Locations of visitors to this page

Вхід

Rating by articles

Рейтинг за авторами

Назва статтіАвторПереглядиЗавантаженняОцінка
ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОВІДКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»В. В. Лякутін15661976
0
ВИКОРИСТАННЯ WEB ТА МУЛЬТИМЕДІА ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК. WEB-МУЛЬТИМЕДІА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ «ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР І РЕНЕСАНС»Є. А. Алфьоров29793514
0
QT ЯК ЗАСІБ БАГАТОПЛАТФОРМОВОЇ РОЗРОБКИА. В. Лаврик12932964
0
ПСИХОЛОГІЯ ШВИДКОЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 2010.Е. В. Кондратьев13962034
0
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙМ.Б. Максимович20053733
0
КАРТОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ ЕФЕКТИВНОГО ВІДБРАКОВУВАННЯ ВЕКТОРНИХ ОБ'ЄКТІВ.І. В. Алексейчук15602008
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ» ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВЕБ ОАПІ. П. Ковтушенко15482157
0
ПРОВЕДЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»К. В. Бакуменко16332240
4.5
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІО. О. Доброштан19852546
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУО. М. Гудирева16627620
0
КОМП'ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ «СФЕРИЧНА ТРИГОНОМЕТРІЯ»Т. С. Джежуль16872032
0
ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИЛ. С. Шишко16972236
0
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ППЗ “БН “АЛГЕБРА 7-9”Л. В. Сметанюк25322956
0
ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯВ. Д. Шарко21413918
0
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАЛ. Є. Петухова16762736
0
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИВ. В. Коткова13812876
0
ПРОГНОСТИЧНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙБ. М. Андрієвський19752183
0
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИТ. В. Левадна17542395
0
КОМ’ПЮТЕРНА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ МОРЕХІДНІЙ АСТРОНОМІЇ.І. В. Сокол15163432
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВЛ. А. Пермінова40492430
0
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ.Г. Бібік26992832
0
НЕСТАНДАРТНІ ЗАДАЧІ ПРИ ВИВЧЕННІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНКЦІЙ.В. І. Кузьмич15972080
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МІЖПРЕДМЕТНИХ ПРОЕКТАХ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ФІЗИКИ.Н. О. Гай16461768
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ.О. М. Боровік16912436
0
ВЧИТЕЛЬ ІНФОРМАТИКИ ЯК КОМПЕТЕНТНИЙ СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОРТ. Хачіров15212848
0
КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ.Н. В. Морзе37534236
4
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИН. В. Морзе20762354
0
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРВІСУ GOOGLE-ГРУПИ В НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІТ. І. Носенко17702806
0
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС – МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМ ЕКОНОМІСТАМ.О. М. Гончарова22872534
0
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА ТА ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ»Ю. І. Сінько36742286
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГЕОМЕТРИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ.В. Б. Григор'єва25452730
0
ТЕСТОВІ ПРОГРАМИ ЯК ЗАСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО КОНТРОЛЮ ТА КОРЕГУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ.Т. С. Колечинцева18122311
0
ПРОЦЕДУРА УСЕРЕДНЕННЯ У МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.Н. В. Валько14832392
0
ОСНОВНА ШКОЛА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ.В. С. Єфіменко14162481
0
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ «КАЛЬКУЛЯТОР» ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ШКІЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧТ. О. Вінник26322617
0
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ З ІНФОРМАТИКИ (НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 040302)В. В. Акіменко26172645
0
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВВ. А. Герасименко17232068
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІНО. В. Носова19264125
0
ВІЗУАЛЬНА ПІДТРИМКА АЛГОРИТМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ІКТС. А. Волошинов15512167
0
МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИМ. В. Сніжко14752186
0
АНАЛІЗ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОНКУРСНИХ ЗАДАЧ ПІД ЧАС УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИС. С. Жуковський17052847
0
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ.Д. Є. Щедролосьєв34432451
0
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕБІНАРІВ, ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯН. В. Морзе36073080
0
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИЄ. О. Співаковська-Ванденберг18063074
0
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИА. О. Сєдов17352518
0
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ. Г. Луцький18212202
0
РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ З МІКРОЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ ISPEZ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLEВ. М. Кобець28982011
0
ТВОРЧЕ ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ І ВИШІВ. Б. Распопов16462008
0
ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ У ПАРТНЕРСТВІ З ПРОМИСЛОВІСТЮВ. А. Єрмолаєв19852428
0
АРХІТЕКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ "KSU FEEDBACK"Д. А. Березовський16512251
0
МОДУЛЬ «ВІРТУАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ДОШКА» СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2.0»В. В. Лякутін26162630
0
АЛГОРИТМ ПОШУКУ АТРАКТОРУ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ.О. Й. Вейцбліт14802493
0
МЕТОД РОЗПОДІЛУ УЧБОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЛІНІЙНОГО БУЛЕВА ПРОГРАМУВАННЯС. В. Минухин19252424
0
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В ФОРМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯО. О. Гнєдкова15362278
0
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ HELP-СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ ПРОГРАМУВАННЯО. В. Півоварчік15162265
0
МОДЕЛЮВАННЯ БОНУС-МАЛУС СИСТЕМИ З ЧАСТОТНОЮ ТА ВАГОВОЮ СКЛАДОВИМИО. О. Клесов14632297
0
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА.О. Б. Кисельова19572450
0
МІЖНАРОДНІ ОНЛАЙН КУРСИ ДЛЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: МОЖИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА МІЖ США ТА УКРАЇНОЮ.Г. А. Гарднер26112196
0
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ: ДОСВІД ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА.Е. Грэй35592612
0
Групування комплексів багатостадійних обслуговуючих систем.Г. Н. Жолткевич16372279
0
АВСТРІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ CENREC ЯК ПРИКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.Е. Карташова20342142
0
Підхід до ергономічного проектування електронних учбових модулів в умовах відкритої модульної мультимедіа системи.Н. Л. Барченко23112208
0
АДАПТИВНА АСУ ВУЗОМ.Є.А. Лавров15682154
0
Питання управління інтеграцією компаній та університетів.О. В. Співаковський17661945
0
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ОСНОВИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ».Т. Л. Архіпова22292364
0
Вивчення інвестиційного процесу методами математичного програмування.О. Й. Вейцбліт38872008
0
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА.О. М. Гудирева41582245
0
Вчитель інформатики: спеціалізація чи спеціальність?Т. В. Зайцева18582633
0
ЗАГАЛЬНИЙ КАРКАС ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ WEB ДОДАТКІВ.А. О. Сєдов38791642
0
Впровадження інформаційних технологій контролю знань з економічних дисциплін.В. М. Кобець26561531
0
Дидактичні та етичні вимоги до автоматизованої педагогічної діагностики.О. Г. Колгатін57572788
0
Концептуальні методологічні підходи в професійній підготовці майбутніх фахівців в галузі інформаційної безпеки.М. Г. Коляда16412767
0
Про метрики оцінювання якості електронних навчальних ресурсів.Г. М. Кравцов17191409
0
ДО ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ АДАПТИВНИХ ТЕСТІВ.Л. В. Сметанюк17972726
0
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці фахівців з економічної кібернетики.О. Г. Смілянець20462469
0
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОГРАМНОМУ ЗАСОБІ “АЛГЕБРА, 8 КЛАС”.Л. С. Шишко18032435
0
СТРУКТУРА ТА МОЖЛИВОСТІ ПМ «СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ» ІНТЕГРОВАНОГО ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА «MATHLOGIC V.2».О. В. Щербіна15331979
0
ДОВІДНИК ІНТЕГРОВАНОЇ СЕРЕДИ ВИВЧЕННЯ КУРСУ АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ ДЛЯ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ.В. О. Яцюта15772304
0
СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ UNIVERSAL OLYMP CHECKER V.1.1.І. В. Алексейчук15142049
0
Тестовий контроль знань та його аналіз на прикладі середовища вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».Є. А. Алфьоров55393310
0
Відповідність системи дистанційного навчання «Основи алгоритмізації та програмування» до міжнародних стандартів якості».К. В. Бакуменко14822225
0
Оптимізація навчального процесу засобами математичного моделювання.І. А. Вереітіна16972400
0
Організація процесу тестування у дистанційному навчанні (на базі системи дистанційної освіти «Херсонський віртуальний університет, 2.0»).Д. Г. Кравцов13281314
0
Використання інформаційних комп’ютерних технологій при викладанні курсу аналітичної геометрії у вищий школі на прикладі педагогічного програмного засобу "аналітична геометрія".В. Б. Григор'єва16722710
0
Діагностика навчальних досягнень з теми «Мова гіпертекстової розмітки HTML».В. С. Єфіменко18692333
0
Проектування та можливості модулю «Лабораторні роботи» інтегрованого середовища «Основи алгоритмізації та програмування».Н. В. Коваленко16172052
0
ІЄРАРХІЯ КОМПОНЕНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З КУРСУ ЛІНІЙНА АЛГЕБРА.В. С. Круглик14932203
0
Формування навчальних інформаційних ресурсів для людей з вадами зору.О. В. Пасічник19232910
0
ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТА.І. Л. Свєтланов14002091
0
Ефективне використання «середовища розв’язання задач» системи дистанційного навчання «Web-Almir» при вивченні курсу лінійної алгебри.В. С. Круглик13713079
0
Анкетування в інтерактивному освітньому середовищі як засіб формування нового рівня свідомості особистості в умовах інформатизації університетської освіти.І. О. Малюченко16602421
0
Аналіз успішності студентів в інтегрованому середовищі вивчення курсу «Основи алгоритмізації та програмування».Ю. Б. Набіт20841485
0
Системи комп‘ютерної математики та їх роль у математичній освіті.Ю. І. Сінько42734224
0
Реалізація методів порівняння множин засобами реляційних СКБД.К. А. Федорченко18342049
0
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДИСТАНЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯЛ. Є. Петухова18362635
0
ОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТІА. В. Анісімов17782020
0
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙВ. В. Милько15032371
0
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ: ЛІНГВІСТИЧНА ПІДСИСТЕМАІ.С. Катеринчук15132394
0
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНИХ ПРАКТИЧНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯМ.Л. Яновський15152266
0
АТЕСТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯО. Г. Глазунова15092568
0
ЕКСПОРТ/ІМПОРТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В АДАПТИВНУ СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯО.В. Удуд13572304
0
НАПРЯМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТИПОВОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮА.Й. Савицький16071874
0
СКЛАДОВІ БАЗИ ДАНИХ ТИПОВОГО ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВНЗ ПОЛІТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮБабенко В.О.,16722092
0
ВИКОРИСТАННЯ GSM АВТОРИЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯВ.В. Смєлов13001362
0
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІО.В. Гладков14212429
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ НОРМАТИВНИХ ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВВ. М. Кобець30041999
0
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВВ. В. Поліновський14892151
0
РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ СЕМАНТИЧНОГО РЕПОЗИТОРІЮ ДОКУМЕНТІВ ТА ЙОГО ІНТЕГРАЦІЯ З РОЗПОДІЛЕНИМ ОНТОЛОГІЧНИМ ПОРТАЛОМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНІХ І НАУКОВИХ РЕСУРСІВ МОН УКРАЇНИН.В. Рябова16391966
0
ПРОГРАМНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПЛАТФОРМА ДИДАКТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИВ.Л. Шевченко77432780
0
МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ОЛІМПІАДНИХ ЗАДАЧ З ІНФОРМАТИКИ НА САЙТІ E-OLIMPТ.А. Вакалюк24792835
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMPС. С. Жуковський13481930
0
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРАЇН ЗАРУБІЖЖЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)І.Д. Малицька15242366
0
МАТРИЧНІ АЛГОРИТМИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОБМІНУ КЛЮЧАМИ ШИФРОВАННЯД.А. Стеценко18853009
0
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ, ВЧИТЕЛІВ, АДМІНІСТРАТОРІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІО.М. Кривонос39421989
0
ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПО КОЛАМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯВ.Б. Швайченко16172060
0
СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯО.Ю. Сергєєв13652206
0
АРХІТЕКТУРА СИСТЕМИ ВІРТУАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СХОВИЩ «ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ» ВНЗВ.І. Тимофєєв12921953
0
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.А.О. Солодовник16523083
0
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КУРСУ ECDL В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.Н. В. Осипова17652257
0
ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИМ. В. Сніжко15922237
0
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯВ. В. Одинцов16012306
0
ТЕСТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ КУРСУ ECDLКравцов Г.М., Шарко В.Д.14092093
0
ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ.Н. В. Валько50412200
0
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕРАХУНКУ.О. Й. Вейцбліт14732146
0
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.В.Г. Гриценко20152673
0
ВЛАСТИВОСТІ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ РІВНОМІРНО РУХОМОЇ ЗАРЯДЖЕНОЇ ЧАСТИНКИ.О.А. Коновал14552266
0
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ТЕРРА МАТЕМАТИКА».В. С. Круглик13232007
0
ВПЛИВ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ПІДГОТОВКУ ДО СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1. ФАРМАЦІЯ»Л.В. Філіппова14832580
0
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ ТЕСТОВОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ.С.О. Шуляк13763597
0
ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО КОДУ, НАПИСАНОГО МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ.Є. А. Алфьоров16043298
0
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОДАТКУ ДО ПІДРУЧНИКА «ФІЗИКА 9»Л.Ю. Благодаренко16792099
0
АЛГОРИТМІЧНА ПІДГОТОВКА СУДНОВОДІЇВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов13502309
0
МЕТОДИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГОНАВЧАННЯВ. В. Лякутін15822280
0
ІНТЕГРАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА ПРИКЛАДІ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ.В.В. Грицюк24333043
0
МОБІЛЬНІ АМБІЄНТИ У ІНСЕРЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ.Д. М. Кльонов12912058
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯ ЗОРУ ЗА ОЗНАКОЮ „ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ”.К.О. Косова28174609
0
ЗАСТОСУВАННЯ SEMANTIC WEB ДО СТВОРЕННЯ КОЛАБОРАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ.М.М. Глибовець14202300
0
ПРОЕКТ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ПЕРЕВАГИ SEMANTIC WEBМ.М. Глибовець14622099
0
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО.М. Микитюк13121947
0
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК.А.В. Свєтлорусова14192526
0
Створення національної Grid-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень.М.З. Згуровський12422076
0
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»Г. М. Кравцов13442136
0
Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами комп’ютерно-орієнтованої системи навчання.В.В. Осадчий10892583
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуМ.Ф. Пічугін10771997
0
Проблеми використання ресурсів інтернет у професійній підготовці магістрантів.К.П. Осадча16332627
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуМ.Ю. Ракушев10771997
0
Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: шляхи реалізації.Г.І Васильєва.16332293
0
Інтелектуальні інформаційні системи в економіці та освітіТ. Л. Архіпова27513304
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуС.В. Ковбасюк10771997
0
Використання освітнього порталу для дистанційного навчання.Т. В. Зайцева11112264
0
Архітектура інформаційної системи нормативно-правового, науково-методичного забезпечення навчальної та методичної роботи вищого навчального закладуД.Л. Федорчук10771997
0
Підходи до формування інформаційної компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу.І.Г. Кисла11082358
0
Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій.О. Г. Колгатін14142270
0
Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні.В. С. Круглик14282934
0
Розбудова національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» в рамках Державної програми «інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки.В.І. Тимофєєв19882413
0
Основні компоненти системи математичної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологійВ.І. Трофименко41023005
0
Методичні аспекти проведення уроку за допомогою педагогічного програмного засобу “Алгебра, 7 клас”.Л. С. Шишко15092266
0
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІВ. Б. Артеменко16052241
0
Методичні рекомендації вивчення теми “Нормальні форми для формул алгебри висловлень” з використанням інтегрованого програмного середовища “МатЛог”.Ю. І. Сінько11763287
0
UnIT-NET-IEDI, інфраструктура обміну електронними даними.В. А. Єрмолаєв13572576
0
Интерактивные обучающие модули в системах дистанционного обучения.Е. О. Козловский10142872
0
ІННОВАЦІЙНА ОСВІТА ЯК ВІДПОВІДЬ ВИКЛИКАМ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕВОЛЮЦІЙ І ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНЗИТОММ.В. Жук15862088
0
Архітектура веб-орієнтованої системи віртуальних лабораторій в Грід-інфраструктурі.А.О. Сальніков14092293
0
Перші результати впровадження програми “Intel® Навчання для майбутнього”Т. В. Зайцева14552227
0
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В ІНТЕРНЕТ НА БАЗІ ВЕБІНАРІВС.М. Шрестха15282242
0
Архітектура систем обробки та архівації бібліотечного контенту в гетерогенному середовищі ВНЗ.В.І. Тимофєєв12681943
0
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ E-LEARNING ПРОЕКТАМИ У ВНЗ (ДОСВІД ЛКА)Л.В. Ноздріна14942296
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГАЛ.М. Олійник16542664
0
Моделювання інструменту інтерактивної взаємодії “Віртуальна дошка” для проекту “Херсонський віртуальний університет 2.0”Є. О. Козловський13372536
0
Стан та перспективи розвитку інноваційних освітніх технологій в Україні.А. О. Сєдов18303484
0
Система демонстрації програм та контролю знань в інтегрованому середовищі вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”Н.В. Колеснікова14952080
0
Математическое моделирование в економических процессах.Л.В.Кравцова12962101
0
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЯК САМОСТІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ВНЗ УКРАЇНИ.О.С. Воронкін18611915
0
Особливості ІТ-управління у вищих освітніх закладахО. В. Співаковський11062143
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ E-OLIMPС. С. Жуковський13482054
0
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером.А.М. Сільвестров13292016
0
Загальні засади та вимоги до побудови методичної системи навчання математичної логіки із використанням інформаційних технологій.Ю. І. Сінько14372183
0
Методические и организационные проблемы использования программных средств учебного назначения в высших учебних заведениях при проведении контроля знаний студентов в виде тестирования.Л.В.Сметанюк12052056
0
СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ "БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" З УРАХУВАННЯМ НАУКОВИХ ЗАСАД ДОБОРУ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУО.Л. Зарицька14702436
0
Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE: теоретичний і практичний аспект.Є.М. Смирнова-Трибульска18483042
0
Метод проектів на уроках інформатики – спосіб розвитку інформаційної компетентності учнів.О. Старих17012994
0
Навчання теорії програмування: методологія та основні поняттяМ.C. Нікітченко11521376
0
Нові підходи до розробки навчального програмного забезпечення для студентів математичних спеціальностей.С.М. Толкунов11471411
0
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З УРАХУВАННЯМ ЗАХОДІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ.В. Н. Ковальчук16512206
0
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у Вищих навчальних закладах”.Я. Б. Федорова11932263
0
До питання навчання ІТ-спеціалістів у класичних університетахМ.В. Владимирова10492072
0
Інтегрований програмний засіб “Алгебра, 7 клас”.Л. С. Шишко13342250
0
On-Line образование: формирование конкурентных преимуществ.Г.Г. Гарднер14732153
0
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІК.P. Колос15702013
0
Створення типової електронної бібліотеки вищого навчального закладу.А.Й. Савицький12982834
0
Адаптація учбового плану бакалавра спеціальності “Інформатика” Херсонського державного університету до Computing Curricula(CC)В. С. Песчаненко11311975
0
ТВОРЧІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОСВІТІ.А.А. Поліщук14312085
0
Аналіз інформаційного фонду бібліотеки вищого навчального закладу.Т.В. Бабіна12012369
0
Об организации практической подготовки будущих программистов в НИИ информационных технологий Херсонского государственного университета.М. С. Львов13412011
0
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.Н.І. Литвиненко21582733
0
Система моніторингу якості електронних інформаційних ресурсів вузуГ. М. Кравцов11322426
0
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ОСВІТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.В.О. Щєлко17802067
0
Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання.Н. В. Морзе18082678
0
Проектування студентами ППЗ з шкільного курсу фізики як спосіб оволодіння методичним компонентом діяльності вчителяВ. Д. Шарко14462431
0
Симетричний Блоковий rsb-32 криптографічний алгоритм з параметрами шифрування, що динамічно змінюються.О.А. Білецький13712603
0
Створення галузевої системи сертифікації програмних та інформаційних засобів наукового та навчального призначення.Ю.С. Сергєєв11352015
0
Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців органів державної влади в межах співпраці з європейськими партнерамиС.Г. Білорусов11242796
0
Модель контроля знаний системы дистанционного обучения “Херсонский виртуальный университет”Д. Г. Кравцов14842145
0
Роль українських університетів при створенні “технологічних інкубаторів”Г.Г. Гарднер10691335
0
ДІЛОВІ ІГРИ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІМ.А. Попова15972576
0
Масштабне тестування студентів з використанням дистанційних технологій.Ю.М. Красюк12012472
0
ІНТЕГРАЦІЯ ОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИО.О. Сокуренко14982906
0
Особенности генерации отчетов в информационных системах управления вузомК. А. Федорченко10381987
0
Використання програмного засобу “Бібліотека електронних наочностей “Алгебра 7-9 клас” при вивченні алгебри у 7-9 класахВ.А. Крекнін14142575
0
Зміст підготовки висококваліфікованого фахівця з інформаційних комп’ютерних технологій у контексті когнітивних процесів (на прикладі програмування)М.Б. Головін9992037
0
Методичні особливості побудови середовища дистанційного навчання “WebAlmir”.В. С. Круглик14542227
0
Графічний метод розв’язання алгебраїчних задач та його реалізація у програмному засобі “Бібліотека електронних наочностей Алгебра 7-9”.Н. М. Львова11772645
0
Термін у лінгвістичній інформатиціН.П. Дарчук11361760
0
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій.М. С. Львов13042971
0
Аналіз систем тестування як форма контролю з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології” (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”).О.О. Гнедкова11752418
0
Особливості моделі дистанційного навчання в освітньому порталіЮ.Г. Якусевич10551896
0
Особливості навчання тьютора дистанційного навчання (на базі системи дистанційного навчання “Херсонський віртуальний університет”)А.О. Козьміна11962752
0
Віддалене виконання лабораторних робіт – сучасний поглядО.С. Бичков10451296
0
Діаграма класів UML як засіб моделювання інформаційної системи моніторингу освітиО.Р. Острей14453173
0
Автоматизація підготовки звітної документаціїї ВНЗ з елементами електронного документообігуМ.O. Мельник14221752
0
Особливості запровадження компетентнісного підходу: досвід україни та країн ЄвропиО.В. Овчарук11642187
0
Стандарти імпорту/експорту навчального матеріалу в системах дистанційного навчанняО.В. Гуцало10712019
0
Дистанційна освіта: проблеми теорії та протиріччя практикиВ.Л. Шевченко12701844
0
ІКТ грамотність – вимога сучасних систем освіти зарубіжних країн (досвід США)І.Д. Малицька10992234
0
Уніфікований програмно-апаратний комплекс автоматизації процесу створення та накопичення сучасних навчальних матеріалівВ. А. Герасименко11071865
0
Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентівП.П. Лізунов12051976
0
Інтернет-портал організаційно-методичного забезпечення дистанційних олімпіад з програмування.Б.М. Ляшенко10091643
0
Інтелектуальна автоматизована система контролю знань студентів вищих навчальних закладів.І.С. Катеринчук12361784
0
Застосування інформаційних технологій у контролі знань студентів із економічних дисциплін.Кобець В.М.11091196
0
Особливості створення інтернет-порталу дистанційного навчання ECDL для вищих навчальних закладів.Н.О. Кушнір10421649
0
Розробка загальної апаратно-програмної архітектури розподіленої версії онтологічного порталу.О.В. Шубкіна10621946
0
Сучасний підхід до використання інформаційних технологій у організації та проведенні навчального процесу.О.С. Бичков9951105
0
Дослідження та аналіз напрямів діяльності ВНЗ політехнічного профілю за типологічним рядом.В.О. Бабенко10921795
0
МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ IT-ПРОФЕССИОНАЛА. СОЗДАНИЕ МОТИВИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОТ ШКОЛЫ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫМ. С. Завилейский16232069
0
ПЕДАГОГІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ У КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Колгатін19124072
0
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬН. В. Морзе17384983
0
ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ MS POWER POINTВ. Б. Распопов16204980
0
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ ВНЗЮ.В. Триус19464362
0
ПРОЕКТУВАННЯ, РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМ ДИСЦИПЛІН МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮЛ.В. Кравцова11804014
0
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИН.М. Кузьміна15794438
0
ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН КОМП'ЮТЕРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮЗ.Н. Сейдаметова15092555
0
МЕРЕЖА ПАРТНЕРСТВО В НАВЧАННІ ДЛЯ ОСВІТЯН УКРАЇНИХ.В. Середа17324245
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІІЇ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» В МЕРЕЖЕВИХ ПРОДУКТАХ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИЮ.Б. Олевська14453413
0
ВЕБИНАР КАК ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛВ. О. Царенко12275057
0
АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВА.А. Кобозєва12722352
0
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІО. В. Носова14195726
0
ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТІЗ.С. Сейдаметова247415624
0
ОНТОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В ЗАДАЧАХ ПОШУКУ І СОРТУВАННЯО. В. Співаковський12343310
0
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УЧНІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИА.Б. Андрійчук14983608
0
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА КУРСУ «ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ”Т.Л. Гончаренко13623782
0
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – НЕОБХІДНА УМОВА ПЕРЕХОДУ ШКОЛИ НА ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯД.В. Грабчак12685774
0
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «ТЕОРІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАДАЧ»А.О. Солодовник13534060
0
СТРУКТУРИЗАЦІЯ СФЕР ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇА.С. Сухіх10943358
0
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИІ.В. Коробова13195442
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВВ. С. Круглик15472749
0
СИСТЕМА САЙТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ЯК СКЛАДОВА ЄДИНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУВ.В. Осадчий9683362
0
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЙОВОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗЮ.Г. Якусевич12973129
0
ТЕХНОЛОГІЇ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ, ІКТ-АУТСОРСІНГ ТА НОВІ ФУНКЦІЇ ІКТ-ПІДРОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І НАУКОВИХ УСТАНОВ.В.Ю. Биков14364784
0
ПРО ДЕЯКІ РОЗВАЖАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТЕОРІЇ МНОЖИН В КУРСІ ІНФОРМАТИКАК.Я. Йорджев10893020
0
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ – ІНФОРМАТИКАА.А. Кобозєва9582882
0
КОМП’ЮТЕРНА ГРА «ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН» ЯК ЕЛЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА «АТОМНА ФІЗИКА»А.В. Федоров15974298
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИН.В. Куриленко28035600
0
МЕТОД КРАТНОГО ПЕРЕРАХУНКУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬО. Й. Вейцбліт10852939
0
АВТОМАТИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЮ В КОНТЕКСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ІЄРАРХІЧНИХ ПРОГРАМНИХ СТРУКТУРО.І. Сомик10682513
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ У МОРСЬКОМУ ВУЗІ.О. Гудирева15074299
0
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ШКІЛЬНУ ПРАКТИКУ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ. В. Зайцева9312768
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІІ.А. Кінаш10435118
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ПАКЕТУ СИМВОЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ MAPLE НЕЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПОПИТУ І РІВНОВАЖНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПРИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ АСИМЕТРІЇВ. М. Кобець9072442
0
АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА КОМПОНЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА ДЕМОНСТРАЦІЇМ.Б. Максимович9522612
0
СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯГ. М. Кравцов11243015
0
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ І СОРТУВАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІР. Саган13262668
0
ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ В СТРУКТУРІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЕ.О. Козловський10725713
0
АРХІТЕКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВІ. Алексейчук10042797
0
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНТЕРАКТІВНІ ЗАСОБИ В НАВЧАННІ ПРОГРАМУВАННЯЛ. М. Меджитова10453231
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В АЛГОРИТМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов13445188
0
ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ З ФІЗИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНІХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВТ. Семакова8202501
0
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»В. В. Лякутін12382908
0
ГУМАНІЗАЦІЯ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ В ЦИХ ПРОЦЕСАХЮ. І. Сінько10353606
0
ПРО ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ФОРМИ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА В ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХС.М. Денисенко10292954
0
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МЕТОДИКОЮ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКАС.В. Шаров11313354
0
ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМИ MICROSOFT EXCEL ЯК ЗАСОБУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ З МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХТ. С. Джежуль11482603
0
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯМ. Шишкіна12923759
0
ВИВЧЕННЯ АЛГЕБРИ У 7-9 КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ “БІБЛІОТЕКА ЕЛЕКТРОННИХ НАОЧНОСТЕЙ”Л. С. Шишко11213836
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ПРИСТРОЮ EPRESENTER У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИО. Доброштан10613989
0
РЕДАКТОР КОДУ В СТРАТЕГІЇ АРХІТЕКТУРНОГО ІТЕХНОЛОГІЧНОГО ДИЗАЙНУ ВЗАЄМОДІЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ СЕРЕДОВИЩА ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРОГРАМ ПРИ ВИКОНАННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУЄ. А. Алфьоров9172656
0
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА З УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПІДТРИМКОЮ ІНТЕРПРЕТАТОРІВ ПІДМНОЖИН МОВ ПРОГРАМУВАННЯА. Лаврик9752420
0
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ТА ЙОГО ГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯМ.О. Дубовик12735017
0
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У РОЗВИТКУ ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИТ. В. Левадна11023420
0
ВІРТУАЛЬНИЙ КЛАС ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВС.Г. Литвинова11682944
0
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКАО.Л. Сидоренко-Ніколашина10573094
0
ФУНКЦIОНАЛЬНIСТЬ KSU FEEDBACK 3.0Д.О. Березовський12692780
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИО.І. Іваницький13352792
0
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯЮ.Г. Запорожченко19962143
0
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯ: ІНТЕГРОВАНИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХОДИГ. М. Кравцов14922842
0
ПРО СИСТЕМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВІДКРИТОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ КУРСІВ.М. Кухаренко26334173
0
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙЯ.Б. Самчинська12571885
0
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ КУРСУ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ І ІНШИХ МАТЕМАТИЧНИХ КУРСІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИЮ. І. Сінько13851997
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИІ.А. Хижняк13742351
0
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАМ.П. Шишкіна16672224
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНЯЛ. С. Шишко13742582
0
НЕГАМІЛЬТОНОВА КВАНТОВА МЕХАНІКА ТА ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АТРАКТОРІВ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ.О. Й. Вейцбліт11812335
0
КОНСТРЕЙНТНИЙ РОЗВ’ЯЗУВАЧ, ЗОСНОВАННИЙ НА ПРОПАГАТОРАХ В IMSІ.О. Блинов13132427
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРОГРАМНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ У СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯO.O. Гнєдкова13442341
0
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ З ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНУ.П. Когут15813261
0
ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВС.В. Пуляєв11962672
0
БАЗОВІ МОДЕЛІ В КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИО. Г. Колгатін12732576
0
ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СКЛАДНОГО МЕХАНІЗМУ, ЯКИЙ ОБСЛУГОВУЄ ОСВІТНІ ІНТЕРЕСИЛ.М. Алфьорова13782461
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МАЙКРОСОФТ В ІТ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗЮ.А. Тимошин15832696
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙВ. Д. Шaрко13523582
0
ДЕЯКІ КОМБІНАТОРНІ ЗАДАЧІ З БІНАРНИМИ МАТРИЦЯМИ НА КУРСАХ ПРОГРАМУВАННЯК.Я. Йорджев13453337
0
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВГ.А. Білецька18463106
0
НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗО.М. Гавриленко12563420
0
ОБ’ЄКТНА МОДЕЛЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ В СИСТЕМІ ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТЕ. О. Козловский13172734
0
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИО.О. Плечій13301943
0
ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ОБ’ЄМУ ТЕТРАЕДРА ЗА ДОВЖИНАМИ ЙОГО РЕБЕРЮ.В. Кузьмич14312870
0
ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.В. Олефіренко19434218
0
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ СТУДЕНТАМИ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ MICROSOFT WORD»Я.Б. Самчинська12962396
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МОВИІ.А. Хижняк13312363
0
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУЛ.Д. Герганов13062658
0
ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ «ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙЕ.В. Азадова12322087
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ФІЗИКИ – ПОЗАШКІЛЬНА ПІДГОТОВКА ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИО.С. Воронкін19123035
0
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇО.С. Головня12722777
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ З ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ.Л. Гончаренко20623077
0
ОСВІТНІЙ WEB-КВЕСТ ЯК НОВА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ З ФІЗИКИД.В. Грабчак15275070
0
МЕРЕЖНІ ЕЛЕКТРОННІ ПЛОЩАДКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИВ.Б. Дем’яненко14862641
0
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРОВАДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХО. О. Доброштан16813032
0
КОМПОНЕНТИ АДАПТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ДЛЯ УРОКІВ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮК.О. Косова17172500
0
ЗМІСТОВИЙ, МЕТОДИЧНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВВ. В. Коткова13312909
0
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНІ.Д. Малицька14234037
0
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ГІМНАЗІЇ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІІ.В. Пліш20232624
0
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯЗ.Н. Сейдаметова14042637
0
СТВОРЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАУКОВОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯО.Ю. Сергєєв10862326
0
СУЧАСНІ СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВІ. В. Сокол14023200
0
MIND-MAPPING ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ З ФІЗИКИА.О. Солодовник14293487
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ СШАН. М. Щур13982884
0
ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУО. В. Співаковський22832965
0
СИНТЕЗ ПРИМІТИВНИХ МАТРИЦЬ НАД СКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ ГАЛУА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯА.Я. Білецький14892673
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇО.І. Іваницький14322477
0
ПІДГОТОВКА БІЗНЕС-АНАЛІТИКІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ РОСІЇС. В. Крюков13152792
0
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВЕ.И. Лазарева12162301
0
СИСТЕМИ ОНЛАЙНОВОГО НАВЧАННЯ: КЛАСИФІКАЦІЯ, КОМПОНЕНТИ, УСПІШНІ ПРОЕКТИС.Н. Сєйтвелієва16762443
0
СЛАБКІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР ПРОТИДІЇ ГЛОБАЛЬНИМ МIЖНАРОДНИМ ОПЕРАЦIЯМ: МЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯЗ.Е. Умерова12872179
0
МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ДІАГНОСТУВАННЯВ. Д. Шарко17604256
0
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ «ШКОЛА-МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК» ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ МЕДІАОСВІТИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕСС.Ю. Білоус12622404
0
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.А. Воропай16803086
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇН.Б. Грицай18264040
0
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВЕ.А. Журан10912589
0
МЕХАНІЗМ УЗГОДЖЕННЯ ЗА СТИМУЛАМИ РОЗМІРУ НЕПРЯМОГО ПОДАТКУ ДЕРЖАВОЮВ. М. Кобець10912580
0
ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНИХ БАЗ ДАНИХ З ВКЛАДЕНИМИ СТРУКТУРАМИ В MS EXCELА.В. Пуляева15472807
0
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙО.О. Плечій15802785
0
ТОРГОВА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ: ІСТОРИЧНІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ ФАКТОРИС. Мазоль11582563
0
ГЕОМЕТРИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ТРИВИМІРНИХ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИРЕНДИПОВОЇ СІМ’ЇО.С. Манойленко12232219
0
ІНТЕГРАЛЬНІ ТА КІЛЬКІСНІ ПІДХОДИ В АНАЛІЗІ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУТ.В. Паєнтко16162965
0
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ РОСТОВСКОЇ ОБЛАСТІ, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)Л.П. Рунова17322947
0
ІНФОРМАТИКА В ІГРАХ ДЛЯ МОЛОДШОЇ ШКОЛИЛ. М. Меджитова15933058
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОРГАНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИО.Б. Гуменюк13932889
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХЮ. І. Сінько14574504
0
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИА.Б. Веліховська14072375
0
КОМП’ЮТЕРНИЙ ТРЕНАЖЕР-КОНТРОЛЕР ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИКИН.І. Тихонська15492332
0
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙА.Г. Чайковский13582502
0
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ ІЗ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙО.В. Ліскович34154319
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯН.І. Соловйова14992297
0
ГІБРИДНА ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ МІСТ ПІВДНЯ РОСІЇ)К.Э. Месропян12012932
0
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙБ. М. Андрієвський11732077
0
КОНВЕЄРНИЙ АНАЛОГ МАТРИЧНОГО ПРОТОКОЛУ ДІФФІ-ХЕЛЛМАНАА.Я. Білецький9642198
0
ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО НАСТРОЮВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ ПРИКЛАДНИХ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМП.А. Іваненко10262029
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»О.М. Спірін14143557
0
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ВІРТУАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМАВ. Д. Шарко10512954
0
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБІНАР ОРІЄНТОВАНИХ ПЛАТФОРМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ІНФОРМАТИКИ СТАРШОЇ ШКОЛИЮ.М. Богачков12202119
0
ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ СТИЛІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУТ.М. Деркач10191976
0
УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИЮ.Ю. Дюлічева20064753
0
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВВ. В. Коткова10302872
0
РОЛЬ СТАНДАРТІВ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВГ. М. Кравцов12193673
0
ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВВ. С. Круглик12642156
0
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВЛ. А. Пермінова12192512
0
СИСТЕМА NOTALYZER ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІС.А. Русанов11842082
0
ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙМ.А. Федонюк10212420
0
ВИКОРИСТАННЯ SMART BOARD ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАСОБУ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У 10 КЛАСІО.В. Саган12422505
0
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВС.М. Іванова13002397
0
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬВ.В. Котяк10722375
0
ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ШКОЛІ Й ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІА. М. Гуржій12352329
0
ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ І ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІМ.П. Шишкина16102427
0
ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВВ.В. Лапінський28213463
0
ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИА. М. Гуржій14452885
0
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В РАЗІ НЕВІДОМОЇ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУВ. С. Єремєєв14342153
0
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИА.П. Кудін14733049
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМТ.Л. Мазурок13682290
0
НАВЧАННЯ ХМАРНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВЗ.С. Сейдаметова15792954
0
ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ АРХИТЕКТУРЫ СЛОЖНОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ “KSU FEEDBCK ” В КОНТЕКСТЕ ЧАСТИЧНО ИЗВЕСТНЫХ ТРЕБОВАНИЙО. В. Співаковський12332589
0
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ» ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИМ.І. Шерман12992288
0
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.В. Бахмат13582637
0
ПРОЕКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СЛАЙДІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙГ. В. Брянцева13472270
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИН.А. Воропай13052840
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НАПН УКРАЇНИВ.А. Петрушко15502529
0
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИЮ.Г. Запорожченко13663228
0
СТЕРЕОМЕТРІЯ З КОМП’ЮТЕРОМ?О.П. Зеленяк14063131
0
ПОБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» НАПН УКРАЇНИА.В. Кільченко14262503
0
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯВ. М. Кобець11402094
0
СЕМАНТИЧНІ ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯВ. С. Круглик11722327
0
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВС.Г. Литвинова12232910
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИІ.В. Пліш20752290
0
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ І СИНЕРГІЗМ ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВІ. Ю. Регейло14212832
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ НЕФІЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗІ.В. Сальник13432166
0
ПРОСУВАННЯ Й РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РИНКУ УКРАЇНИМ.О. Вінник12312733
0
ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИЄ.О. Співаковська25495451
0
КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИТ.В. Тихонова16002598
0
СТРАТЕГІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПОБУДОВИ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІЛ.М. Алфьорова13562304
0
ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ Е-СЦЕНАРІЮ СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УЧНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИС. П. Кальной13992069
0
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙЛ.І. Дідух11172110
0
РЕСУРС НАВЧАННЯ «WIKI-ДОКУМЕНТ» В СИСТЕМІ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»Є. О. Козловський14412346
0
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО КУРСУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІДН.О. Кушнір15352360
0
ВІРТУАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМАХ ОСВІТИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНІ.Д. Малицька15773126
0
ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВВ.О. Потієнко11242654
0
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП‘ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗУ ЕКСПЕРИМЕНТУГ.М. Ракович13172081
0
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ТА ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇВ.П. Татауров20293695
0
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ»В.С. Шелудько13622240
0
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНОМУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІМ.П. Шишкіна21312885
0
ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЛ.С. Колгатіна12712450
0
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩОЇ ШКОЛИС. В. Крюков13172483
0
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯМ. С. Львов9311988
0
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ В РАМКАХ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯО. П. Войченко12361466
0
АЛГОРИТМ КОРИГУВАННЯ ТЕСТОВИХ БАЛІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ СКЛАДНОСТІ ЗАВДАНЬЕ.О. Бондаренко11942806
0
ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК “УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МУЗИКА”:ЗМІСТ, СТРУКТУРА, РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИШІЛ. Г. Гаврілова15282268
0
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИВ. В. Денисенко12472618
0
ІНТЕГРАЦІЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» ДО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІТ. В. Зайцева9942230
0
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ УЧНІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИЮ.Г. Запорожченко10452991
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯЮ.Г. Тарасіч16103198
0
КОНЦЕПЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ВИВЧЕННЯ МОВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГРАМУВАННЯВ. С. Круглик11332414
0
МЕТОДИ РОБОТИ КУРАТОРА ЗМІСТУВ.М. Кухаренко12782215
0
ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИЛ.В. Ноздріна10672683
0
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСІВ GOOGLE APPS У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІВ. П. Олексюк12903414
0
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ МЕРЕЖТ.О. Пушкарьова11031902
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИН. В. Рашевська16923569
0
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ.Я. Вдовичин19573504
0
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІВ. М. Косик12003223
0
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬН.М. Матросова13402106
0
АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮО. Р. Олексюк14702271
0
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПОПИТУ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ КОРЕКТНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ЕФЕКТУ ЗАМІЩЕННЯВ.В. Попов11972274
0
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ФІРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ, УПРАВЛІННЯ І НАВЧАННЯМ. О. Руденко10482344
0
DL СИСТЕМИ В АРАБСЬКОМУ СВІТІ: ДЕЯКІ ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯО. Тихомиров10872035
0
КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВЗ.Н. Сейдаметова14403313
0
МОБІЛЬНИЙ ПРОСТІР І МОБІЛЬНО ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАЧА: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВІТНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯВ.Ю. Биков19742782
0
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ КОДІВ РІДА-СОЛОМОНА У ПРОСТОРІ ІЗОМОРФНОГО ЗОБРАЖЕННЯА.Я. Білецький9591945
0
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИО.А. Коновал17111807
0
3D - ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕКУРСИВНИХ РОЗГОРТОК З ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИІ. І. Лазурчак11242038
0
МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ В КУРСІ ФІЗИКИ ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИМ. І. Бабенко9392195
0
НАЛОГОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИО. Д. Данілов8932244
0
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇЄ.В. Долинський12042612
0
ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІТ. Л. Архіпова10352437
0
МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИК.Р. Колос10712141
0
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВН.В. Сороко11792398
0
ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІКПСЮ.Г. Тарасіч20983185
0
ПРОЕКТНО-МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИТ.І. Ваколя9871756
0
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙН.О. Кушнір13703337
0
ОНЛАЙН СЕРВІСИ У «ВІДКРИТІЙ» СПІВПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИШІВА. М. Манжула7981112
0
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІТ.В. Модестова8352195
0
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В КОНТЕКСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУТ.В. Паєнтко8001836
0
ВЕБІНАР ЯК РІЗНОВИД ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЙОГО МІСЦЕ У МЕРЕЖЕВОМУ КОЛАБОРАТИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІО.Д. Словінська9522259
0
ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЧАСИ УНР ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙЛ.В. Артемова11711969
0
КОНСТРУЮВАНННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З МАТЕМАТИКИ: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМИВ.А. Кушнір10882214
0
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗНАНЬМ. С. Львов8331414
0
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ВІДЕО-КОНСУЛЬТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВМ.І. Шерман10621776
0
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ІЄРАРХІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ СТРУКТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХОМИХ ФІЗИЧНИХ ОБ'ЄКТІВМ. І. Бабенко8051285
0
КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ВИКЛАДАЧА ВНЗВ. В. Денисенко14852466
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВЮ.Ю. Дюлічева10122855
0
МУЛЬТИМЕДІЙНА ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ З ФИЗИКИ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯЕ. О. Козловский14513518
0
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМВ. С. Круглик8521895
0
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МОВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ЯК ЧИННИК ГУМАНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИО.В. Саган796856
0
ПСИХОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА, РЕФЛЕКСИВНИЙ, МОТИВАЦІЙНИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЙЧНИЙ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЛІСУБ’ЄКТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІЄ.О. Співаковська10072410
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ І ВІДВІДУВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLEО.А. Щербина10192297
0
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРОГРАМІСТІВМ.О. Вінник9682077
0
ОСНОВИ ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КРИПТОЛОГІЇН. О. Загацька12011838
0
КОРПОРАТИВНИЙ СТАНДАРТ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВН. В. Морзе8232069
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВЮ.В. Триус10511907
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЬЮТЕРНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ НА ПОКАЗНИКИ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬМ.І. Шерман7191659
0
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ В ПРОЦЕСІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ MOODLEГ.А. Білецька7121627
0
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИT.В. Зайцева8391832
0
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОСВІТНІХ УСТАНОВ: ДО 15-РІЧЧЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИМ.П. Шишкіна10931792
0
КОМБІНОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ»О. О. Гнєдкова8681779
0
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ EPRINTS (ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ)С.М. Іванова13322434
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ SAGEMATH CLOUD У НАВЧАННІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУМ.В. Попель7711085
0
ЮЗАБІЛІТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМХ.В. Середа654928
0
ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ ЗАСОБІВА.С. Сухіх7701183
0
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОТРЕБ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИА.В. Яцишин11533039
0
ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІЛ.С. Колгатіна7181591
0
НАВЧАННЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ І ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МОВИ PYTHONМ. Львов7881883
0
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВИСУ GOOGLE DOCS У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИН. Пономарева6351936
0
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІЮ. Запорожченко8762109
0
ХМАРНІ СЕРВІСИ MICROSOFT В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ "ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"Г. Кравцов11882118
0
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ» ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИО. Муковіз7251854
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MAXIMA ЯК ЗАСОБУ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИУ. Когут7091431
0
ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИЄ. Яковенко-Глушенкова6791574
0
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙА. Владимирова6161716
0
РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ У 90-Х РОКАХ XX СТ. – НА ПОЧАТКУ XXI СТ.О. Воронкін10913037
0
МОДЕЛЬ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУС. Литвинова9221699
0
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬВ. Олексюк8182501
0
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕПОЗИТАРІЇВ В УКРАЇНІО. Олексюк6972004
0
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВН. Осипова7122429
0
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇІ. Сокіл6492883
0
ТИПИ НАВЧАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙО. Глазунова6241260
5
Mathematical Problems of Integrative ContentsV. Kushnir8881613
0
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ У НАВЧАННІВ. Корнута7511412
0
МОДЕЛЬ СТУДЕНТА Й АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ ЕКСПЕРТНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГРАМАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИМ. Костіков6881345
0
ВІДКРИТИЙ ОНЛАЙН КУРС «КУРАТОРА ЗМІСТУ»В. Кухаренко10881024
0
КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИКЛАДИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇМ. Вінник4881118
5
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ Й КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ КОМПАНІЙ У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ»Я. Самчинська5971506
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ЗАСІБ ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ОБЛАСТІ "МАТЕМАТИКА"М. Гаран9351844
0
ЗАСТОСУВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БАЗ ЗНАНЬ НАВЧАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМЛ. Черемісіна7761766
0
ЗАДАЧІ З МАТЕМАТИКИ ІНТЕГРАТИВНОГО ЗМІСТУВ. Кушнір6491613
0
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУТ. Л. Архіпова9672314
0
ТАБЛИЧНІ КРИПТОГРАФІЧНИ ПРИМІТИВИ НЕЛІНІЙНОЇ ПІДСТАНОВКИА.Я. Білецький6241432
0
РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ OF-LINE ПРОМІЖНОГО (МОДУЛЬНОГО) ТЕСТУВАННЯ З ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЄЮ, ЯКА СТИМУЛЮЄ СТУДЕНТА ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВМ.П. Мазур6091246
0
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІО.В. Панасюк6961613
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)О.С. Воронкін8921818
0
ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИК.Р. Колос7371441
0
ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ СЕРВІСІВ GOOGLE У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИЛ.М. Олійник8501882
0
МЕДІАСВІТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРАО.В. Саган4991709
0
ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУМ.Г. Друшляк6931313
0
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІМ.П. Шишкіна6861324
0
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІКТВ. Б. Григор'єва697801
0
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИТ.В. Мукій5641513
0
ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ СЕРВІСІВО.О. Петренко5661182
0
ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНІХ РІВНЕЙ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ОСВІТИТ.В. Філатова5641213
0
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІА.Е. Асанова7671238
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ У ВНЗ УКРАЇНИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ ЗНАНЬ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯВ.В. Осадчий682504
0
ІКТ ЯК НЕВІДЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО–ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬБ. М. Андрієвський451518
0
ПРОГРАМИ МОДЕЛЮВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПОДІЙ ЗАДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАТЕМАТИКИЄ.А. Гаєв355495
0
ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗЮ.Г. Тарасіч561649
0
ІТЕРАЦІЙНІ АЛГОРИТМИ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЕЛ З ФІКСОВАНИМИ ЧАСТОТАМИ ЇХ СИМВОЛІВО. В. Котова492513
0
МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВЛ. А. Матвійчук441506
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВО.О. Чумак536616
0
ШВИДКЕ СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ В КУРСАХ ПЛАТФОРМИ MOODLE 2О.А. Щербина533692
0
ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУМ.Б. Білоус440555
0
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИМ.Ю. Борисенко668508
0
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХО.А. Гальчевська5601172
0
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВВ.Є. Сєдов636651
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИВ.В. Шовкун466507
0
РОЗРОБКА УЗАГАЛЬНЕНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДУАЛЬНОГО ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮВ.Г. Хоменко573551
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИН.Б. Беньковська528559
0
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ DELPHІС.В. Петренко515710
0
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА, ОТРИМАНИХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ KSUFEEDBACKО. В. Співаковський441559
0
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВ НА ПРИКЛАДІ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»І.В. Федосова382599
0
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯВ.М. Кухаренко7311436
0
ВИКОРИСТАННЯ WEB-СЕРВІСУ WOLFRAM|ALPHA ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙТ.П. Кобильник713725
0
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИО.С. Воронкін15182286
0
ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ «ХЕРСОНСЬКИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»В. В. Лякутін480740
0
КРИТЕРІЇ ДОБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАННІUNIX-ПОДІБНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМО.С. Головня369519
0
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВП.П. Грабовський389826
0
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MAXIMA ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИУ.П. Когут390679
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮУ.І. Ляшенко453894
0
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛИХІ.С. Пічугіна748795
0
ТЕХНОЛОГІЯ БІНАРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І ІНФОРМАТИКИ У ВНЗ НА ОСНОВІ MAPLE-СЕРЕДОВИЩАВ.А. Кушнір268217
0
КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІТ. О. Вінник234152
0
ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ СТРУКТУРНА СТІЙКІСТЬО. Й. Вейцбліт20991
0
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ, НЕОБХІДНИХ МАЙБУТНЬОМУ СУДНОВОДІЄВІО. М. Гудирева247347
0
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ У МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСАХС.М. Денисенко371283
0
УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХІДУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СУДНОВОДІЇВТ. В. Зайцева256163
0
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГАО.В. Саган237284
0
КОМП’ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ FLASH-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУН. О. Загацька240245
0
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗМІСТОВНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИА.Ю. Кінєшева228216
0
КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИТ.Л. Новицька239234
0
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИІ.С. Столяренко263254
0
УЗАГАЛЬНЕНІ МАТРИЦІ ГАЛУА В ПРОТОКОЛАХ ОБМІНУ КЛЮЧАМИ ШИФРУВАННЯА.Я. Білецький305248
0
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВВ.Б. Григор’єва247178
0
НАУКОМЕТРИКА ТВОРЧОГО ДОРОБКУ МАРІЇ ПЕНТИЛЮК У ЦАРИНІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИС.А. Омельчук190177
0
АНАЛІЗ БАЗОВИХ ДЕФІНІЦІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВО.М. Безбах225410
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИТ.М. Козак243313
0
ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТО. Г. Кузьмінська370340
0
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИЛ. А. Пермінова191184
0
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОН-ЛАЙН КУРСІВЛ.О. Сав'юк196198
0
КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИВ.I. Таточенко196379
0
ФОРМУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА БАЗІ SAGEMATHCLOUDМ.П. Шишкіна297274
0
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІТ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙЛ. С. Шишко152191
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЬЮТОРА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУО.С. Воронкін308253
0
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КОМПЬЮТЕРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВАО.А. Ковтун171141
0
Моделювання у середовищі Maple як засіб дослідження фундаментальних понять і процедур лінійної алгебриВ.А. Кушнір235219
0
Використання концепції Byod для тестування навчальних досягнень на основі сервісів пошукової системи GoogleТ. С. Бондаренко290229
0
Використання дистанційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів біологіїН.Б. Грицай278383
0
Методичні аспекти використання системи maxima у процесі навчання дослідження операційУ.П. Когут307168
0
Підходи до створення МООС (досвід ЛКА)Л.В. Ноздріна194178
0
Зміст експериментальної професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мовиО. В. Попова137193
0
Методологічні передумови підготовки майбутнього вчителя до віртуальної полісуб’єктної взаємодії у навчальному процесіЄ.О. Співаковська155180
0
Зарубіжний досвід використання програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування в освітіД. С. Антонюк233215
0
Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні бакалаврів інформатики: загальні висновкиТ.Я. Вдовичин223251
0
Дослідження культурологічної підготовленості майбутніх учителів початкових класів з урахуванням інформаційної культури суспільстваюТ. О. Вінник164207
0
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ТЕСТУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХО. Г. Колгатін195158
0
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЛ. А. Карташова271194
0
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВН. Г. Бишевець166160
0
ТЕХНІЧНА ОПТИМІЗАЦИЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ КРОС-ПЛАТФОРМНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЗРУЧНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВЄ. В. Кондратьєв145169
0
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ США ТА УКРАЇНИЛ. В. Манюк175197
0
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВВ. Е. Седов172247
0
РОЛЬ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИВ.В. Шовкун164224
0
КОГНІТИВНА КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА ЯК ЗАСІБ «М’ЯКОГО» МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХА. Н. Хомченко275262
0
ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИК.Р. Колос249315
0
КОНЦЕПЦІЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИО.В. Саган229187
0
НЕВСТИГАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК СОЦІАЛЬНА ТА ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМАВ. І. Таточенко192218
0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ Й ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ ІЗ МОВИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИІ.А. Хижняк213254
0
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ ІНТЕРНЕТ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВС. О. Шлянчак214308
0
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВС.Л. Барсук150168
0
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУМ.С. Гаран185204
0
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИО. В. Коротун394264
0
ДИНАМІКА ПОГЛЯДІВ НА ЕТИКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІО. Г. Колгатін19438
0
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ УНІВЕРСИТЕТУЮ.В. Триус19539
0
ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ З ФІЗИКИ ЯК СПОСІБ ЇХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ. Д. Шарко114101
0
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНОГО ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТІ В АЛГОРИТМІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩАС. А. Волошинов11555
0
АВТОРСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙО.С. Воронкін50180
0
ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА УМОВ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВАН.О. Кушнір10861
0
ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИО. О. Гнєдкова13243
0
ІНФОРМАТИКА В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИВ.В. Шакотько12782
0
ПАРАМЕТРИЧНА ТРОЯНДА – ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКИ, ПРОГРАМУВАННЯ, ЕСТЕТИКИЄ.О. Гаєв6169
0
ДИДАКТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО АРХІТЕКТОРАЛ.В. Осіпа4834
0
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ КОНСТРУЮВАННІ РІВНЯНЬ, ЩО МІСТЯТЬ НЕВІДОМУ ПІД ЗНАКОМ МОДУЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ MAPLE-ТЕХНОЛОГІЇВ.А. Кушнір4739
0
СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА ТА АЛГОРИТМ ЇЇ ПРОДУКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ І ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗВИТКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХЛ.В. Безкоровайна3435
0
ЗАДОВОЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ РОБОТОДАВЦІВ ДО ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХВ. С. Круглик4332
0
ОКРЕМІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦІВС.О. Лещук4137
0
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЧНОГО РУХУ ТІЛА ЗАСОБАМИ MATHCADЛ.О. Флегантов3029
0
ВИБІР ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ MOODLEО.А. Щербина3237
0
ЕЛЕКТРОННІ КУРСИ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ MOODLE У НАВЧАННІ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУВ.В. Чернявський3826
0
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЧНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВО.М. Безбах2425
0
КОРПОРАТИВНА ПОШТА GMAIL СЕРВІСУ GOOGLE APPS ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ВНЗА.С. Карпенко4839
0
ОСНОВНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДРУЧНИКІВ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 6-ГО КЛАСУМ.В. Попель2234
0
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІДЛ.С. Шевченко3725
0
G SUIT FOR EDUCATION ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВВ. І. Корольчук5330
0
ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ARDUINO В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА УЧНІВА. Г. Кулинич2826
0
НАВЧАННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮЛ. В. Лазурчак2523
0
МУЛЬТИМЕДІЙНА ЛЕКЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИДАВНИЦТВА ТА ПОЛІГРАФІЇ)С.М. Денисенко2419
0
ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ НАВІГАЦІЇ У ПРОЦЕССІ ФОРМУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇІ. В. Холошин1719
0
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙН. Г. Бишевець2317
0
РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ ШКІЛЬНОГО МЕДІАЮ. О. Рибіна2918
0
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ МЕРЕЖЕВИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙВ. В. Стойкова2323
0
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ В ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІВ. С. Круглик2124
0
ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ, ПІДХОДІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ STEM-ОСВІТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРАН. В. Валко2017
0