ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВПРОГРАМІСТІВ

  • Д.Є. Щедролосьєв Херсонський державний університет, Херсон
Ключові слова: фундаментальна підготовка, математична освіта інженерів-програмістів, дискретна математика

Анотація

     Фундаментальна математична підготовка є важливою ланкою професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. У статті розглянуті існуючі підходи до викладення основ дискретної математики фахівцям ІТ-профілю, проведено порівняльний аналіз сучасних українських і зарубіжних підручників з дискретної математики для ІТ-фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання


1. Андерсон Дж. Дискретная математика и комбинаторика.: пер. с англ. / Джеймс Андерсон – М.: Вильямс, 2004. – 960 с.: ил.
2. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Є. Дискретна математика. – К.: Вища школа, 2002. – 287 с.
3. Кудрявцев Л. Д., Кирилов А.И., Бурковская М. А., Зимина О. В. О тенденциях и перспективах математического образования. – http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/Paper2.htm
4. Лекции по дискретной математике / Ю.В. Капитонова, С.Л. Кривой, А.А. Летичевский, Г.М. Луцкий / СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 624 с.: ил.
5. Нікольський Ю.В. Дискретна математика: Підручник/ Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. –Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 432 с.
6. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2001. – 304 с.
7. Сейдаметова З. С. Навчальна дисципліна «Введення в спеціальність» і адаптація студентів першого курсу комп’ютерних спеціальностей. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Кол. авт. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2007. Вип. 50. – С. 66 – 70.
8. Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі: Монографія / Наук. ред. М.І. Жалдак. – Кривий Ріг: Мінерал; К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С.55-56.
9. Триус Ю.В., Бакланова М.Л. Проблеми і перспективи вищої математичної освіти/ Триус Ю.В., Бакланова М.Л.// Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. збірник наук. робіт – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2005, Вип. 23. – С. 16-26.
10. Spivakovskiy A. Peculiarities of IT Management at Institutions of Higher Education// Інформаційні технології в освіті. Випуск 2. – Херсон.-2008. С. 22-29.
Опубліковано
2010-05-31
Сторінки
129-133
Як цитувати
Щедролосьєв, Д. (2010). ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВПРОГРАМІСТІВ. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (5), 129-133. https://doi.org/10.14308/ite000131