ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • Тетяна Вінник Херсонський державний університет

Abstract

Зважаючи на сучасні вимоги суспільства до системи освіти, необхідність її постійного оновлення, безперервності, виникає гостра необхідність у зміні пріоритетів розстановки цілей діяльності закладів освіти, а, зокрема, - початкової школи. Одним із результатів навчання має бути готовність учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій, здатність працювати з інформацією. Особливістю професійної діяльності вчителя початкових класів є те, що саме він допомагає учням адаптуватися до освітнього середовища, реалізує розвиваючу функцію навчання в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища школи. Відповідно, основним завданням учителя є впровадження у викладацьку практику різних підходів та методів навчання молодших школярів, інтеграція в освітній процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Активне формування інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища Нової школи, упровадження у навчальний процес різноманітних програмних та технічних засобів, технологій пошуку, збору, аналізу та обробки інформації, перехід в умовах пандемії до дистанційного навчання, за швидкістю значно перевищує швидкість формування готовності вчителя до використання нових підходів та технологій. Тим самим підтверджується актуальність та необхідність дослідження методів та засобів формування інформаційної компетентності вчителя початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища. Одним із етапів вирішення даної проблеми має бути оцінка рівня інформаційної компетентності студентів, які навчаються за спеціальністю Початкова освіта, перегляд навчальних програм, планів, навчально-методичного забезпечення, упровадження в освітній та науково-дослідний процес сучасних методів, форм та засобів навчання.

Відповідно, основним завданням даної статті є висвітлення основних проблем формування інформаційної компетентності вчителя початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, дослідження рівня інформаційної компетентності студентів 1-5 курсів спеціальності 013 Початкова освіта, огляд та аналіз існуючих інструментів та підходів до організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, як таких, що можуть бути інтегровані в освітній процес, та, у подальшому, використані майбутніми вчителями у практичній діяльності.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-04-13
How to Cite
ВінникТ. (2021). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА. Journal of Information Technologies in Education (ITE), (45). https://doi.org/10.14308/ite000728