Current issue

User login

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ


Year of Publication2010
AuthorsМорзе Н. В., Глазунова О. Г.
Language articleУкраїнська
Keywordsінформаційно-комунікаційні технології, дистанційні технології навчання, дистанційне навчання, електронний навчальний курс, заочне навчання, платформа дистанційного навчання
Abstract

Стаття присвячена питанням підвищення якості організаційного та науково-методичного забезпечення у навчальному процесі студентів заочної форми за рахунок використання сучасних інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання.

Pagination056-067
Full Text

PDF


DOI: 
10.14308/ite000145
Attachment
[file] 056-067.pdf

Altmetric: 

References: 

1. Цикін І.А. Підготовка і проведення навчальних курсів у заочно-дистанційній формі навчання /Методичні рекомендації викладачам. Вид-во СПбГТУ, 2000

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Cikin I.A. Pidgotovka i provedennja navchal'nix kursiv u zaochno-distancijnij formi navchannja /Metodichni rekomendaciji vikladacham. Vid-vo SPbGTU, 20000
Your rating: None
Бібліографічне оформлення статті:
Морзе Н.В. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ / Н.В.Морзе, О.Г.Глазунова // Інформаційні технології в освіті. - 2010. - № 6. - С. 56-67.