ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ

  • І.М. Сокіл Запорожский областной институт последипломного педагогического образования, Запорожье
Ключові слова: квест, навчання, підготовка, інновація, Moodle

Анотація

     Сучасна система освіти України перебуває в оновленні. Зараз гостро стала проблема застосування вчителями на уроках застарілих методів і технологій, існує необхідність впровадження нових інновацій. З 2012 р в освітній процес Запорізької області впроваджується квест-технологія. На сьогоднішній день проведено декілька веб-квестів для вчителів та учнів Всеукраїнського та обласного рівнів. Все більше і більше з'являється
вчителів-новаторів, які використовують дану технологію для розвитку у дітей умінь та навичок 21 століття. Але проведене педагогічне дослідження показало, що вчителі, в більшості випадків, не готові до використання інновації та якісна реалізація квесту вимагає попередньої підготовки вчителя. Для цього кафедрою інформатики та інформаційних технологій в освіті були розроблені освітні курси очної та дистанційної форми. В умовах фінансової кризи, основний акцент був зроблений на дистанційній формі, що дозволило залучити більшу кількість вчителів з меншими фінансовими витратами. Для проведення дистанційного курсу була обрана платформа Moodle і розроблено навчально-методичний
комплекс. В даній статті представлено опис дистанційного курсу для педагогічних працівників «Впровадження квест-технології в освітній процес», також представлені результати реалізації курсу в Запорізькій області.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Сокол И. Н. Квест: метод или технология? / И.Н. Сокол // Компьютер в школе и семье. – 2014. – № 2. – С. 28–32.
2. Гладкий І.П., Шраменко Н.Ю. Удосконалення освітньо-професійних технологій та досвід впровадження дистанційної освіти в навчальних дисциплінах [Електронний ресурс] / І.П. Гладкий, Н.Ю. Шраменко // Електронний науковий архів . – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22728/1/3-6-12.pdf
3. Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИКТ-грамотности педагогов [Электронный ресурс] / И.Н. Сокол // Концепт.– 2013. – №12 (декабрь). – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2013/13248.htm, свободный. – Название с экрана.
4. Сокол И.Н. Использование квест-технологии для повышения ИТ-компетентности педагогов // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сборник статей по материалам XVI международной заочной научно-практической конференции (август 2013 г.). - М.: Изд."Международный центр науки и образования", 2013. – С.160-165. – Тоже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.com/file/d/0B-LkBKaO5xliTFlMdG1MUVRxcWc/edit, свободный. – Название с экрана.
Опубліковано
2015-04-14
Сторінки
160-166
Як цитувати
Сокіл, І. (2015). ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ К УПРОВАДЖЕННЮ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ . Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (20), 160-166. https://doi.org/10.14308/ite000506