНИЙ ТРЕНАЖЕР-КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИКИН.І. Тихонська21513108
0
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙА.Г. Чайковский18253948
0
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ ІЗ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙО.В. Ліскович41336093
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯН.І. Соловйова19713022
0
ГІБРИДНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ПІВДНЯ РОСІЇ)В.В. Селютин16704207
0
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙБ. М. Андрієвський17272941
0
КОНВЕЄРНИЙ АНАЛОГ МАТРИЧНОГО ПРОТОКОЛУ ДІФФІ-ХЕЛЛМАНАО.А. Білецький13033311
0
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО НАСТРОЮВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ПРИКЛАДНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМА.Ю. Дорошенко13682784
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»А.В. Яцишин20094746
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМАВ. Д. Шарко14884166
0
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАР ОРІЄНТОВАНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИВ. О. Царенко18132894
0
ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ СТИЛІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУТ.М. Деркач13822836
0
УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИЮ.Ю. Дюлічева26046506
0
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВВ. В. Коткова13973997
0
ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВВ. С. Круглик17662870
0
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВЛ. А. Пермінова17563530
0
СИСТЕМА NOTALYZER ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІО.І. Янушкевич16812902
0
ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙМ.А. Федонюк13753185
0
ВИКОРИСТАННЯ SMART BOARD ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 10 КЛАСІО.О. Вакульчик18433489
0
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВС.М. Іванова19083323
0
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬВ.В. Котяк14313318
0
ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ Й ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІЛ. А. Карташова16143361
0
ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІВ.Ю. Биков21663463
0
ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВВ.В. Лапінський42934926
0
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИА. М. Гуржій20444180
0
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В РАЗІ НЕВІДОМОЇ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУВ. В. Кузьмінов19933141
0
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИВ.Я. Кархут19034068
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМТ.Л. Мазурок18763301
0
НАВЧАННЯ ХМАРНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВГ.С. Сейдаметов20914140
0
ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРЫ СЛОЖНОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ “KSU FEEDBCK ” В КОНТЕКСТЕ ЧАСТИЧНО ИЗВЕСТНЫХ ТРЕБОВАНИЙС.О. Тітенок17423383
0
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИМ.І. Шерман16883183
0
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.В. Бахмат18773614
0
ПРОЕКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СЛАЙДІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙГ. В. Брянцева18263200
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.А. Воропай17043998
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАПН УКРАЇНИН.Т. Задорожна21643371
0
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИЮ.Г. Запорожченко18625454
0
СТЕРЕОМЕТРІЯ З КОМП’ЮТЕРОМ?О.П. Зеленяк19894304
0
ПОБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» НАПН УКРАЇНИА.В. Кільченко20363668
0
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯВ. М. Кобець16012847
0
СЕМАНТИЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯВ. С. Круглик16733180
0
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВС.Г. Литвинова16204297
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИІ.В. Пліш29053428
0
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ І СИНЕРГІЗМ ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВІ. Ю. Регейло19854025
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗІ.В. Сальник18193089
0
ПРОСУВАННЯ Й РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РИНКУ УКРАЇНИЯ.Б. Самчинська16973933
0
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИЄ.О. Співаковська29917661
0
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИТ.В. Тихонова22133495
0
СТРАТЕГІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІЛ.М. Алфьорова18703096
0
ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ Е-СЦЕНАРІЮ СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИВ.Б. Дем’яненко19732855
0
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙЛ.І. Дідух14713007
0
РЕСУРС НАВЧАННЯ «WIKI-ДОКУМЕНТ» В СИСТЕМІ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Є. О. Козловський19683326
0
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІДН.О. Кушнір19673404
0
ВІРТУАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМАХ ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНІ.Д. Малицька21454976
0
ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВВ.О. Потієнко15103708
0
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП‘ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗУ ЕКСПЕРИМЕНТУГ.М. Ракович18092976
0
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇВ.П. Татауров28714901
0
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ»В.С. Шелудько18623053
0
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІМ.П. Шишкіна30243939
0
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЛ.С. Колгатіна17903629
0
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩОЇ ШКОЛИС. В. Крюков17063278
0
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯІ. Є. Черненко13712813
0
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ В РАМКАХ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯА. Ф. Манако17721811
0
АЛГОРИТМ КОРИГУВАННЯ ТЕСТОВИХ БАЛІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СКЛАДНОСТІ ЗАВДАНЬС.А. Раков17583957
0
ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК “УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МУЗИКА”:ЗМІСТ, СТРУКТУРА, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИШІЛ. Г. Гаврілова21393100
0
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИВ. В. Денисенко17663500
0
ІНТЕГРАЦІЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІТ. В. Зайцева13892993
0
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИЮ.Г. Запорожченко14514125
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯГ. М. Кравцов24294568
0
КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ МОВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯВ. С. Круглик15443333
0
МЕТОДИ РОБОТИ КУРАТОРА ЗМІСТУВ.М. Кухаренко16363227
0
ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИЛ.В. Ноздріна15294035
0
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІВ. П. Олексюк18084423
0
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ МЕРЕЖТ.О. Пушкарьова16182997
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИН. В. Рашевська23215030
0
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ.Я. Вдовичин32655412
0
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІВ. М. Косик16974432
0
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬН.М. Матросова19253221
0
АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮО. Р. Олексюк20923009
0
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПОПИТУ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ КОРЕКТНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ЕФЕКТУ ЗАМІЩЕННЯВ.В. Попов16723459
0
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ФІРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ, УПРАВЛІННЯ І НАВЧАННЯВ. В. Селютін15823157
0
DL СИСТЕМИ В АРАБСЬКОМУ СВІТІ: ДЕЯКІ ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯЗ. Умерова15592718
0
КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВЗ.Н. Сейдаметова20464571
0
МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР І МОБІЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВІТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯВ.Ю. Биков32054406
0
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ КОДІВ РІДА-СОЛОМОНА У ПРОСТОРІ ІЗОМОРФНОГО ЗОБРАЖЕННЯМ. А. Якимчук14003078
0
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИТ. І. Туркот22122727
0
3D - ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕКУРСИВНИХ РОЗГОРТОК З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИІ. І. Лазурчак15933004
0
МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИМ. І. Бабенко14503345
0
ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ О. Д. Данілов12763044
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇЄ.В. Долинський16494028
0
ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІТ. В. Зайцева15073665
0
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИК.Р. Колос16542998
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВН.В. Сороко16153404
0
ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІКПСЮ.Г. Тарасіч24955226
0
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙН.О. Кушнір18374400
0
ОНЛАЙН СЕРВІСИ У «ВІДКРИТІЙ» СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВТ.С. Попко11281437
0
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ.В. Модестова12163186
0
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУТ.В. Паєнтко11772670
0
ВЕБІНАР ЯК РІЗНОВИД ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЙОГО МІСЦЕ У МЕРЕЖЕВОМУ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІО.Д. Словінська13533329
0
ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЧАСИ УНР ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙЛ.В. Артемова16172799
0
ПРИМІТИВНІ МАТРИЦІ ТА ГЕНЕРАТОРИ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ГАЛУАА.Я. Білецький10893814
0
КОНСТРУЮВАНННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИВ.А. Кушнір16523306
0
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗНАНЬМ. С. Львов11902468
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВІДЕО-КОНСУЛЬТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВМ.І. Шерман14422560
0
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ІЄРАРХІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХОМИХ ФІЗИЧНИХ ОБ'ЄКТІВМ. І. Бабенко11841616
0
КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ВИКЛАДАЧА ВНЗВ. В. Денисенко25414025
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВЮ.Ю. Дюлічева14364303
0
МУЛЬТИМЕДІЙНА ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З ФИЗИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЕ. О. Козловский22945366
0
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМВ. С. Круглик12332857
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВІ.В. Онищенко13462810
0
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МОВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИО.В. Саган11611103
0
ПСИХОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА, РЕФЛЕКСИВНИЙ, МОТИВАЦІЙНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЙЧНИЙ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІСУБ’ЄКТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІЄ.О. Співаковська13963431
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ І ВІДВІДУВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLEО.А. Щербина15243432
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРОГРАМІСТІВМ.О. Вінник14243130
0
МЕТОДИЧНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ В ГАЛУЗІ ГЕОМЕТРІЇВ. Б. Григор'єва13734214
0
ОСНОВИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КРИПТОЛОГІЇН. О. Загацька17172905
0
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПІД ЧАС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВО.О. Чумак9782368
0
КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВН. В. Морзе13482943
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВЮ.В. Триус15872731
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЬЮТЕРНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ НА ПОКАЗНИКИ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬМ.І. Шерман11032383
0
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ MOODLEГ.А. Білецька11632460
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИT.В. Зайцева13042928
0
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОСВІТНІХ УСТАНОВ: ДО 15-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИМ.П. Шишкіна17482670
0
КОМБІНОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ»О. О. Гнєдкова13222762
0
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ EPRINTS (ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ)С.М. Іванова17193553
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ SAGEMATH CLOUD У НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУМ.В. Попель11531530
0
ЮЗАБІЛІТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМХ.В. Середа10081292
0
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВА.С. Сухіх11901765
0
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИА.В. Яцишин22645510
0
ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІЛ.С. Колгатіна10622402
0
НАВЧАННЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ І ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ PYTHONМ. Львов12152832
0
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВИСУ GOOGLE DOCS У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИН. Пономарева9632736
0
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІЮ. Запорожченко14223221
0
ХМАРНІ СЕРВІСИ MICROSOFT В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Г. Кравцов16743170
0
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ» ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИО. Муковіз11992945
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MAXIMA ЯК ЗАСОБУ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИУ. Когут10222162
0
ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИЄ. Яковенко-Глушенкова10492369
0
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙА. Владимирова9792620
0
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 90-Х РОКАХ XX СТ. – НА ПОЧАТКУ XXI СТ.О. Воронкін17575125
0
МОДЕЛЬ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУС. Литвинова13902684
0
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬВ. Олексюк12953923
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕПОЗИТАРІЇВ В УКРАЇНІО. Олексюк10663037
0
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВН. Осипова12164221
0
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇІ. Сокіл9754204
0
ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙО. Глазунова10292181
5
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВН. В. Степаненко389479
0
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У НАВЧАННІВ. Корнута13362576
0
МОДЕЛЬ СТУДЕНТА Й АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГРАМАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИМ. Костіков12082280
0
ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН КУРС «КУРАТОРА ЗМІСТУ»В. Кухаренко15101442
0
КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИКЛАДИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇМ. Вінник10112025
5
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Й КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ»Я. Самчинська13242599
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ОБЛАСТІ "МАТЕМАТИКА"М. Гаран16733044
0
ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БАЗ ЗНАНЬ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМЛ. Черемісіна12062840
0
ЗАДАЧІ З МАТЕМАТИКИ ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУВ. Кушнір9802711
0
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ. Л. Архіпова15694104
0
ТАБЛИЧНІ КРИПТОГРАФІЧНИ ПРИМІТИВИ НЕЛІНІЙНОЇ ПІДСТАНОВКИА.Я. Білецький9352225
0
РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ OF-LINE ПРОМІЖНОГО (МОДУЛЬНОГО) ТЕСТУВАННЯ З ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЄЮ, ЯКА СТИМУЛЮЄ СТУДЕНТА ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВМ.П. Мазур9842146
0
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІО.В. Панасюк10712966
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)О.С. Воронкін19213662
0
ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИК.Р. Колос12782407
0
ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ СЕРВІСІВ GOOGLE У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИЛ.М. Олійник13932879
0
МЕДІАСВІТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРАО.В. Саган7912912
0
ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУМ.Г. Друшляк10522245
0
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІМ.П. Шишкіна10732125
0
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІКТВ. Б. Григор'єва12741403
0
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИТ.В. Мукій9192573
0
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ СЕРВІСІВО.О. Петренко10342011
0
ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНІХ РІВНЕЙ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ОСВІТИТ.В. Філатова8312106
0
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІА.Е. Асанова11552117
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ У ВНЗ УКРАЇНИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯВ.В. Осадчий10691404
0
ІКТ ЯК НЕВІДЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО–ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬБ. М. Андрієвський8391064
0
ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПОДІЙ ЗАДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАТЕМАТИКИЄ.А. Гаєв6031047
0
ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗЮ.Г. Тарасіч8631585
0
ІТЕРАЦІЙНІ АЛГОРИТМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЕЛ З ФІКСОВАНИМИ ЧАСТОТАМИ ЇХ СИМВОЛІВО. В. Котова8031019
0
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВЛ. А. Матвійчук7031172
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВО.О. Чумак8121383
0
ШВИДКЕ СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ В КУРСАХ ПЛАТФОРМИ MOODLE 2О.А. Щербина10741322
0
ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУМ.Б. Білоус7411239
0
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИМ.Ю. Борисенко9621074
0
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХО.А. Гальчевська11253494
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВВ.Є. Сєдов9821375
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИВ.В. Шовкун8281341
0
РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДУАЛЬНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮВ.Г. Хоменко9321067
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИН.Б. Беньковська8531220
0
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ DELPHІС.В. Петренко9521303
0
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА, ОТРИМАНИХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ KSUFEEDBACKО. В. Співаковський8011085
0
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»І.В. Федосова7111102
0
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯВ.М. Кухаренко14862770
0
ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСУ WOLFRAM|ALPHA ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙТ.П. Кобильник11691482
0
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИО.С. Воронкін54464305
0
ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»В. В. Лякутін10681245
0
КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАННІUNIX-ПОДІБНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМО.С. Головня7411073
0
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВП.П. Грабовський7471679
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MAXIMA ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИУ.П. Когут6671329
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮУ.І. Ляшенко8211728
0
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛИХІ.С. Пічугіна17651372
0
ТЕХНОЛОГІЯ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І ІНФОРМАТИКИ У ВНЗ НА ОСНОВІ MAPLE-СЕРЕДОВИЩАВ.А. Кушнір595808
0
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІТ. О. Вінник677639
0
ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ СТРУКТУРНА СТІЙКІСТЬО. Й. Вейцбліт596454
0
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, НЕОБХІДНИХ МАЙБУТНЬОМУ СУДНОВОДІЄВІО. М. Гудирева7321190
0
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХС.М. Денисенко901994
0
УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХІДУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СУДНОВОДІЇВТ. В. Зайцева703734
0
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГАО.В. Саган6691177
0
КОМП’ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ FLASH-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУН. О. Загацька703833
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИА.Ю. Кінєшева707840
0
КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИТ.Л. Новицька1127939
0
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИІ.С. Столяренко778834
0
УЗАГАЛЬНЕНІ МАТРИЦІ ГАЛУА В ПРОТОКОЛАХ ОБМІНУ КЛЮЧАМИ ШИФРУВАННЯА.Я. Білецький617842
0
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВВ.Б. Григор’єва585679
0
НАУКОМЕТРИКА ТВОРЧОГО ДОРОБКУ МАРІЇ ПЕНТИЛЮК У ЦАРИНІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИС.А. Омельчук505698
0
АНАЛІЗ БАЗОВИХ ДЕФІНІЦІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВО.М. Безбах8371141
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИТ.М. Козак6991034
0
ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТО. Г. Кузьмінська9331468
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИЛ. А. Пермінова5391045
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОН-ЛАЙН КУРСІВЛ.О. Сав'юк594662
0
КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИВ.I. Таточенко8431276
0
ФОРМУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА БАЗІ SAGEMATHCLOUDМ.П. Шишкіна800957
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙЛ. С. Шишко562774
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЬЮТОРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУО.С. Воронкін7691284
0
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇН.Б. Грицай8311342
0
ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ МООС (ДОСВІД ЛКА)Л.В. Ноздріна670863
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВІРТУАЛЬНОЇ ПОЛІСУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІЄ.О. Співаковська630789
0
ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВАЮТ. О. Вінник600779
0
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ТЕСТУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХО. Г. Колгатін592463
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЛ. А. Карташова657865
0
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВН. Г. Бишевець562660
0
ТЕХНІЧНА ОПТИМІЗАЦИЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КРОС-ПЛАТФОРМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЗРУЧНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВЄ. В. Кондратьєв450623
0
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВВ. Е. Седов514951
0
РОЛЬ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИВ.В. Шовкун594811
0
КОГНІТИВНА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ «М’ЯКОГО» МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХА. Н. Хомченко8391118
0
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИК.Р. Колос9351199
0
КОНЦЕПЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИО.В. Саган790863
0
НЕВСТИГАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАВ. І. Таточенко631921
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ІЗ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИІ.А. Хижняк6871050
0
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВС. О. Шлянчак7581062
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВС.Л. Барсук516711
0
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУМ.С. Гаран617923
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИО. В. Коротун12871335
0
ДИНАМІКА ПОГЛЯДІВ НА ЕТИКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІО. Г. Колгатін521518
0
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ УНІВЕРСИТЕТУЮ.В. Триус562555
0
ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ ЇХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ. Д. Шарко518970
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В АЛГОРИТМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов457566
0
АВТОРСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙО.С. Воронкін798551
0
ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА УМОВ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАН.О. Кушнір471634
0
ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИО. О. Гнєдкова507457
0
ІНФОРМАТИКА В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИВ.В. Шакотько587726
0
ПАРАМЕТРИЧНА ТРОЯНДА – ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКИ, ПРОГРАМУВАННЯ, ЕСТЕТИКИД. Малініна4821169
0
ДИДАКТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АРХІТЕКТОРАЮ.О. Дорошенко374840
0
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ РІВНЯНЬ, ЩО МІСТЯТЬ НЕВІДОМУ ПІД ЗНАКОМ МОДУЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ MAPLE-ТЕХНОЛОГІЇВ.А. Кушнір283748
0
СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА ТА АЛГОРИТМ ЇЇ ПРОДУКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ І ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗВИТКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХЛ.В. Безкоровайна354415
0
ЗАДОВОЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ РОБОТОДАВЦІВ ДО ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХВ. С. Круглик352537
0
ОКРЕМІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВС.О. Лещук617884
0
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО РУХУ ТІЛА ЗАСОБАМИ MATHCADА.В. Антонець495556
0
ВИБІР ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ MOODLEО.А. Щербина446661
0
ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE У НАВЧАННІ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУВ.В. Чернявський347572
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЧНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВО.М. Безбах382574
0
КОРПОРАТИВНА ПОШТА GMAIL СЕРВІСУ GOOGLE APPS ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВНЗА.С. Карпенко465664
0
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДРУЧНИКІВ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 6-ГО КЛАСУІ.Ю. Борисюк345590
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІДЛ.С. Шевченко683577
0
G SUIT FOR EDUCATION ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВО. Г. Кузьмінська5541370
0
ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ARDUINO В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА УЧНІВА. Г. Кулинич463480
0
НАВЧАННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮТ.Я. Вдовичин452608
0
МУЛЬТИМЕДІЙНА ЛЕКЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЇ)С.М. Денисенко372444
0
ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ У ПРОЦЕССІ ФОРМУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇІ. В. Холошин285514
0
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙН. Г. Бишевець351458
0
РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО МЕДІАЮ. О. Рибіна9401009
0
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ МЕРЕЖЕВИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙВ. В. Стойкова374741
0
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ. С. Круглик437497
0
ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ, ПІДХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРАН. В. Осипова353422
0
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВЕБ-РЕСУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА І СИСТЕМОЛОГІЯ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВМ.І. Шерман389479
0
ПРОЦЕДУРА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ OPEN JOURNAL SYSTEMSО. В. Новицький547476
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУЮ. В. Ботузова408490
0
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕВІРКИ КОМПЕТЕНЦІЙЛ.В. Кравцова402494
0
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ «MINECRAFT: EDUCATION EDITION» У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІО. Е. Коневщинська403755
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІДА. О. Кравченко308296
0
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІВ. В. Концедайло394341
0
ТЕХНОЛОГІЯ КОНСТРУЮВАННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ В MAPLE-СЕРЕДОВИЩІВ.А. Кушнір275338
0
КОМП’ЮТЕРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ ЗІ СКІНЧЕННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИЩИХ ПОРЯДКІВА. Н. Хомченко139259
0
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИТ.А. Вакалюк222226
0
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ РЕДАКТОР ВІРТУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Г. М. Кравцов250527
0
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ «ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ»В.М. Кухаренко143444
0
ІНФОРМАЦІЙНО-ЗМІСТОВА СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА ЗМІ» НА ФАКУЛЬТЕТАХ ЖУРНАЛІСТИКИТ. В. Монахова164411
0
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИВ. І. Таточенко202265
0
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІГ. В. Ткачук195559
0
КОРПОРАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ОСВІТІ : ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯО. Ю. Буров135234
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ОПТИКИТ.Л. Гончаренко137175
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОРЕНІВ НА ВІДРІЗКУМ. C. Шепель232182
0
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА WORD ТА MATLABМ. В. Дорошенко174137
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИТ. В. Зубенко213211
0
АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇО. В. Клочко163143
0
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ПРАКТИКУМІВ З ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ-БІОЛОГАО. М. Гасюк136150
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИТ.Я. Вдовичин200231
0
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЯК ДЖЕРЕЛО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬА.В. Яцишин297167
0
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ВІДКРИТИХ ЖУРНАЛЬНИХ СИСТЕМ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХЛ. А Лупаренко166171
0
РОЗВИТОК ІНШОМОВЛЕННЄВИХ КОММУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК В УМОВАХ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩАІ. А. Вереітіна131110
0
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В НАВЧАННІ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ СПІЛКУВАННЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮН.В. Кузнецова114144
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОРЕНІВ НА ВІДРІЗКУО. Й. Вейцбліт232182
0
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИС. Л. Проскура181163
0
КАРТА РОЗРОБНИКА ТА АДМІНІСТРАТОРУ САЙТУ КЛІНІЧНОЇ КАФЕДРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУН. А. Лопіна8098
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ-ТРЕНАЖЕРУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИН. В. Добіжа119117
0
ВЕБ-ОРІЄНТОВАНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИА. В. Ворожбит157142
0
MATLAB-ПРОГРАМА ДИСПЕРСІЇ СВІТЛА НА ПРИЗМІ ТА МЕТОД НАВЧАННЯ НА «ВЛАСНИХ ВІДКРИТТЯХ»Є.О. Гаєв76114
0
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ПСИХІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮЮ. С. Ілясова7590
0
СТВОРЕННЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ ЗАСОБАМИ ІКТ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТАІ. С. Синевич10495
0
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОТИВУВАННІ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ДО НАВЧАННЯ У ДЕРЖАВНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ МІСТА РАВАЛПІНДІА. Шариф14132
0
СOCALC ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КУРСІ "ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ"С. О. Семериков113104
5
ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩАО. П. Пінчук124102
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕВІД’ЄМНОГО КОМПОНЕНТА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИМ. В. Давидовський5428
0
КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИТ. В. Зайцева5722
0
МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІО. Г. Коломієць5218
0
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВЄ. Ф. Вінніченко4517
0
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГАЛУЗІ ЗНАНЬА. М. Стрюк4627
0
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВА. Ю. Юрженко4726
0
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КАФЕДРИ ІНФОРМАТИКИ, ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИМ. С. Львов5843
0
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ДЛЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УНІВЕРСИТЕТІВ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ, РОЗРОБКА, РЕАЛІЗАЦІЯЮ.Г. Тарасіч5123
0
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМИ УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИН.О. Кушнір3621
0