Галузь та проблематика

ITО публікує оригінали статей високої якості, присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються наукові праці, присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.

Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень в освіті та науці в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ):

 • Наукові, методичні, організаційні й технологічні проблеми створення та застосування ІКТ в управлінні вищими та середніми навчальними закладами.
 • Наукові, методичні, організаційні й технологічні проблеми створення та застосування програмних засобів навчального призначення для вищих та середніх навчальних закладів.
 • Наукові, методичні, організаційні й технологічні проблеми створення та використання систем дистанційного навчання.
 • Наукові, методичні й організаційні проблеми безперервної підготовки та перепідготовки кадрів з інформатики.
 • Наукові, методичні, організаційні й технологічні проблеми використання професійно-орієнтованих ІКТ у системі навчання.
 • Наукові, методичні й організаційні проблеми підготовки майбутніх учителів і викладачів інформатики для загальноосвітньої та вищої школи.
 • Методичні системи викладання окремих дисциплін у вищій та загальноосвітній школі з використанням ІКТ.
 • Передовий досвід використання ІКТ у навчальному процесі та управлінні навчальними закладами.
 • Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми створення та використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання для людей з особливими потребами.
 • Інформаційні аспекти проблеми інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір.
 • Передовий досвід міжнародного співробітництва навчальних закладів України в галузі ІКТ.
 • Передовий досвід організації науково-дослідної роботи студентів та учнів у галузі ІКТ.
 • Наукові, методичні, організаційні та технологічні проблеми адаптації системи підготовки спеціалістів з ІКТ до вимог сучасного ринку праці.