Рекомендації для автора

У журналі публікуються високоякісні матеріали з усіх тем, пов'язаних з впровадженням та використанням інформаційних технологій в освіті. Матеріали мають відповідати одній з наступних категорій:

Повні науково-дослідні статті

В матеріалах цієї категорії представлені повні звіти про виконану дослідницьку роботу. Вони представляють новий метод, техніку або аналіз з відповідними емпіричними або іншими типами оцінки як доказ достовірності. Основними критеріями оцінки даної категорії також є оригінальність, технічна обґрунтованість, правильність оцінювання і якість написання. Результати раніше опубліковані на конференціях або семінарах можуть представлятися у вигляді суттєво розширеної версії.
Мінімальний обсяг: 20 сторінок журналу.

Оглядові статті

В матеріалах цієї категорії представлені повні тексти доповідей, що розглядають стан проблеми в межах журналу. Дослідницькі статті повинні мати потенціал, щоб стати вступними та оглядовими текстами. Ці матеріали будуть розглянуті за такими параметрами:

  • відповідність необхідному рівню для представлення в якості вступного тексту для дослідників, аспірантів, або практиків для початку роботи з даної теми
  • сфера дослідження та баланс презентації
  • читабельність і чіткість презентації
  • важливість даного матеріалу для широкого кола спільноти ITE

Мінімальний обсяг: 25 сторінок журналу

Науково-технічні статті

В матеріалах цієї категорії представлені короткі статті, що описують зрілі освітні програмні засоби, системи або інфраструктури. Ці звіти мають бути короткими і цілеспрямованими. Вони повинні чітко представити можливості описаного інструменту або системи. Наполегливо рекомендується, щоб представлені технології або системи знаходилися у вільному доступі для громадськості та було можливим їх використання. Якщо представлена власна технологія, вона повинна бути доступна для рецензентів видання. Ці матеріали оцінюються за такими параметрами:

   • якість і вплив технологій на освітній процес
   • чіткість і читабельність матеріалу, наявність у ньому опису як можливостей так і обмежень описаної технології
   • оцінка сприйняття викладачами та студентами описаної технології

Мінімальний обсяг: 10 сторінок журналу

Представлення галузевого досвіду в ІТ

В матеріалах цієї категорії представлені короткі статті-звіти з про використання ІТ в освітньому процесі. Ці статті повідомляють про те, як ці розробки впливають на дидактику, якість викладання та навчання, або інші відповідні показники діяльності в галузі освіти. Матеріали будуть оцінюватися за актуальністю та практичною значущістю описаної розробки, а також по відношенню до технічної обґрунтованості описаного рішення і оцінки або перевірки.
Мінімальний обсяг: 10 сторінок журналу

Статті про перспективи впровадження ІТ

До цієї категорій журналу відносяться статті, у яких висвітлюються погляди і думки про необхідність впровадження ІТ в освітній простір та їх вплив на розвиток освітніх процесів і результатів. Крім того, передбачається, спрямуваня статті на аналіз конкретної проблеми та подання бачення того, як ця проблема може бути подолана з використанням новітніх технологій. Матеріали будуть оцінюватися по рівню технічного обґрунтування аналізу проблеми та корисності рішень запропонованих для педагогів.
Мінімальний обсяг: 10 сторінок журналу

Мови

У ITО публікуються статті написані англійською, російською або українською мовами. Однак, перевага віддається статтям, написаним англійською. Анотація до статті має бути опублікована трьома вищезазначеними мовами. Якщо автор не може надати переклад анотації англійською (російською, українською)мовою, редакція сприятиме здійсненню відповідних перекладів.

Інструкції щодо форматування

Матеріали повинні бути відформатовані за допомогою шаблонів.

Запропонована структура

Рекомендується, хоча і не обов’язково, розподіл статті за наступними розділами:

 • Вступна частина, що містить актуальність та окреслення цілей дослідження
 • Постановка завданнь
 • Аналіз досліджень і публікацій у досліджуваній області
 • Методологія та інструменти дослідження
 • Опис проведеного експерименту та аналіз результатів
 • Висновки та перспективи подальших досліджень

Автори також можуть представляти додатки, що містять будь-які фактичні дані, що підтверджують судження, висвітлені в статтях.