РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЧАТ-БОТУ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

  • О.С. Дягилева Херсонський державна морська академія, Херсон
  • А.М. Лещенко Херсонський державна морська академія, Херсон
  • А.І. Пазяк Херсонський державна морська академія, Херсон
  • А.І. Пазяк Херсонський державна морська академія, Херсон
  • А.Ю. Юрженко Херсонський державна морська академія, Херсон
Ключові слова: цифрова компетентність, морські фахівці, чат-бот, міжнародне співробітництво

Анотація

Стаття описує розробку та використання інтелектуального чат-боту як засобу візуалізації контенту та задля отримання доступу до інформаційних систем відділу міжнародного співробітництва. Наголошується, що характерною ознакою сучасності є формування та стрімкий розвиток інформаційного суспільства з чітким переходом до інноваційних моделей розвитку у всіх сферах суспільства. Чат-бот описано як напрочуд популярний та універсальний інструмент для комунікації та підвищення цифрової компетентності. Проаналізовано наукові праці зарубіжних та вітчизняних дослідників з даної проблематики. Описано процедуру створення інтелектуального чат-боту відділу міжнародного співробітництва Херсонської державної морської академії для спрощення системи зв’язку між відділом та здобувачами вищої освіти, співробітниками в умовах інформаційно-технологічного середовища. Надана кваліфікація чат-ботів. Зауважено, що Telegram, на відміну від інших мессенджерів, як платформа, дозволяє чат-боту проводити різноманітні операції як із повідомленнями, так і з чатами. Bot Father було використано для розробки боту. Описано команди для редагування боту. Було створено різні команди боту. У бот додано посилання на соціальні мережі відділу міжнародного співробітництва Херсонської державної морської академії. Наголошується, що використання інтелектуальних чат-ботів має потенційну освітню, інформаційну можливість як альтернативний засіб для формування педагогічної компетентності співробітників та здобувачів вищої освіти в умовах навчально-методичної роботи відділу. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у вивченні використання інших можливостей для розширення функціоналу інтелектуального чат-боту відділу міжнародного співробітництва Херсонської державної морської академії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Michiels, E. (2017). Modelling Chatbots with a Cognitive System Allows for a Differentiating User Experience, 24 paper.Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2027/paper24.pdf(Last accessed: 07.05.2020).
2. Muldowney, O. (2017). Chatbots. An Introduction And Easy Guide To Making Your Own. Curses & Magic, 69 p.
3. Radziwill, N. & Benton, M. (2017) Evaluating Quality of Chatbots and Intelligent Conversational Agents. Retrieved from https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1704/1704.04579.pdf (Last accessed: 07.05.2020).
4. Rahman, J. (2014) ImplementationofALICEchatbotasdomainspecificknowledgebotforBRACU (FAQbot), 29 p. Retrieved from https://cutt.ly/cyxiy6E (Last accessed: 07.05.2020).
5. Тасьмук, Д. І. (2017). Розробка інтелектуального чат-боту кафедри комп’ютерних. XLVI Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету. Електронне наукове видання матеріалів конференції. Відновлено з https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2042/1567.
6. Ушакова, І.О. (2019). Підходи до створенняінтелектуальних чат-ботів. Системи обробки інформації, 2 (157),76-83. Відновлено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2019_2_12.
7. Яровий, А.А. & Кудрявцев, Д.С. (2018). Чат-бот як система інтелектуальної взаємодії. Збірник матеріалів XLVІІ Науково-технічної конференції Вінницького національного технічного університету, (21–23 березня), 1-3. Відновлено з https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4847/4269.
8. Yarovyi, А & Kudriavtsev, S & Baraban, S & Ozeranskyi, V & Krylyk, L & Smolarz, A &Karnakova G (2019). Information technology in creating intelligent chatbots. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2 (6 November) Відновлено з https://doi.org/10.1117/12.2537415

REFERENCES (TRASLATED AND TRANSLITERATED)
1. Michiels, E. (2017). Modelling Chatbots with a Cognitive System Allows for a Differentiating User Experience, 24 paper. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2027/paper24.pdf (Last accessed: 07.05.2020).
2. Muldowney, O. (2017). Chatbots. An Introduction And Easy Guide To Making Your Own. Curses & Magic, 69 p.
3. Radziwill, N. & Benton, M. (2017) Evaluating Quality of Chatbots and Intelligent Conversational Agents. Retrieved from https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1704/1704.04579.pdf (Last accessed: 07.05.2020).
4. Rahman, J. (2014) ImplementationofALICEchatbotasdomainspecificknowledgebotforBRACU (FAQbot), 29 p. Retrieved fromhttps://cutt.ly/cyxiy6E (Last accessed: 07.05.2020).
5. Tasʹmuk, D. I. (2017).Development of an intelligent chat bot of the Department of Computer Science. XLVI Scientific and Technical Conference of Vinnytsia National Technical University. Electronics cientific publication of conference materials. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2042/1567.
6. Ushakova, I. O.(2019). Approaches to creating intelligent chatbots. Information Processing Systems, 2 (157),76-83. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2019_2_12.
7. Yarovyy, A.A. &Kudryavtsev, D.S. (2018).Chatbotas a systemofintellectualinteraction. Proceedingsofthe XLVІІ Scientific and Technical Conference of Vinnytsia National Technical University, (21–23 March), 1-3. Retrieved from https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/4847/4269.
8. Yarovyi, А&Kudriavtsev, S &Baraban, S &Ozeranskyi, V &Krylyk, L &Smolarz, A &Karnakova G (2019). Information technology in creating intelligent chatbots. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2 (6 November). Retrieved fromhttps://doi.org/10.1117/12.2537415
Опубліковано
2020-06-30
Сторінки
27-38
Як цитувати
Дягилева , О., Лещенко , А., Пазяк , А., Пазяк , А., & Юрженко, А. (2020). РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЧАТ-БОТУ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (43), 27-38. илучено із http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/765