РОЗРОБКА ВЕБ-РЕСУРСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

Ключові слова: дизайн, платформа Arduino, навчальний веб-ресурс, інженерпрограміст, компетентність, ступінь вищої освіти «магістр»

Анотація

В умовах комп’ютеризації закладів вищої освіти використання електронних ресурсів, зокрема сайтів навчального призначення, електронних підручників та відеолекцій спрямовано на підвищення рівня професійної підготовки студентів. Так як електронні освітні ресурси є невід’ємною частиною освітнього процесу, мають навчально-методичну мету і слугують для надання освітньої діяльності студентам, то вони вважаються одним з ключових елементів інформаційно-освітнього середовища. Одним з варіантів EOР є освітні веб-ресурси. Використовуючи сучасні веб-технології, можна значно покращити систему освіти і, відповідно, подальшу комп’ютеризацію – такий процес є незворотним і обов’язковим. Освітні веб-ресурси в цій ситуації є оптимальним інструментом для поліпшення освіти сучасних педагогів. Стаття присвячена проєктуванню освітнього веб-ресурсу з вивчення платформи для аматорського конструювання Arduino як комп’ютерного засобу формування професійної компетентності студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення» рівня вищої освіти «магістр». Моделювання цього веб-ресурсу орієнтовано на систематизацію знань та розвиток практичних навичок конструювання в умовах апаратної обчислювальної платформи Arduino при вивченні магістрантами навчальних дисциплін «Управління якістю електронних освітніх ресурсів» та «Управління інформаційними технологіями». В ході проєктування студенти визначають мету та задачі навчання за допомогою електронних освітніх ресурсів, проводять аналіз існуючих аналогів сайтів по вивченню Arduino, виділяють основні групи вимог, проєктують інформаційну архітектуру, представляють діаграму прецендентів щодо ролей, характерних для веб-сайту навчального призначення. Застосування цієї теми в освітньому процесі Херсонського державного університету спрямовано на розвиток професійних компетенцій майбутніх програмістів завдяки активному впровадженню нових освітніх технологій, використанню можливостей інформаційного простору, а також партнерству педагога й слухача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання1. Spivakovsky, O., Fedorova, Y., Kudas, N. & Glushchenko, O. (2010). Information technologies management in universities. Ailant, Kherson.
2. Stetsenko, H.V. (2010). Methodology of Applying Educational web-resources to Informatics Teachers’ Training. (PhD thesis in Pedagogical sciences). Dragomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine.
3. Hurevych, R., Kademiia M. & Koziar M. (2012). Information and communication technologies in professional education. Lviv: Spolom.
4. Shyshkina, M. & Popel, M. (2016). Cloud based learning environment formation for mathematics disciplines learning using the SAGEMATHCLOUD (guidelines). Information technologies in education, 1 (26), 148 - 164. Retrieved from http://ite.kspu.edu/.
5. Tkachuk, H. (2011). Methods of using educational web resources in future Informatics teachers’ training. Uman: Vydavets “Sochinskyi”.
6. Kravtsov, H. (2015). Methods and technologies for the quality monitoring of electronic educational resources. CEUR Workshop Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Lviv, Ukraine, May 14-16, 2015 (pp. 311-325). Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1356/paper_109.pdf.
7. Samchynska, Y. & Sherman, M. (2018). Information technologies: practical course. Kherson. Retrieved from https://drive.google.com/open?id=14oTatMdu4hNBSJgmHowVVm9BBSVLQ8NV.
8. Spivakovskiy, O., Kushnir, N., Valko, N. & Vinnyk, M. (2017). ICT Advanced Training of University Teachers. 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. CEUR-WS, 1844, pp. 176-190.
9. Samchynska, Y. & Vinnyk, M. (2014). Specific features of educational software promotion at Ukrainian market. Actual problems of economic, 7 (157), 534-540.
10. Raickaja, L. (2011). Didactic and psychological basis of using Web 2.0 technologies in higher professional education. Moscow: MGOU.
11. Samchynska, Y. & Vinnyk, M. (2017). Decision Making in Information Technologies Governance of Companies. 13th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. CEUR-WS, 1844, pp. 96-110.
12. Arduino (2018). Arduino Platform. Retrieved from http://arduino.ru.
13. Kuznetsov, M., Simdyanov, I. & Holyshev, S. (2007). PHP 5. Practice of websites creation. Кyiv, Ukraine.
14. Afonin, V. & Makushkin, V. (2009). Intelligence robotic systems: course of lectures. Moscow: Internet University of Information Technologies.
15. Samchynska, Y. (2014). Methods for evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency and control in teaching course “Information Technology Governance”. Information technologies in education, 21, 67-77. 16. Кonyuh, V. (2008). Fundamentals of robotics. Rostov-na-Donu: Phenix.
Опубліковано
2019-09-30
Сторінки
29-37
Як цитувати
Шерман, М. І., Самчинська , Я. Б., & Кужелюк , Н. В. (2019). РОЗРОБКА ВЕБ-РЕСУРСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» . Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (40), 29-37. илучено із http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/730