Етичні положення

Авторство

Конфлікт інтересів

Плагіат

Одночасне подання рукопису в різні видання

Виправлення та доповнення

Коментування опублікованих статей

Авторство
Відповідно до принципів авторства, встановлених Міжнародним комітетом редакторів медичного журналу (ICMJE), "всі особи, визначені авторами, повинні претендувати на авторство, і всі, повинні бути перераховані".

Три основні критерії мають бути сукупно виконані, щоб бути зарахованим як автор [1,2]:

 • Значний внесок у концепцію та розробку дослідження, збір даних, аналіз та інтерпретація.
 • Складання чи перегляд статті для інтелектуального контенту.
 • Затвердження остаточної версії.

Кожен автор несе відповідальність за зміст статті. Якщо робота виконана групою вчених, автори повинні включати список осіб, які відповідають вищезазначеним критеріям та додавати назву групи.

Фінансування дослідження або загальне керівництво роботою не є авторством.

Зміна списку авторів. Якщо в період від подання рукопису до його публікації з будь-якої причини виникає необхідність у зміні списку авторів, автор, який подав рукопис, повинен звернутися до редакції та вказати причину зміни.

[1] International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of Research: Authorship and Contributorship. Available at:icmje.org/ethical_1author.html. Accessed on September 12, 2012.
[2]Publishing Ethics,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingca...

Конфлікт інтересів
Коли дослідник, автор, редактор або рецензент має фінансовий / особистий інтерес або переконання, що може вплинути на його об'єктивність або невідповідний вплив на його дії, існує потенційний конфлікт інтересів. Такі відносини також відомі як подвійні зобов'язання, конкуруючі інтереси або конкуруючі лояльності [1,2].
Найбільш очевидними конфліктами інтересів є фінансові відносини, такі як:

 • Прямі: зайнятість, акціонерне володіння, гранти, патенти.
 • Непрямі: гонорари, консультації до спонсорських організацій, володіння взаємним фондом, оплачені експертні свідчення [2].

Конфлікти можуть також існувати внаслідок особистих стосунків, академічної конкуренції та інтелектуальної власності[2].

Усі особи, які мають відношення до рукопису, коментують або оцінюють даний матеріал (автори, редактори, рецензенти і читачі), повинні задекларувати наявність конфлікту інтересів.
Авторам необхідно вказати чи входять вони до складу редакційної колегії журналу, до якого подають матеріал.
Рецензенти повинні зазначити чи не мають ворожих стосунків з авторами надісланих на розгляд рукописів. Якщо через особисті відносини з автором рецензент не може об’єктивно оцінити рукопис, йому слід відмовитись від виконання завдання.
Якщо, на думку редакторів, існують обставини, що можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такого рецензента.
Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо задекларований конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність та достовірність оцінювання дослідження.
Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, що не був задекларований під час подання, рукопис може бути відхилений.
Якщо незадекларований конфлікт інтересів буде виявлено після публікації, за необхідності, статтю може бути виправлено або видалено.

[1] Office of Research Integrity U.S. Department of Health and Human Services. A brief overview on Conflict of Interests. Available at: ori.hhs.gov/plagiarism-35. Accessed on September 3, 2012.
[2] International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of Research: Conflicts of Interest. Available at:icmje.org/conflicts-of-interest/. Accessed on September 2, 2012

Плагіат

Одним із найпоширеніших видів неправомірних публікацій є плагіат, коли один автор навмисно використовує чужу роботу без дозволу, кредиту чи підтвердження. Плагіат приймає різні форми, від буквального копіювання до перефразування чужої роботи і може включати [1]:

 • Дані
 • Слова і фрази
 • Ідеї та концепції

Плагіат має різні ступені тяжкості, такі, як:

 • Скільки було взято з чиєїсь роботи — кілька рядків, абзаців, сторінок, повну статтю?
 • Що було скопійовано — результати, методи або розділ уведення?

Коли справа доходить до вашої роботи, завжди пам'ятайте, що використання роботи інших (включаючи вашого радника або вашу попередню роботу) є критичною частиною процесу. Ви завжди повинні поміщати свою роботу в контексті розвитку галузі та визнавати результати інших учених, на яких ви побудували свої дослідження.

Усі рукописи, подані в редакцію, перевіряються на унікальність за допомогою спеціального програмного забезпечення на етапі первинного розгляду.
У випадках виявлення плагіату рукопис відхиляється.
Усю відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів згідно чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права»).

[1]Publishing Ethics,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingca...

Одночасне подання рукопису в різні видання
Автори зобов'язані переконатися, що їх робота базується на оригінальному, ніколи не опублікованому раніше дослідженні. Умисне подання або повторне подання робіт для дублікатів публікації вважається порушенням видавничої етики.

Одночасне подання відбувається, коли людина одночасно подає документ на різні публікації, що може призвести до публікації цього конкретного документа більш ніж у одному журналі.
Повторне / багаторазове видання відбувається, коли публікуються два або більше документів, без повних перехресних посилань, що поділяють по суті ті самі гіпотези, дані, точки обговорення та / або висновки.
Це може мати місце в тій чи тій мірі: буквальне дублювання, часткове, але суттєве дублювання чи, навіть, дублювання перефразом [2].

Однією з основних причин, що вказує на неетичність дублювання оригінального дослідження є те, що це може призвести до "ненавмисного подвійного обліку або невідповідної оцінки результатів одного дослідження, яка спотворює наявні докази"[3].
Є певні ситуації, коли видавці двох журналів можуть заздалегідь погодитися на використання "дублікатів" [3]. До них відносяться:

 • Комбіновані редакційні статті (наприклад, про плагіат, пов'язані з двома журналами).
 • (Клінічні) керівні принципи, позиційні заяви.
 • Переклади статей — за умови, що попереднє схвалення було надано першим видавцем, і що повне розкриття його оригінального джерела надається під час подання [2].

Основне правило: статті, подані для публікації, повинні бути оригінальними і не повинні бути передані до будь-якої іншої публікації. На момент подання автори повинні розкривати будь-які деталі пов'язаних статей (також, якщо мова інша), аналогічні статті в пресі та переклади.

[1]Publishing Ethics,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingca...
[2] Elsevier. Publishing Ethics Resource Kit (PERK). Available at:elsevier.com/wps/find/editorshome.editors/Introduction. Accessed: June 15, 2012.
[3] International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Publishing and Editorial Issues Related to Publication in Biomedical Journals: Overlapping Publications. Available at: icmje.org/conflicts-of-interest/. Accessed: June 8, 2012.

Виправлення та доповнення

За потреби редакція вносить необхідні виправлення та уточнення в контент, публікує спростування та вибачення.
Редакція може внести дрібні правки (виправлення невеликих помилок) та уточнення змісту статті, що покращують її зміст, проте істотно не змінюють її структуру загалом. Для цього необхідно надіслати запит у редакцію.

Коментування опублікованих статей

На сторінках опублікованих статей передбачено можливість їх коментування користувачами. Редакція заохочує користувачів залишати якомога більше відгуків щодо опублікованого матеріалу.
Редакція оперативно розглядає і реагує на обґрунтовану критику матеріалів, опублікованих у журналі, інформує авторів статей про отримані відгуки та просить внести роз’яснення.
Коментування повинне мати характер цивілізованої наукової дискусії:

 • може містити роз’яснення і доповнення до змісту та отриманих результатів конкретної статті;
 • аргументи мають супроводжувати посиланням на опубліковані ресурси або містити вичерпне наукове обґрунтування.

Коментарі іншого характеру (образливі та непристойні вислови, реклама і спам) будуть вилучені.
Облікові записи користувачів, що порушують вищевказані стандарти, будуть вилучені.