FRITZING - СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO

  • О.М. Кривонос Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир
  • Є.В Кузьменко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир
  • М.П. Кривонос Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир
  • С.В. Кузьменко Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир
Ключові слова: STEM-освіта, Arduino, середовище моделювання

Анотація

Стаття присвячена питанням уточнення можливостей використання спеціалізованого прикладного програмного забезпечення для моделювання електронних пристроїв на базі платформи Arduino під час неформальної освіти дітей. У статті проаналізовано сучасний стан проблеми впровадження STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти. Авторами статті здійснено ґрунтовний аналіз відкритого програмного комплексу Arduino. Описано історію створення та найбільш розповсюджені платформи модельного ряду Arduino, наведено приклади застосування зазначених платформ у реальних проектах. Представлено основні технічні характеристики електронних елементів, що входять до складу Arduino Uno. Детально розглянуто мікроконтролер Atmega328P, основний обчислювальний центр платформи та основні складові зазначеного мікроконтролера. Розглянуто та описано спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для створення наочних електронних схем Fritzing. Зазначений програмний продукт надає можливість візуального представлення проекту (створення цифрової моделі) в різних видах (макет, схема та друкована плата). Будь-яке з цих представлень може використовуватися в якості основного робочого середовища проекту та може бути вибрано в будь-який час. Для більшої наочності описано та проілюстровано всі процеси створення прототипу електронної гри «Hunter» у спеціалізованому прикладному програмному забезпеченні Fritzing, а також подано опис процесу створення самої гри. Результати проведеного дослідження показали важливість розробки сучасних підходів до неформальної освіти дітей та необхідності систематичного перегляду програм підготовки вчителів інформатики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Інститут модернізації змісту освіти. STEM-освіта (2016). Відновлено з https://imzo.gov.ua/stem-osvita/.
2. STEMconnector. About STEMconnector Research & Resources (2018) Відновлено з https://www.stemconnector.com/research-resources/
3. STEM Education: Preparing for the Jobs of the Future: report. (April 2012) Відновлено з http://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/6aaa7e1f-9586-47be-82e7-326f47658320/stem-education---preparing-for-the-jobs-of-the-future-.pdf. – Назва з екрану.
4. Кривонос О.М., Кузьменко Є.В., Кузьменко С.В. (2016) Огляд платформи Arduino Nano 3.0 та перспективи використання під час навчального процесу . Інформаційні технології і засоби навчання, 56 (6), 77-87.
5. Биков В. Ю. (2012) Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 13, 3-18.
6. Гуржій А. М., Орлова І. В., Шут М. І., Самсонов В. В. (2001) Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навчальний посібник. Київ: НМЦ засобів навчання
7. Вікіпедіа. Схемотехніка (2019). Відновлено з https://uk.wikipedia.org/wiki/Схемотехніка
8. Alexander and Matthew Sadiku. Fundamentals of Electric Circuits (2004). Відновлено з http://bank.engzenon.com/download/54d9982d-b904-4b3e-8c06-79f7c0feb99b/Fundamentals_ Of_Electric_Circuits-5th-Edition.pdf
9. Richard Jaeger. Microelectronic Circuit Design (2014). Відновлено з https://ecedmans.files.wordpress.com/2014/03/microelectronic-circuit-design-4th-edition-jaeger.pdf
10. Бузыкова Ю. С. (2015) Элементы схемотехники в рамках курса информатики: методические указанияк выполнению самостоятельной работы по информатике по теме «Основы схемотехники» для обучающихся по всем программам и форм обучения. Хабаровск: ТОГУ.
11. Основы Arduino для начинающих. Arduino изнутри - структура, составляющие и их назначение. Микроконтроллер ATmega328P (2016). Відновлено з https://pikabu.ru/story/vyipusk_3_osnovyi_arduino_dlya_nachinayushchikh_arduino_iznutri__struktura_sostavlyayushchie_i_ikh_naznachenie_mikrokontroller_atmega328p_4497606?fbclid=IwAR12p2g7hUTRgp9CkWMmVRk6vkfRmIZy5T9Mml69ZOXn1LHc1YxGw_zqKAA
12. Паладійчук Ю. Б., Руткевич В. С., Зінєв М. В., Лісовий І. О. (2018) Перспективи використання відкритого програмного комплексу Arduino для вивчення технічних дисциплін. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, 31, 158-164.
13. Боровик Д. В., Вовковінська Н. В., Войченко О.П., Дятленко С. М., Лапінський В. В. (2017) Програма курсу «Технічна творчість. Робототехніка», 5–9 класи. Комп'ютер у школі та сім'ї, 2-3 (138-139).
Опубліковано
2020-06-30
Сторінки
39-51
Як цитувати
Кривонос , О., Кузьменко, Є., Кривонос , М., & Кузьменко, С. (2020). FRITZING - СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ARDUINO. Збірник наукових праць "Information echnologies in Education" (ITE), (43), 39-51. илучено із http://ite.kspu.edu/index.php/ite/article/view/767