ANDRII GURZHII

  • Вчене звання: Професор
  • Науковий ступінь: доктор технічних наук
  • Посада: Академік Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій
  • Заклад: НАПН України
  • Країна: Україна
  • Scopus id: 6507266277,  6507220848,
  • ORCID ID: 0000-0001-6729-6254
  • Publons:  Andrii Gurzhii