Засновники та управління

Засновники:

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18045-6895 ПР від 27.05.2011

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань
України (постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 та наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015,
№ 747) у галузі Педагогічні науки .