ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ

  • І.В. Пліш СШДС "Лісова казка",Київ
Ключові слова: управління, якість, навчання, хмарні технології, навчальний заклад, вчитель

Анотація

     У статті розглянуто проблему управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Виокремлюється потреба пошуку та розроблення нових шляхів та засобів в управлінні якістю освіти, які передбачають застосування хмарних технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Платформа для хмарних сервісів OPENNEBULA [Електронний ресурс] Головна » Статті » – Режим доступу : http://supercomputer.com.ua/ua/139-platforma-dlya-hmarnih-servisiv-open-...
2. Пліш І. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в школах приватної форми власності [Електронний ресурс] / І. В. Пліш // Інформаційні технології і засоби навчання  2012. – №1 (27). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua
3. Пліш І. В. Управління якістю освіти в навчальних закладах приватної форми власності / І. В. Пліш // Вісник Черкаського університету : Серія педагогічні науки. – Черкаси, 2011. – Вип. 206. – С. 120–123.
4. Хмарні технології в освіті : матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару (Кривий Ріг – Київ – Черкаси – Харків, 21 грудня 2012 р.). – Кривий Ріг : Видавничий відділ КМІ, 2012. – 173 с.
5. Хмарні технології для школи [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://seoblog.org.ua/1921
6. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології: наук.-метод. посіб. / [Л.М.Калініна, А.Ф.Остапенко, В.В.Лапінський, В.В.Літвинчук, В. В. Рогоза та ін.]; за наук, ред. проф. Л. М. Калініної. – Київ – Володимирець : 2011.– 560 с.
7. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В.В. Лапінський. А. Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.]; за наук. ред. проф. В.Ю.Бикова – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160 с.
Опубліковано
2013-12-05
Сторінки
192-197
Як цитувати
Пліш, І. (2013). ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ СКЛАДНИКІВ ІТ-СЕРЕДОВИЩА ШКОЛИ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (15), 192-197. https://doi.org/10.14308/ite000406