Автори та авторські обов'язки

Авторство

Авторські внески

Підготовка подання

Інструкція для авторів

Авторське право

Ліцензування

Політика розміщення та зберігання публікації

Конфіденційність

Співпраця з авторами

Авторство
Відповідно до принципів авторства, встановлених Міжнародним комітетом редакторів медичного журналу (ICMJE), "всі особи, визначені авторами, повинні претендувати на авторство, і всі, хто має право на це, повинні бути перераховані".

Три основні критерії мають бути сукупно виконані, щоб бути зарахованим як автор [1,2]:

 • Значний внесок у концепцію та розробку дослідження, збір даних, аналіз та інтерпретація.
 • Складання чи перегляд статті для інтелектуального контенту.
 • Затвердження остаточної версії.

Кожен автор несе відповідальність за зміст статті. Якщо робота виконана групою вчених, автори повинні включати список осіб, які відповідають вищезазначеним критеріям та додавати назву групи.

Фінансування дослідження або загальне керівництво роботою не є авторством.

Зміна списку авторів. Якщо в період від подання рукопису до його публікації з будь-якої причини виникає необхідність у зміні списку авторів, автор, який подав рукопис, повинен звернутися до редакції та вказати причину зміни.

[1] International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of Research: Authorship and Contributorship. Available at:icmje.org/ethical_1author.html. Accessed on September 12, 2012.
[2]Publishing Ethics,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingca...

Авторські внески
Розгляд, рецензування та публікація статей у збірнику наукових праць «Інформаційні технології в освіті» є безкоштовною. Жодних зборів з авторів статей не стягується.

Підготовка подання
Перед поданням рукопису автори зобов'язані перевірити, чи відповідає їх подання всім наведеним нижче пунктам. Подання можуть бути повернуті авторам, які не дотримуються цих правил.

 • Стаття відповідає проблематиці журналу.
 • Стаття раніше не була опублікована та не була надана в інший журнал для розгляду та публікації.
 • Текст статті складається з основних структурних елементів (проблема загалом, аналіз останніх досліджень, мета статті, виклад основних досліджень, висновки).
 • Необхідне форматування було виконано.

Авторське право
Автори, які публікуються у журналі, погоджуються на такі умови:

 • Автори зберігають авторське право відразу ж після опублікування своїх творів та зберігають права на публікацію без жодних обмежень.
 • Дата початку авторських прав відповідає даті виходу випуску, у якому включено статтю.

Ліцензування
Автори надають журналу право на першу публікацію твору під ліцензією Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), що дозволяє іншим вільно читати, завантажувати, копіювати та роздруковувати матеріали, шукати контент та посилатися на опубліковані статті, розповсюджувати їх повний текст та використовувати їх у будь-яких законних некомерційних цілях (тобто навчальних або наукових) з обов'язковим посиланням на авторів статті та первинну публікацію в цьому журналі.
Оригінальні опубліковані статті не можуть бути використані користувачами (за винятком авторів) у комерційних цілях або розповсюджуватися сторонніми посередниками за окрему плату.

Політика розміщення та зберігання публікації

Авторам дозволено та рекомендується розміщувати свою роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних репозиторіях або на їх веб-сайті) під час редакційного процесу, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш ранньої та більшої цитованості опублікованої роботи.
Автори можуть укладати окремі, додаткові контрактні умови для невиключного розповсюдження друкованої версії журналу роботи (наприклад, надсилати його в інституційний репозиторій або опублікувати його в книзі), із підтвердженням його первинної публікації в цьому журналі.
Допускається публікація після публікації (версія рукопису до рецензування) та самостійне архівування PDF-версії видавця.
Архівація попередньої роздруківки (версія до видання рукопису) не допускається.

Конфіденційність
Імена та електронні адреси користувачів будуть використовуватися виключно для виконання технічних завдань: відправлення листів для публікації нового випуску та зв'язку з авторами, рецензентами та редакторами в процесі підготовки статей до публікації.
Редактори не передають особисті дані користувачів стороннім організаціям.
Редакціям та рецензентам забороняється розкривати інформацію, подану в рукописах, перш ніж вони будуть опубліковані в Інтернеті.

Співпраця з авторами

 • Редакція надає авторам детальні інструкції щодо редакційно-видавничого процесу, інформує про терміни прийому матеріалів та дати публікації випусків.
 • Авторам надається детальний опис процесу рецензування; у разі будь-яких відхилень від описаного процесу, редактори зобов’язані надати авторові пояснення.
 • Редакція визначає критерії оцінювання матеріалів та здійснює підбір рецензентів для кожного окремого рукопису.
 • Надсилає авторам розгорнуті коментарі рецензентів.
 • Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію та корекцію текстів зі збереженням авторського стилю.
 • Рішення редактора щодо прийняття/відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам журналу.
 • Якщо рукопис містить багато спірних моментів (наприклад, негативні відгуки про якість статті обох рецензентів, стаття недоопрацьована автором з урахуванням зауважень рецензентів), редакція не може затвердити його до публікації.
 • У випадку незгоди автора з редакторським рішенням, у журналі декларується механізм апеляції до редакції ( см. Процес рецензування. Процедура апеляції.).
 • За бажанням автора, рукопис може бути знятий з розгляду та заархівований у системі журналу (із подальшою можливістю відновлення подання у чергу). Для цього авторові необхідно звернутись до редактора із відповідним запитом.