Анонси

Збірник наукових праць "Information Technologies in Education" (ITE)

  • DOI:10.14308/ite
  • ISSN: 2306-1707 (онлайн), 1998-6939 (друк.версія)
  • Рік заснування: 2008
  • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24162-14002 ПІ від 01.10.2019

Збірник внесено до «Переліку наукових фахових видань України» (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020). Науковому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних наук (13.00.02-13.00.10) за спеціальністю 011 – Науки про освіту.

Місія

ІТE є каналом поширення та передачі знань, де вчені, практики та дослідники можуть обговорювати, аналізувати, критикувати, синтезувати, спілкуватися та підтримувати розробку та впровадження ІТ і пов'язаних з ними наслідків у всіх аспектах їх використання
у сфері освіти.

Мови

У ІТE публікуються статті написані англійською, українською або російською мовою. Анотації публікуються трьома мовами.

Сфера

ITE публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються статті присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.

Індексування

ІТО індексується:

Головний редактор

Заступники головного редактора

Редакційна колегія

Відповідальні секретарі

Літературний редактор

Засновники

Адреса редакції